H5P on monipuolinen lisäosa Moodleen, jota kannattaa käyttää osaamisen kartuttamisessa ja asioiden harjoittelussa. Voit tehdä sillä moderneja sähköisiä tehtäviä, joilla pystyt tukemaan esimerkiksi käsitteiden oppimista. Lisäksi pystyt tekemään toiminnon avulla interaktiivisia kuvia, videoita ja 360-kuvia.  

H5P-aktiviteetin lisääminen 

  1. Mene kurssille  
  2. Aktivoi muokkaustila päälle hallintatyökaluista  
  3. Valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto haluamaasi osioon. Valitse H5P. Paina Lisää-painiketta.  
  4. Anna halutessasi lyhyt kuvaus aktiviteetille.  
  5. Valitse editorista haluamasi H5P-toiminto. Katso esimerkkejä erilaisista H5P-toiminnoista.  
  6. Editoriin aukeaa H5P-toimintojen ikkuna, jossa voit muokata valitsemasi H5P-toiminnon sisältöä.  
  7. Säädä näkyvyyteen liittyvät asetukset: näytetäänkö h5p-toiminnossa toimintopalkki, latauspainike (mahdollistaa latauksen), upota-painike (mahdollistaa upotuskoodin saamisen), copyright-painike.  
  8. Säädä muut tarvittavat asetukset, kuten arviointiin ja näkyvyyteen liittyvät asetukset. 
  9. Tallenna sivu alaosan Tallenna-painikkeilla. 
h5p

H5P-toimintoja

Multiple Choise: Monivalintakysely oikein/väärin-vaihtoehdoilla. Oikeita vaihtoehtoja voi olla useita.  

Accordion: voit jakaa tekstisi laajeneviin valikoihin tällä työkalulla.  

Arithmetic Quiz: matematiikkakysely, jolla saa tehtyä automaattisen päässälaskukokeen. Vaihtoehtoina on peruslaskutoimitukset ( yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut), joista sovellus arpoo kysymykset ja vastausvaihtoehdot. Kysymysten määrää voi vaihdella. 

Chart: tekee yksinkertaisia kuvaajia. 

Collage: tekee kuvakollaasin.  

Column: yhdistää esimerkiksi tekstiä, videoita tai muita h5p-toimintoja yhdeksi kokonaisuudeksi (sivuksi). Tekee irralllisista toiminnoista yhtenäisemmän kokonaisuuden.  

Course Presentation: toiminnolla voi tehdä esityksiä (vrt. PowerPoint), johon voi upottaa varsinaisen tekstin lisäksi tehtävätoimintoja, kuten kyselyjä tai aukkotehtäviä.  

Dialog Cards: voi tehdä kaksipuoleisia dialogikortteja, joita voi hyödyntää esimerkiksi käsitteiden tai sanaston oppimisessa.  

Documentation Tool: voit luoda dokumentointiavustajan, joka voi auttaa opiskelijaa esimerkiksi raportoimaan projektista ohjatusti.  

Drag and drop: tee monipuolisia vedä ja pudota -kysymyksiä, joissa voit yhdistää esimerkiksi kuvia ja tekstiä.  

Drag the Words: voi tehdä tehtäviä, joissa vedätään ja pudotetaan sanat tekstin sekaan.  

Fill in the Blanks: Tee tekstipohjainen aukkotehtävä, jossa opiskelija kirjoittaa vastauksensa aukkoihin.  

Find the Hotspot: Opiskelijan tehtävänä on löytää kuvasta asettamasi “hotspot”.  Käytä tällaista tehtävää esimerkiksi löytämään kartasta tietty paikka tai käsitteiden tunnistamisessa ( mikä on suurin, mikä on pienin jne).  

Guess the Answer: asioiden harjoitteluun sopiva työkalu, jossa kuvaan yhdistetään kysymys ja arvattuaan vastauksen opiskelija näkee painikkeesta oikean vastauksen.  

Iframe Embedder:  upota työkalun avulla upotuskoodia.  

Interactive video: Upota olemassaolevaan videoon h5p-toimintoja ja kysymyksiä.  
Mark the Words: Tehtävä, jossa opiskelija merkitsee annetusta tekstistä pyydetyt sanat.  

Memory Game: luo oma sähköinen muistipeli.  

Personality Quiz:  tee leikkimielisiä persoonallisuustestejä, kuten “mitä hedelmää muistutat”. Testin lopuksi vastaaja saa tuloksen perustuen vastauksiinsa.  

Quiz ( Question set): Tee kysymyspatteristo erilaisista kysymystyypeistä, kuten monivalinta, vedä ja pudota tai aukkotehtävistä.  

Single Choise Set: valintakysely, jossa voi olla vain yksi oikea vaihtoehto, vrt. Multiple Choise set.  

Summary: tekee koosteen opiskelijan Summary-kyselystä antamista vastauksista.  

Timeline: tekee esityksen, jossa alalaidassa menee aikajana ja varsinainen esityksen sisältö yläkulmassa. Erinomainen työväline esimerkiksi opiskelijoille aikajanaa vaativien esitysten tekemiseen.  

True/False Question: oikein/väärin -kysymyksiä, joihin voi voi sisällyttää myös kuvaa tai videota.  

Twitter User feed: näytä Twitter-sisältöä h5p-työkalulla.  

Image Hotspots: Hotspotilla tarkoitetaan pistettä, josta saat lisätietoa kuvasta. Hotspot voi sisältää tekstiä, kuvia tai videota. 

Find Multiple Hotspots: kuten Find the Hotspot, mutta voi sisältää useamman kuin yhden löydettävän pisteen.  

Image Juxtapostion: yhdistä tällä toiminnolla kaksi kuvaa, joita voit tuttkia tai vertailla helposti liukusäätimen avulla.  

Audio: lisää audiomateriaalia (mp3, wav, ogg tai linkki muodossa).  

Audio Recorder: tallenna tai toista omia nauhoituksia.  

Speak the Words: Tee kirjallisia kysymyksiä, joihin opiskelija vastaa suullisesti. Opiskelija tarvitsee mikrofonin. Toiminto toimii vain Chromen selaimilla.  

Speak the Words Set: kuten Speak the Words, mutta voi tehdä kysymyssarjan.  

Agamotto ( image Blender): koostaa kuvista liukuefektillä varustetun esityksen.  

Image Sequencing: Tee tehtävä, jossa opiskelijan pitää asettaa kuvakortit tiettyyn järjestykseen, esimerkiksi Suomen presidentit ensimmäisestä nykyiseen.  

Flashcards: kysymyssarja, jossa kysymyksiä tuetaan kuvakorteilla. Vastaaja kirjoittaa vastauksensa ja siirtyy setin seuraavaan kysymykseen.  

Image Slider: tekee kuvista kuvakarusellin 

Essay: Essee-toiminnolla opettaja antaa listan avainsanoista, joiden avulla kirjoittaja saa ohjausta verkkotekstinsä tekemiseen. Esimerkki: pyydetään kirjoittamaan lyhyt tiivistelmä kirjasta ja avainsanoiksi on asetettu kirjan päähahmot. Jos jotain päähahmoa ei mainita, niin toiminto huomaa puuttuvan avainsanan ja huomauttaa tästä.  

Image Pairing: tehtävä, jossa tarkoituksena on löytää kuvaparit.  

Dictation: kielten opiskeluun soveltuva tehtävä, jossa tehdään ääninäyte ja opiskelijan tulee kirjoittaa kuulemansa.  

Virtual Tour ( 360): Tee interaktiivisia 360-kuvia. Voit lisätä 360-kuvaan tekstiä, videolinkkejä, ääntä, kysymyksiä tai linkkejä toisiin 360-kuviin.  

Appear.in for Chat and Talk: Ei saatu toimimaan, pitäisi luultavasti tuottaa appear.in-toiminto.  

Greeting Card: Tekee yksinkertaisen onnittelukortin antamallasi tekstillä ja kuvalla.  

Tutustu muihin h5p-ohjeisiin

H5P-toimintoihin liittyvät myös samat yleiset asetukset kuin muihinkin aktiviteetteihin.
Lue lisää moduulien yleisistä asetuksista.
Lue lisää pääsyn rajoittamisesta aktiviteetteihin ja aineistoihin.  
Lue lisää opiskelijoiden edistymisen seurannasta.