Voit rajoittaa opiskelijoiden pääsyä eri osioihin, aktiviteetteihin ja aineistoihin. Rajoita pääsy-asetus näkyy kunkin aktiviteetin ja aineiston asetusten listassa. Voit hyödyntää rajoituksia esimerkiksi siten, että seuraava osio, aktiviteetti tai aineisto tulee näkyviin vasta jos edellinen aktiviteetti on suoritettu. Käytä tätä tapaa myös, jos haluat valmistella materiaalia ja julkaista sen vasta tiettynä päivänä opintojaksolla.  

Voit määritellä erilaisia rajoituskriteereitä ja edellyttää, että ehdot täyttyvät tai eivät täyty ( esimerkiksi on suoritettu tai ei ole suoritettu).  

Rajoituskriteerit:  

Aktiviteetin suoritus – edellyttää, että opiskelija suorittaa tai vaihtoehtoisesti on suorittamatta tiettyä aktiviteettia 

Päivämäärä – rajoita pääsy ennen tai jälkeen tietyn päivänmäärän 

Arvosana – edellytä, että opiskelijat ovat saaneet arvioidusta aktiviteetista tietyn arvosanan, esimerkiksi ei saa olla hylätty arvosana.  

Ryhmä – salli pääsy ryhmien perusteella 

Käyttäjäprofiili – rajoita pääsyä käyttäjäprofiilien tietojen perusteella. Huomaa, ettei käyttäjäprofiilissa ole välttämättä kaikkia kriteeritietoja, jolloin tämä tapa rajata pääsyä ei ole välttämättä hyödyllisin.  

Rajoitusjoukko – luo sisäkkäisten rajoitusten joukko, esimerkiksi rajoita pääsy tietyn päivämäärän jälkeen opiskelijoilta, jotka eivät ole saaneet tiettyä arvosanaa.