Opettajilla on käytössä Gradian Moodlessa materiaalipankki, jossa on valmiina joukko erilaisia ikoneita sekä sopivan kokoisia kurssin taustakuvia kurssin yläbanneriin laitettavaksi. Näet tästä millaisia vaihtoehtoja materiaalipankissa on tarjolla. Voit käyttää myös omia kuviasi, mutta lue silloin ohje oman kurssibannerin luomisesta.