H5P-tehtävätyypin avulla voit luoda sekä harjoitustehtäviä että kokeen omaisia tehtäviä. Tässä tehtävätyypissä opiskelijalle voidaan antaa välitöntä palautetta hänen oikeista tai vääristä vastauksistaan.

Harjoitukseksi suunnitellussa tehtävässä voimme näyttää vastaamisen jälkeen kysymysten oikeat vastaukset. Tenttimäisessä tehtävässä voimme puolestaan asettaa vaatimukseksi tietyn pistemäärän saavuttamisen.

Alla olevassa ohjevideossa tehdään H5P monivalintatehtävä tenttimäiseksi siten, että opiskelijalle ei näytetä automaattisesti oikeita vastauksia tehtävän suorittamisen jälkeen ja häneltä vaaditaan 80%:a vastauksista oikein.