Kysymyksiä voi luoda kategorioiden alle usealla eri tavalla. Kun sinulla on kategorioiden editointi-ikkuna auki, niin

  1. Klikkaa kategorian nimeä
  2. Valitse luo uusi kysymys
  3. Valitse haluamasi kysymystyyppi ja tee kysymys. Kysymys tallentuu kysymyspankkiin valitsemasi kategorian alle.
    Tenttikysymystyyppejä

Eri kysymystyyppien esittelyn löydät linkin takaa sivulta Tentin eri kysymystyypit. Tarkemmat kysymyskohtaiset asetukset ja ohjeet löytyvät organisaatiomme Moodlesta opettajille tarkoitetusta esimerkkityötilasta.