Yleistä keskustelualueesta
Keskustelualue-aktiviteetin lisääminen
Keskustelutyypit
Keskusteluviestien tilaus
Keskustelualueen käyttö ryhmissä
Keskustelualue oppimistehtävänä
Keskusteluun osallistuminen
Keskustelualue vertaisarviointitehtävänä

Yleistä keskustelualueesta

Keskustelualue on eräs keskeisimmistä Moodlen työkaluista. Voit hyödyntää keskustelualuetta tiedottamiseen tai yleiseen keskusteluun kurssista. Voit hyödyntää keskustelualuetta myös arvioitavana oppimistehtävänä.  

Tilaamassasi työtilassa on aina oletusarvoisesti kaksi keskustelualuetta, joista toinen on opettajan tiedottamiseen tarkoitettu “Opintojakson uutiset”.  Tämä keskustelu on asetettu pakotettuun seurantaan ja sitä kannattaakin hyödyntää kurssin ajankohtaisten ja keskeisten asioiden tiedottamiseen. Lisäksi oletuksena on Opintojakson yleinen keskustelu, joka on tarkoitettu koko ryhmän väliseen keskusteluun.  

Keskustelualue-aktiviteetin lisääminen

 1. Mene kurssille 
 2. Aktivoi muokkaustila päälle hallintatyökaluista 
 3. Valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto haluamaasi osioon. Valitse Keskutelualue.
 4. Anna keskustelualueelle nimi.
 5. Kerro kuvauksessa mihin kyseinen keskustelualue on tarkoitettu.
 6. Jos tehtävään tai tehtävänantoon liittyy muita tiedostoja, lisää ne tiedostonvalitsimella. 
 7. Määritä palauttamiseen liittyvät ajankohdat.
 8. Valitse keskustelualueen tyyppi.
 9. Määrittä, voiko keskusteluihin liittää liitetiedostoja tai lasketaanko käytettyjen sanojen määrää. Tämä asetus voi olla hyödyllinen, jos keskustelualuetta käytetään esimerkiksi essee-tehtävän palautuksena. 
 10. Määritä keskusteluviestien tilauksen asetukset.
 11. Määritä lukitaanko keskustelut, joiden vastauksista on kulunut tietty aika.
 12. Määritä rajoitetetaanko postitusten määrää. Oletuksena niitä ei ole rajoitettu.
 13. Määritä halutessasi arvioinnin asetukset.
 14. Määritä moduulin yleiset asetukset, pääsyn rajoittaminen ja opiskelijoiden edistyminen.
 15. Tallenna keskustelualue.

Keskustelutyypit

Eri tyyppivalinnalla saat keskustelualueen toimimaan eri tarkoituksiin sopivasti.  

 • Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen osallistuja aloittaa yhden uuden keskustelunaiheen, johon kaikki voivat vastata.
 • Keskustelualue yleiseen käyttöön: kaikki osallistujat voivat vapaasti aloittaa uusia keskusteluaiheita.
 • Kysymys- ja vastausalue: Opettaja avaa keskustelun (kysymys) ja osallistujat vastaavat siihen. Osallistujan on kirjoitettava oma vastauksensa ennen kuin hän saa nähdä muiden vastaukset viiveellä. Tätä keskustelualuetta voi hyödyntää esimerkiksi oppimistehtävien palautukseen. 
 • Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: kuten keskustelualue yleiseen käyttöön, mutta erilaisella ulkoasulla.
 • Yksi keskustelu: Alueella käsitellään yhtä aihetta, joka on kokonaisuudessaan luettavissa yhdellä sivulla. Tämä sopii hyvin tiedostojen avoimeen palautukseen, koska kaikki näkevät kaikkien palautukset yhdellä sivulla. Huom. tämä ei sovellu, jos käytössä on erilliset ryhmät. 

Keskusteluviestien tilauksen asetukset 

On tärkeää määrittää, miten keskustelualuetta seurataan. Jos osallistuja tilaa itselleen keskustelualueen, tarkoittaa se, että uudet keskustelualueviestit tulevat siihen sähköpostiin, jonka osallistuja on määrittänyt itselleen Moodlessa. Vaihtoehdot ovat:

 • Valinnainen: ketään ei lisätä automaattisesti keskustelualueen tilaajiksi. Jokainen voi tilata keskustelualueen itse tai perua tilauksen.
 • Oletustilaus: osallistujat lisätään automaattisesti keskustelualueen tilaajiksi, mutta he voivat perua tilauksen tai opettaja voi poistaa heidät tilaajista. He pystyvät myös halutessaan tilaamaan keskustelualueen uudelleen. 
 • Pakotettu: lisää kaikki osallistujat tilaajiksi. Henkilö ei voi erikseen perua keskustelualueen tilausta. Myöskään opettaja ei voi muokata tilauksia silloin kun pakotettu tilaus on päällä. Käytetään kurssipohjissa opintojakson uutisissa.
 • Tilaus pois päältä: osallistujat eivät voi tilata keskustelualuetta eivätkä perua sen tilausta mutta opettaja voi määrittää käsin keskustelualueen tilaajat. 
 • Luettujen viestien seuranta: Viestien seuranta voi olla valinnainen, päällä tai pois päältä.”Päällä” tarkoittaa, että lukemattomat viestit näytetään keskustelualueella ylimpänä. Suosittelemme vaihtoehtoa “valinnainen”. 

Keskustelualueen käyttö ryhmissä

Keskustelualueella voi hyödyntää Moodlen räätälöinti-ominaisuuksia, joten voit esimerkiksi jakaa opiskelijat eri ryhmiin ja avata eri ryhmille vain omat keskustelualueensa. Jos ryhmittely ei ole käytössä (valinta Moduulien yleiset asetukset/ Ryhmämoodi on “Ei ryhmiä”), kaikki kurssin osallistujat keskustelevat samalla keskustelualueella aiemmin tehtyjen määritysten mukaisesti. Erillisissä ryhmissä kukin ryhmä näkee vain oman keskustelualueensa, kun näkyvissä ryhmissä kukin ryhmä keskustelee omissa ryhmissään, mutta näkee myös toisen ryhmän keskustelualueen ja sen sisällä olevat keskustelut.  

Aineistoihin ja aktiviteetteihin liittyy lisäksi yleisiä asetuksia, joita ei tässä tarkastella yksityiskohtaisesti.  
Lue lisää moduulien yleisistä asetuksista.
Lue lisää pääsyn rajoittamisesta aktiviteetteihin ja aineistoihin.  
Lue lisää opiskelijoiden edistymisen seurannasta.

Keskustelualue oppimistehtävänä

Jos hyödynnät keskustelualuetta oppimistehtävänä, niin muista lisätä tämä aktiviteetti mukaan suoritusten seurantaan. Suoritusten seurannassa opiskelijat voivat joko itse merkitä tehtävän suoritetuksi, mutta kannattaa hyödyntää automatiikkaa ja määrittää jo ennen tehtävän luomista suorituksen ehdot.  

Esimerkiksi kuvan mukaisessa keskustelualueessa tehtävä tulee automaattisesti suoritetuksi, kunhan opiskelija on avannut yhden oman keskustelunsa sekä vastannut kahteen muiden tekemään keskusteluun. Huomaa, että keskustelualueen tyypin pitää tällöin olla muotoa keskustelualue yhteiseen käyttöön tai jokainen avaa yhden keskustelun. Automaattinen suoritusmerkintä ei ota huomioon avattujen tai vastattujen keskustelun sisällön laatuun, siinä tarkastellaan vain keskustelujen lukumäärää. Muista mainita keskustelualueen kuvauksessa tehtävän suorittamiseen liittyvät vaatimukset, jotta ne ovat opiskelijoilla tiedossa.  

Keskusteluun osallistuminen 

Uuden keskustelun aloittaminen tapahtuu painamalla Lisää uusi keskustelu-painiketta, jolloin avautuu ikkuna uuteen keskusteluun. Anna keskustelullesi aihe ja kirjoita viesti tekstieditoriin. Voit hyödyntää editorin kaikkia ominaisuuksia, kuten lisätä kuvia ja linkkejä. Voit määrittää viestille näkyvissäoloajan ja lisätä erilaisia tunnisteita tarvittaessa. Viestin lähettämisessä on 30 minuutin viive, jonka aikana voit vielä muokata viestiäsi.  

Käyttöliittymä kun lisätään uutta keskusteluaihetta.
Keskustelu näkyy sisennettyinä tekstilaatikoina.
Keskustelut ja niiden vastaukset näkyvät selkeästi keskustelualueella. 

Keskustelualue vertaisarviointitehtävänä

Katso alla oleva video, jossa annetaan vinkkejä, kuinka Moodlen keskustelualuetta voi hyödyntää vertaisarviointiin.