Työpaja -aktiviteetilla voit teettää opintojaksolla isommalle projektityölle sekä itse- että vertaisarviointia ohjatusti. Palautus voi olla tiedosto tai suoraan verkko-oppimisympäristöön kirjoitettu tekstiä. Opiskelijat arvioivat työkalun avulla siis sekä omiaan että toistensa töitä. Opiskelijat näkevät vain ne työt, joiden arvioijaksi hänet on merkitty.

Työpaja -aktiviteetin esittely

Työpaja -aktiviteetti etenee vaiheittain. Opiskelijat voivat arvioida yhden tai useampia vertaistöitä. Opettaja voi määritellä vertaisarvioinnin kohteet tai antaa ohjelman arpoa ne. Tarvittaessa sekä arviointi että palautukset voivat olla anonyymejä. Työpaja-aktiviteetissa opiskelijat saavat kaksi arvosanaa; vertaisarvioinnin arvosanan sekä työn arvosanan.  

Käytettäessä Työpajaa vertaisarvioinnin työkaluna ovat sen vaiheet seuraavat: 

  1. Työpajan lisääminen työtilaan sekä sen asetusten määrittely 
  2. Opiskelijat palauttavat tehtävän 
  3. Vertais- tai itsearviointi 
  4. Näiden vertais- tai itsearviointien  arviointi (opettaja voi määritellä, että esim. 10% tehtävän arvosanasta tulee vertaisarvioinnista) 
  5. Työpaja suljetaan ja arvioinnit rekisteröityvät Moodlen arviointikirjaan.