Aihearkisto: Gradia Jämsä

Tulevaisuuden ergonomiaa hoitotyössä Tanskan malliin

Olemme kaksi lähihoitajaopiskelijaa Jyväskylän aikuisopistosta ja olimme työssä oppimassa kuuden viikon ajan Fremtidens Plejehemin palvelutalossa Tanskassa keväällä 2016. Fremtidens Plejehem on vuonna 2014 valmistunut pääasiassa iäkkäiden ihmisten palvelutalo Aalborgin kunnassa. Palvelutalon nimi suomennettuna tarkoittaa tulevaisuuden vanhainkotia. Fremtidens Plejehemissä on käytössä uusin teknologia ja apuvälineitä löytyy lähes joka tilanteeseen. Huomasimme harjoittelun aikana ergonomian olevan Tanskassa ehdottoman tärkeässä asemassa ja pääsimme tutustumaan apuvälineisiin, joihin emme ole vielä Suomessa törmänneet.

Jokaisen asukkaan huoneistoon oli asennettu älylattia, joka tunnisti jos asukas oli kaatunut. Kaatumisesta tuli välittömästi ilmoitus hoitajille, jotka osasivat mennä tarkastamaan asukkaan tilanteen. Tarvittaessa, asukkaan niin halutessa, lattiahälytin voitiin myös kytkeä pois päältä. Jokaisella asukkaalla oli käytössä tabletti, josta pystyi esimerkiksi säätämään huoneistonsa valaistusta ja olla yhteydessä läheisiinsä. Kylpyhuoneet oli tehty tilaviksi ja wc-istuimen korkeus oli säädettävissä sähköisesti ohjauspaneelista, josta pystyi myös valitsemaan automaattisen alapesun ja kuivauksen. Jokaisesta makuuhuoneesta löytyi kattonosturi (ks. kuva 1.) H-kiskolla, joka mahdollisti asukkaan turvallisen siirtämisen vuoteesta kylpyhuoneeseen tai pyörätuoliin.

1                                       2

Kuva 1. Nostolaite, joka kulkee katon kiskoja pitkin.

Kuva 2. Potilasvuode, jossa sähköiset laidat rullaavat lakanan kääntäen potilasta.

Asukkailla oli sähköiset sairaalasängyt, joihin oli tarvittaessa asennettu sähköinen kääntölakanamekanismi (ks. kuva 2.). Lakanan avulla asukkaan kääntäminen tapahtui vaivattomasti nappia painamalla ja hoitajan tarvitsi vain ohjata ja tukea asukasta kääntymään turvallisesti. Kääntömekanismin käyttö vähensi hoitajan kuormitusta esimerkiksi vuodepesuissa ja nosturin nostoliinaa laitettaessa. Tiukkojen tukisukkien pukemiseen oli käytössä kaksi erilaista menetelmää, jotka vähensivät hoitajien sorminiveliin kohdistuvaa rasitusta, näin ennaltaehkäisten sormien nivelrikkoa. Yksi vaihtoehto oli asettaa tukisukka pitkulaiseen telineeseen, josta sukka rullattiin silikonisen rinkulan ympärille, mistä sukka rullattiin jalkaan pyörittämällä silikonirinkulaa ylös pohjetta pitkin. Toinen tapa oli kääriä liukasta materiaalia oleva kangaspala jalan ympärille ja hivuttaa tukisukka jalkaan kämmeniä käyttäen. Kankaan tarkoituksena oli vähentää kitkaa. Viimeksi mainitussa tekniikassa oli tärkeää, että hoitajalla oli käsissään pitoa lisäävät hanskat, jotta hoitaja sai pitävän otteen sukan pinnasta. Lopuksi kangaspala vedettiin yläkautta ulos sukasta.

Harjoittelun aikana korostui erityisesti ergonomian tärkeys hoitotyössä. Fremtidens Plejehemissä kaikki hoitajat oli koulutettu työskentelemään samalla tavalla kunkin asukkaan kanssa. Yleisesti ottaen lähes kaikilta asukkailta löytyi heidän kanssaan tarvittavat apuvälineet omasta asunnosta. Uuden asukkaan saapuessa taloon tai vanhan asukkaan tilanteen muuttuessa kunnan toimipisteissä kiertävä ergonomiahenkilö opasti palvelutalon henkilökuntaa ergonomisiin työtapoihin. Ergonomiahenkilö avusti myös sopivan apuvälineen valitsemisessa jokaiselle asukkaalle. Ergonomisesti oikeiden työtapojen noudattamista valvottiin jatkuvasti ja hoitajat huomauttivat välittömästi jos huomasivat puutteita työasennoissa. Saatavilla olevia apuvälineitä oli pakko käyttää. Kuulemma pahimmillaan apuvälineiden käytön laiminlyönti saattoi johtaa jopa irtisanomiseen, koska hoitajan katsottiin laiminlyövän omaa työhyvinvointiaan!

Harjoittelijoina koimme, että selkeät yhteisesti sovitut työtavat ja apuvälineiden käyttö nopeuttivat työntekoa sekä vähensi hoitotyön kuormittavuutta merkittävästi. Asukkaat olivat hyvin yhteistyöhaluisia ja emme kohdanneet siirtotilanteissa aggressiivisesti käyttäytyviä asukkaita kertaakaan. Asukkaat olivat jo tottuneet heille valittuihin siirtomenetelmiin ja apuvälineisiin. Kaiken kaikkiaan harjoittelu Fremtidens Plejehemissä oli mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Toivomme, että pystymme hyödyntämään oppimaamme tulevassa työelämässä täällä Suomessa.

Heidi Korkeamäki ja Carolina Lindqvist

Jyväskylän aikuisopisto

Miten osaaminen kehittyy?

WP_20150909_004

Ammatillisen koulutuksen koordinaattorit kokoontuivat Kalastajatorpalla 9.-10.9.2015 käynnistämään uutta hankekautta.

Päivien aikana puhutti eniten kaksi teemaa: uusi kielitaidon testausjärjestelmä OLS sekä hankkeiden laadullinen arviointi.

Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden kehittämiskohteiksi 2015-2016 on määritelty opiskelijaliikkuvuuden osalta tasa-arvon vahvistaminen mm.  tukemalla vähän liikkuvien alojen liikkuvuutta ja varmistamalla vaihtomahdollisuuksien markkinoinnin ja valmennuksen tasapuolisuus. Henkilöstön osalta huomiota tällä kierroksella kiinnitetään huomiota erityisesti valintaprosessin läpinäkyvyyteen ja toteutuneiden jaksojen vaikuttavuuteen. Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen koordinaattorit jatkavat tästä teemasta keskustelua jo 11.9.  Tavoitteena on sopia seurattavista mittareista ja seurantaprosessista vielä kuluvan vuoden aikana. Tuloksia voidaan odottaa noin vuoden kuluttua.

Lisätietoa: Rea Tuominen p. 6159

Vaihtovalmennus uudistuu

Pakollinen testi, suositeltava kielikurssi

Myös ammattiin opiskeleville on elokuusta 2015 tarjolla mahdollisuus opiskella verkossa englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian ja hollannin kieliä. Euroopan komission verkkopohjaiset kielikurssit ovat opiskelijoille vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus parantaa omaa kielitaitoaan. Syksyn 2015 kuluessa on tulossa mukaan myös uusia kieliä: kielitestit ovat nykyisten kuuden kielen lisäksi saatavilla jatkossa myös tšekin, portugalin, puolan, kreikan, tanskan ja ruotsin kielillä.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa mukaan myös ammattialakohtaisia kielikursseja 25 alavaihtoehdosta. Tarjolla on paljon monipuolisia oppimateriaaleja erilaisiin tarpeisiin.

Kielitestit ennen ja jälkeen vaihdon sen sijaan ovat pakollisia kaikille vaihtoon lähteville opiskelijoille, joiden ulkomaanjakson kesto on vähintään 30 päivää. Jyväskylän ammattiopiston vaihtoon lähtevät opiskelijat suorittavat kielitestit osana vaihtovalmennusta, josta vastaa kv-koordinaattori Milka Niskanen. Muiden oppilaitosten opiskelijoiden osalta lisätietoa antaa kv-koordinaattori ja/tai oman alan yhteysopettaja.

Koordinaattoreiden yhteystiedot löydät www-sivuilta:

https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/Kansainvalisyys/Koordinaattorit

 

 

Ethän jää junasta?

WP_20150531_077

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on hakukierroksella 2016 myöntänyt rahoituksen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän liikkuvuushankkeelle Promo 6. Hankkeen toimintakausi on 1.6.2015-31.7.2017 ja hanketuki on tälle ajalle enintään 182 500 eur. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattiopisto. Promo 6 hanke on suoraa seurausta sertifioiduille Promo 1-5  -hankkeille (2009-2014).

Hanketuen avulla 93 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiin opiskelevaa nuorta ja aikuista opiskelijaa saa mahdollisuuden suorittaa vähintään 6 viikon mittaisen jakson ulkomailla. Jaksot ovat pääsääntöisesti työssäoppimisjaksoja, mutta myös joitain oppilaitosjaksoja tai top- ja oppilaitosjakson yhdistelmiä tullaan toteuttamaan. Toteutustavasta riippumatta vaihtojen tavoitteena on kehittää osallistujien yleisiä työelämä- ja avaintaitoja.

Hankkeessa toteutetaan myös 18 henkilöstön liikkuvuutta. Niiden avulla pyritään vastaamaan sekä osallistujien että organisaation kehittymistarpeisiin. Henkilöstön vaihdot ovat joko lyhyempiä, opiskelijavaihtojen laadunvarmistusmatkoja tai 1-2 viikon mittaisia opetus- tai täydennyskoulutujaksoja toisessa Euroopan maassa. Henkilöstön jaksojen tuloksena syntyvän osaamisen jakaminen organisaatiossa on myös keskeinen kehittämisen kohde. Niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin osalta erityistä huomiota tullaan kiinnittämään myös vaikuttavuuteen.

Hankkeelle on myös haettu akkreditointia eli ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjaa keväällä 2015. Jos syyskussa 2015 saatava päätös on myönteinen, turvaa se liikkuvuudelle ulkopuolisen rahoituksen vuoteen 2020 asti.

Myös sinulla voi olla mahdollisuus hypätä tähän junaan!

Kiinnostuneet opiskelijat saavat lisätietoa oman koulutusalansa yhteysopettajalta ja/ tai kv-koordinaattorilta sekä oman oppilaitoksensa kansainvälisyyssivuilta (www).

Kiinnostuneiden  henkilöstön edustajien kannattaa ensin olla yhteydessä omaan lähiesimieheen, joka laittaa ‘pallon pyörimään’.

Lisätietoja Rea Tuominen, kv-koordinaattori p.6159

Oppisopimuksella maailmalle – ”toispuolel palloo”

Teksti: Reija Kivelä ja Minna Kamberg

Opiskellessaan puutarhuriksi Jämsän ammattiopiston Puutarha-, luonto- ja ympäristöalalla oppisopimusopiskelijana Minna Kamberg kuuli mahdollisuudesta suorittaa osan työssä oppimisesta ulkomailla. Hän kiinnostui Uudesta Seelannista, koska eräs vanhemman kurssin opiskelija oli ollut siellä työssä oppimassa edellisenä vuonna. Samoin maa tarjosi mahdollisuuden järkeviin työtehtäviin talviaikana. Suomessa vastaavana aikana ei olisi ollut mahdollista suorittaa vastaavia puutarha-alan töitä.

Minna otti yhteyttä oppilaitoksen kansainvälisten asioiden yhteysopettajaan Jari Järvenrantaan. Keskusteltuaan hänen kanssaan Minna otti edelleen yhteyttä oppisopimustoimistoon, ja siellä suhtauduttiin myönteisesti oppisopimusopiskeluun ulkomailla. Neuvotteluissa oppilaitoksen ja toimiston välillä sovittiin, että käytännön järjestelyt hoitaa oppilaitos. Molemmat osapuolet sopivat tukevansa opiskelijan työssä oppimista apurahalla.

 

Opiskelija löysi työssäoppimispaikkansa WWOOF-järjestön Uuden-Seelannin yksikön kautta. Jäsenmaksun maksettuaan pääsee selaamaan jäsenyrityksiä; Minna laittoikin sähköpostia muutamaan eri paikkaan.

Ensimmäisenä Minnan toivelistalla oli Coromandelin niemimaalla, pohjoissaarella sijaitseva Pepper Tree Nursery, jonka omistavat John ja Trish Uffindell. Taimisto muistuttaa toiminnaltaan hyvin paljon Minnan työpaikkaa Suomessa, joten tilaisuus päästä tekemään jotain samanlaista – mutta samalla aivan erilaista! – työtä kiehtoi ja houkutti erittäin paljon.

Viikon kuluttua taimistolta saatiinkin viestiä, että he ottavat Minnan mielellään kuudeksi viikoksi oppiinsa, joten matkan suunnittelu saattoi alkaa.

Työhön taimistolla kuuluivat monipuolisesti aivan kaikki tehtävät, joita suinkin työnkuvaan voi lukea. Minna oppi ottamaan pistokkaita (arviolta 3500 kpl) ja käsittelemään jokaisen kasvin pistokkaat niiden vaatimalla tavalla. Esimerkiksi grevillean pistokkaille käytetään eri multaseosta kuin useimmille muille, sillä ne eivät kestä ollenkaan fosfaattia. Lisäksi Minna kouli, purkitti, säkitti, istutti ja pakkasi taimia. Mielenkiintoisen tästä melko arkisen kuuloisesta työstä teki se, että eri kasveilla oli eri vaatimukset astioilleen. Esimerkiksi kameliat tulee koulia ja istuttaa aina mahdollisimman pieniin purkkeihin, sillä se auttaa niitä muodostamaan mahdollisimman tiheän juuriston, kun se muuten tekisi vain yhden ns. paalujuuren. Toisessa ääripäässä taas hebet tulee laittaa mahdollisimman väljään purkkiin, koska ne tekevät juuria hullun lailla ja tukehtuvat alta aikayksikön liian pieneen purkkiin.

Opiskelija teki lannoitusta, kastelua, leikkausta, taimiston astiataimimaan uudelleenjärjestelyä, siivosi kasvihuoneita, opasti puutarharyhmiä, pakkasi ja purki taimia markkinoille ja takaisin, palveli asiakkaita, haravoi, siivosi ja onnistui jopa myymään kasveja tietämyksensä perusteella (!). Kitkeminen oli varsinainen puhdetyö, jota sai tehdä aina ja kaikkialla. Myös näytepuutarhan kunnossapito oli tärkeä osa työtä, joten päivät kuluivat siellä(kin) sangen nopeaan kitkien, lannoittaen, istuttaen, leikaten, siistien, valokuvaten (taimiston nettisivuille) ja jäniksiä karkottaen. Mutta varsinaisen yllätyksen Minna koki taimien purkitusvaiheessa, kun isännät ripottelivat purkin mullan pinnalle Rout-nimistä ainetta, joka näytti aivan kuivahiivalta. Tämä aine nimittäin esti rikkaruohojen siemeniä itämästä! Uskomatonta! Mutta tietenkään esimerkiksi hyvin vesivartisille perennoille sitä ei voinut käyttää, koska se olisi vahingoittanut myös itse kasvia.

Mielenkiintoisin ero Suomen taimistoviljelyyn löytyi varmaankin kastelujärjestelmästä, sillä siinä missä Suomessa ongelmana on järjestelmän kalkkiutuminen, Uudessa-Seelannissa tapellaan levättymistä vastaan. Eli suuttimet irrotetaan säännöllisin väliajoin (n. kaksi viikkoa), putsataan ja laitetaan takaisin. Lisäksi kastelujärjestelmässä kulkevaan veteen sekoitetaan ruokasoodaa, joka tuhoaa leväitiöitä. Ruokasoodaa sekoitetaan myös suoraan kasvualustaan ennen kylvöjä /istutuksia, jotta levän muodostuminen saadaan minimoitua.

Taimiston omistajat (joiden luona opiskelija asui) olivat myös äärimmäisen mukavia ihmisiä ja ottivat asiakseen viedä Minnaa eri paikkoihin ja ”sivistää” suomalaista Uuden-Seelannin elämästä yleensä. Heidän mukanaan hän pääsi myös tutustumaan Uuden-Seelannin vanhimpaan, taimia itse tuottavaan taimistoon, Lyndaleen. Opiskelija kertoo: ”Jotain asian kiinnostavuudesta kertoo kai se, että minulle varatun puolen tunnin sijaan päädyimme tuotannosta vastaavan henkilön kanssa kiertämään paikkaa puolitoista tuntia! Ja pääsin heidän uutiskirjeeseensä!”.

Vapaat viikonloput Minna käytti yleensä joko taimiston omistajien kanssa markkinoilla käymiseen tai matkusteli omatoimisesti kiinnostaviin kohteisiin. Suurimpana kiinnostuksen kohteina olivat tietysti maan puutarhat ja -puistot, maorikulttuuri ja eläimistö. Matkoillaan hän tapasin upeita, uusia ihmisiä (ja jopa yhden suomalaisen!), oppi uusia taitoja (kuten sen, miten flaxista punotaan nauhaa) ja teki asioita, joita varmastikaan kovin moni ei elämässään pääse tekemään, kuten syömään mansikkamuffinia sammuneen tulivuoren huipulla ja astelemaan samalla vuorella, jonne Frodo kuljetti sormuksen!

Minna toteaa matkan jälkeen: ”Kaiken kaikkiaan vaihtoni kuusi viikkoa olivat elämää suurempi kokemus, ja suosittelen vaihtojakson suorittamista lämpimästi kaikille opiskelijoille, joilla siihen on mahdollisuus. Uudessa tilanteessa ja maassa oppii paljon itsestään, paikallisesta kulttuurista, ihmisistä, erilaisista tavoista (työ- ja käytös-) ja saa parhaassa tapauksessa elinikäisiä muistoja ja ystäviä. Ja aina kannattaa muistaa uusiseelantilainen tapa suhtautua vastoinkäymisiin tai muuten vaan hankaliin tilanteisiin: no worries! Eli vapaasti suomennettuna: ei hätää! =)”

 

Lisätietoja: Reija Kivelä