Aihearkisto: ajankohtainen

Kansainvälisyyttä lukujen valossa

Monien kulttuurien yhteisön arkitoiminnassa kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden tulee näkyä ja kuulua monin eri tavoin. Aina näin kevään korvalla sitä on mahdollista tarkastella toteutuneiden ulkomaan jaksojen, matkojen ja matkustaneiden henkilöiden määrillä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijat matkustavat pääsääntöisesti työssäoppimaan tai opiskelemaan. Vuonna 2016 ulkomaille lähteneitä opiskelijoita oli yhteensä 575.

Henkilöstön edustajien ulkomaille suuntautuneet matkat voivat olla esimerkiksi arviointikäyntejä työssäoppimispaikkoihin, kurssimatkoja, opetusjaksoja tai tutustumista kumppanioppilaitoksen käytäntöihin. Tällaisia matkoja tehneitä henkilöitä oli vuonna 2016 yhteensä 370.

Meille myös vastaanotetaan ulkomailta sekä opiskelijoita (vuonna 2016 yhteensä 374 opiskelijaa) että henkilöstöä (vuonna 2016 yhteensä 193 henkilöä). Kaikissa edellisissä luvuissa on pientä nousua vuoden 2015 lukuihin verrattuna, mikä onkin juuri oikea suunta.

Viime vuoden aikana kuntayhtymän KV-tiimissä koottiin tulosalueiden tekemät itsearvioinnit omien liikkuvuustoimintojensa suhteen. Kokemuksia ja tuloksia vertaisarvioitiin suuremmissa ryhmissä, joihin kutsuttiin mukaan osallistujia kaikilta tulosalueilta.

Opiskelijoiden kansainvälistymisen osalta voidaan yleistäen sanoa, että meillä menee hyvin sikäli, että kaikille ulkomaan jaksosta kiinnostuneille lähtijöille löytyy sopiva kohdemaa ja työssäoppimis-/opiskelupaikka. Sen sijaan parannettavaa meillä on tiedon saavutettavuudessa; edelleenkään – ja kaikista tiedotus-, motivointi- ja ohjaustoimista huolimatta – kaikki opiskelijat eivät tiedä ulkomailla odottavista, unohtumattomista mahdollisuuksista.

Myös henkilöstöä kannustetaan vahvistamaan kansainvälistä osaamistaan, ja vuosi vuodelta useampi niin tekeekin. Opettajakunnan lisäksi vuonna 2016 maailmalle lähti opinto- ja koulutussihteereitä, opinto-ohjaajia ja hallintohenkilöstöä. Jotta esimiesten henkilöstölleen antama kansainvälistymisen tuki juurtuisi ja vahvistuisi koko organisaation tasolla, olisi tärkeää, että myös johdon edustajat itse voisivat olla enemmän mukana esimerkiksi silloin, kun uusista kumppanuuksista sovitaan ja yhteisiä tavoitteita asetetaan.

1357 viikkoa maailmalla

Tietoa ja tilastoja 2016

Parhaillaan taas laitetaan kirjoihin ja kansiin mennen vuoden toimintaa. Tulosten analysointi on vielä osin kesken, mutta jo nyt voidaan raportoida, että viime vuodelle asetetut tavoitteet vähintään jakson mittaisista ylitettiin Jyväskylän ammattiopistossa selvästi. Yhteensä 217 opiskelijaa  hankki osaamista Suomen rajojen ulkopuolella 6 -10 viikon ajan. Vaihdoista 205 oli pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja 12 oppilaitosvaihtoja tai top- ja oppilaitosjakson yhdistelmiä. Talousarviossa (TA2016) asetettujen opiskelijaliikkuvuden tavoitteet ylitetiin täten 12 liikkujalla. Vuonna 2016 palattiin myös jälleen ns. nollarivittömään aikaan eli jokaisesta tutkinnosta lähti vähintään yksi opiskelija vaihtoon.


image-1-1024x768

WP_20160831_005

Saapuvien opiskelijoiden osalta määrä puolestaan laski hieman ja putosi alle 100 saapujan. Saapuvien opiskelijoiden lukumäärään emme toki voi vaikuttaa yhtä paljon kuin lähtevien määrään  koska se on kiinni lähettävien organisaatioiden rahoitustilanteesta. Vaikuttavuuden kannalta saapuvat  opiskelijat ovat kuitenkin meille merkittävä voimavara koko opiskelijakunnan ja henkilöstön kv-osaamisen kehittymisessä. Integroimalla saapuvat opiskelijat osaksi omia opetusryhmiämme useammat opiskelijat kuin vain itse maailmalle lähtevät tulevat kosketuksiin toisten kulttuurien kanssa. EMEU -toimintamallia onkin pilotointien jälkeen levitetty jo 7 koulutusalalle ja tätä määrää tullaan kuluvana vuonna kasvattamaan.

Lisää tietoa sekä lukumääristä, että vaikuttavuudesta on saatavilla maaliskuun aikana kun koko kuntayhtymän seurantatiedot on saatavilla.

Rea Tuominen p.6159

 

 

Kansainvälinen toiminta esillä oppilaitoksissa Kulttuurit kotona –tapahtumassa 21.-24.11.

Jyväskylän ammattiopiston Avointen ovien viikolla vietetyn Kulttuurit kotona- tapahtuman aikana saatiin tänä vuonna nauttia upeista eri maita ja kulttuureja kuvaavista esittelypisteistä, kun koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskelijat esittelivät ja jakoivat kokemuksiaan kotimaistaan sekä muun muassa ulkomailla suoritetuista työssäoppimisjaksoista. Eri kulttuurit ja kansainvälinen toiminta olivat esillä muun muassa ruuan, musiikin, pukeutumisen ja postereiden muodossa. Lisäksi osana Kulttuurit kotona-tapahtumaa esitettiin Twibuke – muistakaa! –draamaelokuva, jonka kahdessa näytöksessä oli yhteensä noin 100 katsojaa.

image1image2

wp_20161124_031

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kaikille tapahtumassa mukana olleille ja tapahtumaan osallistuneille!

Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen ja matkailualan opiskelijoiden opintomatka Pietarissa

Jyväskylän ammattiopisto on sopinut aktiivisen yhteistyön jatkamisesta pietarilaisen ammattioppilaitoksen College of Construction Works and Urban Management kanssa. Rehtori Pirjo Kauhanen allekirjoitti yhteistyösopimuksen 9.2.2016 ko. oppilaitoksen rehtorin kanssa Pietarissa. Yhteistyötä jatketaan Jyväskylän ammattiopiston rakennus-ja matkailualojen kanssa. Rakennusala on tässä vaiheessa ollut mukana pienimuotoisen kilpailutoiminnan puitteissa ja matkailualalta tavoitteena on saada jatkossa opiskelijoita vähintään kuuden viikon top-jaksoille. Työssäoppimispaikkoja löytyy matkailualalle Pietarista runsain mitoin mm. hotelleista.

Samalla viikolla kun rehtori Kauhanen allekirjoitti yhteistyösopimuksen, vietti ryhmä jyväskyläläisiä matkailuvirkailijaopiskelijoita opettajan johdolla viikon pietarilaisen oppilaitoksen vieraina. Opiskelijoiden ohjelmaan kuului venäjän kielen alkeiden opiskelua, kulttuuritietoutta, vierailuja kulttuurikohteisiin ja tutustuminen matkanjärjestäjän Fabrika puteshestviy toimintaan. Suomalaiset opiskelijat esittelivät koululla matkailualan opintoja Suomessa sekä Jyväskylää ja samoin ryhmä venäläisiä opiskelijoita esitteli oman alan opintojaan Venäjällä. Ohjelma ja viikon tutustumiskäynnit toimivat hyvänä ”valmentautumisena” mahdolliselle pidemmälle top-jaksolle Venäjällä.

image-15-02-16-02-08

Lisätietoja:

Milka Niskanen: p. 6158

Mira Ahtila: p. 6005

Tietoja ja tilastoja 2015

Jyväskylän ammattiopiston kansainvälinen vuosi 2015 on ollut taas toimintaa ja tapahtumia täynnä.

IMG-20151204-WA0005

Kuva: Puitesopimuksen allekirjoitustilaisuus 3.12.2015 Wilhelmshavenissa, Saksassa. Keskellä edessä rehtori Pirjo Kauhanen  sekä IBJ -verkoston edustaja, rehtori  Elke Schnitker.

Jyväskylän ammattiopistosta lähti vuonna 2015 vähintään 6 viikon vaihtoihin 168 opiskelijaa, joista 159 työssäoppimisjaksolle ja 9 oppilaitosvaihtoon tai top- ja oppilaitosjakson yhdistelmälle.  Talousarviossa (TA) asetettujen opiskelijaliikkuvuden osalta näytti vielä syyslukukauden alussa, että tavoitteista jäädään reilusti, mutta lopulta yhteysopettajien, koordinaattoreiden ja yhteistyökumppaneiden joustavuuden ja ponnisteluiden ansiosta tavoitteesta jäätiin lopulta vain 12 liikkujan verran.

Joiltain osin pystytään jo sanomaan miksi tavoitteeseen tältä osin ei täysin päästy (mm. ongelmat  ja muutokset vastaanottavien organisaatioden päässä). Lisävalaistusta asiaan löytynee myös opiskelijapalautteita analysoitaessa. Tämä työ on vielä kesken, mutta siihen palataan helmi-maaliskuun aikana vielä mm. yksiköiden johtoryhmissä sekä yhteysopettajien kv-kahveilla.

Saapuvien opiskelijoiden osalta tavoitteet vastaavasti ylitettiin reippaasti ja lisäystä oli jopa 49 opiskelijan verran (2014 /114, 2015/ 159).  Vaikuttavuuden kannalta saapuvien opiskelijoiden merkitystä kv-osaamisen kehittymisessä ei kannata väheksyä. Integroimalla saapuvat opiskelijat osaksi omia opetusryhmiämme useammat opiskelijat kuin vain ne itse maailmalle lähtevät tulevat kosketuksiin toisten kulttuurien kanssa.

Kv-toiminnan kehittämisen ohjenuorana on ollut ja tulee olemaan pyrkimys kehittää toimintatapoja  resurssiviisaalla tavalla mm. suuntaamalla resursseja TA -tavoitteiden toteuttamiseen ja seuraamalla tavoitteiden ja resurssien käyttöä puolivuosittain. Lisäksi lukukauden 2015-2016 alusta yhteysopettajien tehtävistä se osa, joka on ns. yleisluontoista, siirrettiin kv-toimistolle, jotta yhteysopettajien on mahdollista enemmän panostaa lukumäärien kasvuun ja jotta lähtevät opiskelijat saadaan paremmin sitoutettua vaihtoon.

Yksi ‘koneiston’ osa, josta ei vielä ole otettu kaikkia ‘tehoja’ irti on eurooppalainen kumppaniverkostomme. Tältä osin kehittämisen ohjenuoraksi onkin sovittu, että emme lähde merta edemmäksi kalaan vaan liikkuvuusvolyymien kasvaessa tai entisten kumppaneiden jäädessä pois verkostosta, selvitetään aina ensin muun jo olemassa olevan verkoston tarjoamat mahdollisuudet. Pyrkimys on muutaman vuoden sisään päästä tilanteeseen, jossa vain enää osa vaihdoista on ns. räätälöityjä uniikkitapauksia, jotka helposti syövät ison siivun toimintaan varatusta resurssista.

Osana tätä verkoston tiivistämistä on jo 2014 käynnistetty ECVET -suosituksenmukaiset puitesopimusneuvottelut muutamien monialaisten yhteistyökumppanien kanssa. Joulukuun alussa 2015 saatiin päätökseen neuvottelut saksalaisen Jever-Wilhelmshavenin alueen IBJ -oppilaitosverkoston kanssa. Ko. verkoston kanssa yhteistyötä on ollut jo pian 10 vuotta useilla eri aloilla. Puitesopimus siten tavallaan sinetöi pitkän kihlauksen.  Parhaillaan valmistelussa on puitesopimus Arnhemissä, Hollannissa sijaitsevan Rijn Ijssel -oppilaitoksen kanssa. Tämä sopimus tullaan allekirjoittamaan Jyväskylässä toukokuussa 2016.

WP_20160113_0012015_08-Erasmus-VET-webbanner-transparentblue

Kuva: Akkreditoitujen organisaatioiden yhteyshenkilöiden koulutustilaisuus 13.1.2016

Vuonna 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle myönnettiin ns. liikkuvuusperuskirja eli akkreditointi osoituksena liikkuvuustoimintojen laadusta ja pitkäjänteisestä, strategisesta kehittämisestä. Lukuvuoteen 2020-2021 voimassa olevan akkreditoinnin turvin on hyvä jatkaa niin opiskelija- kuin henkilöstöliikkuvuudenkin kehittämistä.

Tarkempia tilastoja ja seurantatietoja ilmestyy intran suunnittelu ja seuranta -sivulle maaliskuun 2016 aikana. Lisätietoja myös allekirjoittaneelta.

https://intra.jao.fi/Meidan-ao/Kansainvalisyys/Jyvaskylan-ammattiopisto/Suunnittelu-ja-seuranta

Rea Tuominen, kv-koordinaattori, Jyväskylän ammattiopisto