Tehtävät

Tehtävä 1.

Listaa oikosulkumoottorin suunnanvaihtokäyttöön tarvittavat komponentit perinteisellä kontaktoritoteutuksella ja taajuusmuuttajaohjauksella.

Etsi hinnat komponenteille, kun moottoreiden tehot ovat:

 • 0,75kW
 • 2,2 kW
 • 7,5 kW

Kirjoita hinnat paperille kokoonpanokohtaisesti ja palauta se opettajalle.

Tehtävä 2.

Tehtävänäsi on saada oikosulkumoottori pyörimään käyttämällä taajuusmuuttajaa

 1. Yhteen suuntaan
 2. Suunnanvaihdolla molempiin suuntiin
 3. Analogisella viestillä ohjattuna

Selvitä kytkentä, kun käytössäsi on Control Techniquesin SK taajuusmuuttaja.

Taajuusmuuttajan manuaali:

English_Commander_SK_AdvancedUserGuide_Iss9

Listatkaa ne parametrit, jotka on minimissään laitettava taajuusmuuttajassa kohdallee, ettei mikään hajoa. Parametreja on suunnilleen 10 kpl. Saatte opettajalta moottorin, jonka mukaan parametrit asetetaan.

Mitoittakaa kaapelit. Selvitä mitä vaatimuksia mm. maadoituksen ja häiriösuojauksen osalta on taajuusmuuttajan syöttökaapelin ja moottorikaapelin suhteen? Minkälaisia maadoituksia ja häiriösuojauksia on käytettävä? Miten erityisesti moottorikaapeli on kytkettävä?

Kun parilla/ryhmällä on toimiva kytkentäehdotus, voi kytkennä toteuttaa opettajan luvalla.

Tehtävä 3

Tutustu Prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset -kirjan avulla oikosulkumoottoreihin (s. 116 – 138) ja vastaa tehtäviin.

3.1) Erään kolmivaiheien oikosulkumoottorin teknisessä esitteessä on seuraavat tiedot: 22 kW, 400 V, 50 Hz, 2930 r/min, η = 92,8, cosφ = 0,89, n = 39 A, s/n = 7,2, n = 71 Nm.

Määritä laskemalla

 1. a) moottorin akselista saatava nimellisteho
 2. b) moottorin sähköverkosta ottama teho
 3. c) moottorin hyötysuhde
 4. d) moottorin nimellismonetti
 5. e) staattorin magneettikentän pyörimisnopeus
 6. f) jättämä prosentteina
 7. g) moottorin käynnistysvirta ampeereina.

3.2) Moottorin arvokilvessä on seuraavia merkintöjä: 2,3 kW, 230/400 V, 8,6/4,95 A, cosφ 0,79/0,75. Moottori kytketään 400 V pääjännitteeseen ja moottorilähtö varustetaan kontaktorilla ja ylikuormitusreleellä.

 1. a) Miten moottorin kytkentäliuskat kytketään?
 2. b) Mihin virta-arvoon ylikuormitusrele asetetaan?
 3. c) Mikä on moottorin sähköverkosta ottama teho pääjännitteen ollessa 400 V?
 4. d) Mikä olisi moottorin sähköverkosta ottama teho pääjännitteen ollessa 230 V?

3.3) Mitä hyötyä on Y/D-käynnistimestä?

3.4) Mikä on

 1. a) staattori?
 2. b) roottori?

3.5) Miten kolmivaiheisen moottorin pyörimisuunta vaihdetaan?

3.6) Mistä yleisimmät oikosulkumoottorin häiriöt aiheutuvat?

3.7) Tässä jaksossa kytkemme kaksisuuntaisen oikosulkumoottorin. Tutustu s. 134 ylempään kuvaan ja selvitä, mitä ovat F1, F2, K1, X1, Q1 ja M1. Käytä tarvittaessa apuna Ahosen kirjan piirikaavioiden lukuopasta.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto