Oppimistehtävä 5

Virtausmittausanturin toiminta sekä virtausmittauksen jälkeen HV4 magneettiventtiilin käyttö.

 • Lisää kosketusnäytölle ohjaus venttiilille HV4.
 • Magneettisen määrämittauksen (FT2) mittausalue on 0-100 l/min.
 • Taajuusmuuttajan taajuusalue 0-50Hz.
 • Rakennetaan virtaussäätöpiiri FIC 2 (PI-säädin).
 • Virtausmittauksen hälytysrajat LOW 0 l/min ja HIGH 70 l/min.
 • Jos HV4 kiinni => pumppu 2 (P2) pakko-seis.
 • Yläsäiliö 2 pinnan yläraja LS5 aktiivinen => pumppu 2 (P2) pakko-seis.
 • Varastosäiliön alaraja LSZ1ei aktiivinen => pumppu 2 (P2) pakko-seis.
 • MAN / AUTOM – moodit. Jos jokin yllä olevista pumppujen pakko-seis tiloista päällä, säätäjä ei saa mennä automaatti-tilaan. Säätäjä on ”pakko-ohjaus” tilassa ja MAN-tilassa, kunnes P2 on
  vapautunut pakko-seis tilasta.
 • Etsi PI-säätäjälle (FIC2) parametrit värähtelykoe-menetelmällä.

 

Värähtelykoemenetelmässä säätöpiiri pidetään suljettuna. Säädin kytketään P-säätimeksi. Tämän jälkeen säätimen vahvistusta kasvatetaan kunnes säätöpiirin säädettysuure alkaa värähdellä vakio amplitudilla, tämä vahvistuksen arvo on kriittinen vahvistus  ja se siis määritetään. Lisäksi määritetään vakioamplitudisen värähtelyn jakson pituus  , joka on kriittinen jaksonaika. Lasketaan valmiita kaavoja käyttäen parametriarvot P-, PI – ja PID – säätimille.

Asetetaan säädin P-säätimeksi ja muodostetaan suljettu säätöpiiri. Kasvatetaan säätimen vahvistusta  nollasta alkaen, kunnes säädettysuure alkaa värähdellä. Vahvistukselle etsitään pienin arvo, jolla säädettysuure värähtelee vakioamplitudilla. Määritetään piirturin paperilta kriittinen jaksonaika  ja luetaan säätimen vahvistus , mikä on kriittinen vahvistus . Näillä arvoilla lasketaan säätimen parametrit  alla olevan taulukon  avulla.

värähtelykoe

 

Viritetään säädin lasketuilla parametrien arvoilla ja ajetaan askelvasteet suljetulla säätöpiirillä kaiken tyyppisillä säätimillä (P, PI ja PID). Arvioidaan tuloksia piirturin käyrien avulla ja verrataan niitä askelvastemenetelmällä saatuihin tuloksiin. Piirretään suljetun säätöpiirin lohkokaavioesitys.

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto