Aineistotehtävät

25.10.2014
Jari Peura

Oppimistehtävät liittyvät seuraaviin opintoihin:

Tutkinnon osan nimi: Sähkö- ja energiatekniikka
Opintojakson nimi: Sähkön tuotanto ja -jakelujärjestelmät sekä pienjänniteverkostot (<1kV)
Opintojakson kesto: 2 ov
Oppimistehtävän nimi: Sähkön tuotanto ja -jakelujärjestelmät sekä pienjänniteverkostot (<1kV) Aineistotehtävät
Vastuu opettaja(t): Jari Peura

Oppimistehtävät:

 TAVOITE:

   • Oppimistehtävien jälkeen opiskelija:
    • tietää kuinka sähkön tuotanto on toteutettu Suomessa
    • tietää eri voimalaitostyypit ja käyttötarkoitukset
    • tietää valtakunnallisen sähkönjakelun periaatteen ja eri siirto- ja jakelujännitteet
    • tietää sähkön siirto- ja jakeluverkoissa käytettävät pääkomponentit
    • osaa selvittää sähkön siirron voimalaitokselta kuluttajalle
    • tietää pienjänniteverkoston rakenteet, käytettävät komponenti sekä asennuksien kulun
    • tietää kuinka pienjänniteliittymä rakennettaan
    • tietää työmaasähköistyksen vaatimukset sekä käytettävät pääkomponentit
    • tietää energiamittauksen periaatteet ja käytettävät mittaustavat

     

TAUSTA TIETOA:

 • Sähköverkkoasennukset, Markku Monni
 • www.energia.fi
 • www.finngrid.fi
 • Sähkön tuottajien, sähköverkostojenhaltjoiden ja verkostourakoitsijoiden materiaalit
 • Laitteisto- ja laitetoimittajien materiaalit

SÄHKÖTURVALLISUUS:

Näiden opintojen yhteydessä tutustutaan verkostoasennuksien, pienjänniteliittymien ja työmaasähköistyksen sähkö- ja työturvallisuus standardeihin ja asetuksiin.

Asennustehtävien yhteydessä kiinnitettään erityistä huomiota sähkötyöturvallisuuteen sekä käyttöönottotarkastusten tekoon.

TEHTÄVIEN PALAUTUS:

Itsenäiset oppimistehtävät:
   • Lue/katso ensin tausta tiedot ja tee sen jälkeen tehtävät.
   • Kun opiskelija on tehnyt tehtävät hän näyttää ne opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.
Tiimin oppimistehtävät:
   • Tiimin oppimistehtävistä jokainen opiskelija tekee blogi päivityksen omaan blogiinsa = oppimispäiväkirja
    • Videoita, kuvia ja tekstiä
   • Oppimistehtävien edetessä tehdään käyttöönottotarkastukset SFS6002 ohjeiden mukaisesti.
   • Oppimistehtävän ollessa valmis se tarkastutetaan ohjaavalla opettajalla.
   • Opettajan annetua lupa, tiimi purkaa asennukset, vie tarviikkeet paikalleen ja siivoa työpisteen -> Lopputarkastus opettajalla -> Opettaja kirjaa tässä vaiheessa suoritusmerkinnät wilmaan.

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto