Instrumentoinnin piirrosmerkkien tunnuskirjaimet

Tunnuskirjaimet ja tunnusnumero muodostavat yhdessä piirin positiotunnuksen, esim: LIC1, FIC2.

Alla on taulukko instumentoinnin tunnuskirjainten käytöstä.

  Ensimmäinen kirjain
Mittaussuure
Lisämäärite Seuraava kirjain
Toiminta 
hälytys
B audiovisuaalinen toiminta
C säätö
D Tiheys Ero
E Kaikki sähkösuureet Anturitoiminta
F Virtaus, -virta Suhde
G Pituus, asento
H Käsiohjaus
I Osoitus
J Jaksottainen toiminta
K Aika tai aikaohjaus
L Pinnan korkeus
M Kosteus Viestin muunto
N Käyttäjän valittavissa Käyttäjän valittavissa
O Käyttäjän valittavissa
P Paine Näytteen otto
Q Laatu, esim Analyysi Väkevyys Johtavuus Integroiva tai summaava laskenta Yhdistäminen tai summaaminen
R Ydinsäteily Piirto
S Nopeus, taajuus Kytkentätoiminta
T Lämpötila Lähetintoiminta
U Monimuuttuja Monitoiminta
V Viskositeetti Venttiili, toimiyksikkö
W Paino, voima
X Määrittelemättömät suureet Määrittelemättömät toiminnat
Y Käyttäjän valittavissa Laskentatoiminta
Z Hätä- tai turvatoiminta (lukitus)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto