SEOT25, Hirsirakenteeseen asentaminen

Päivitetty 19.1.2015 MHä
19.1.2015
Markku Hänninen

TEHTÄVÄN TAVOITE:

Oppimistehtävän tavoitteena on:
– Tutustua hirsirakenteisiin ja hirsirakenteiden asettamiin vaatimuksiin sähköasennuksille.
– Perehtyä erilaisiin aasennustapoihin ja oppia valitsemaan tilanteeseen parhaiten sopiva asennustapa.

ITSENÄISET OPPIMISTEHTÄVÄT:

Kirja: Sisäjohtoasennukset (kirjallisista tehtävistä tehtävä kaikki – itsenäinen opiskelu)

Lue ja tee tehtävät!

ASENTAMINEN HIRSIRAKENTEISIIN
Sivut 257-281

TIIMIN OPPIMISTEHTÄVÄT:

Kesken

TEHTÄVIEN PALAUTUS:

Itsenäiset oppimistehtävät:

Itsenäisiä oppimistehtäviä varten opiskelija hankkii kirjan Sisäjohtoasennukset – Jukka Ahoranta.
Lue ensin kappaleet ja tee sen jälkeen tehtävät tehdään kirjaan.
Kun opiskelija on tehnyt tehtävät hän näyttää ne opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.

Tiimin oppimistehtävät:

– Tiimin oppimistehtävistä jokainen opiskelija tekee blogipäivityksen omaan blogiinsa = oppimispäiväkirja
– Videoita, kuvia ja tekstiä
– Oppimistehtävien edetessä tehdään käyttöönottotarkastukset SFS6002 ohjeiden mukaisesti.
– Oppimistehtävän ollessa valmis se tarkastutetaan ohjaavalla opettajalla.
– Opettajan annetua lupa, tiimi purkaa asennukset, vie tarvikkeet paikalleen ja siivoaa työpisteen Lopputarkastus opettajalla Opettaja kirjaa tässä vaiheessa suoritusmerkinnät wilmaan.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto