5. Ledin himmennys

Tässä harjoituksessa himmennämme aikaisemmassa harjoituksessa kytkemäämme lediä. Ensin lisäämme toisen kytkimen. Tarvitsemme siis kytkentään

  • liitinjohtoja
  • 4,7kΩ vastuksen
  • painonapin

Tee alla olevan kuvan mukainen kytkentä. Siinä siis painonapit on kytketty seuraavasti:

  • painonappi 1, GPIO17, pin 11, input
  • painonappi 2, GPIO23, pin 16, input
  • led, GPIO18, pin 12, output

tehtävä5_ledhimmennys_bb

Lisää Python-ohjelma himmennys.py kansioon /home/pi/Python-ohjelmat/

sudo nano himmennys.php

Kirjoita alla oleva koodi

Kirjoitettuasi ohjelman tallenna se ctrl+o ja paina enteriä kun nano kysyy vahvistusta tiedostonimelle File Name to Write: himmennys.py

Voit poistua ohjelmasta ctrl+x.

Kokeillaan ohjelman ajamista antamalla Terminalissa komento

sudo python himmennys.py

Painamalla nappeja ledin pitäisi kirkastua ja himentyä.

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto