Kuivausrummun syöttökuljetin

PROSESSISTA
Ohjattava laite on kuivausrummun syöttökuljetin, joka syöttää esikuivausrumpuun kiviainesta.
Kuivausrummun teho ja kapasiteetti ovat suunnitellusti sellaisia, että sopiva tayttöaste, kuormitus, kuivausteho ja kiviaineksen lämpötilaväli saavutetaan ilman varsinaista säätöpiiriä. Kuljetin syöttää kuivausrumpua automaattiajolla, kuivausrummusta poistuvan savukaasun lämpötilan perusteella. Mitä suurempi lämpötila, sitä suurempi on kuljettimen nopeus.
Jos savukaasun lämpötila laskee automaattiajolla alle 30 asteen, poltin on todennäköisesti sammunut ja kuljetin on pysäytettävä välittömästi kuivausrummun tukkeutumisvaaran vuoksi.’
Siemens S1200 ohjelmoinnista
Asennus
Tehtävä 1:
Asenna kaapelihyllyt, taajuusmuuttaja, turvakytkin, moottori sekä kaapelit W2,W3,W4,W5. Tee käyttöönottotarkastus opettajan läsnäollessa.
Jännitteen saa kytkeä opettajan luvalla.
Tee taajuusmuuttajan parametrointi ja koekäytä moottori taajuusmuuttajan paneelista.
Tehtävä 2:
Asenna taajuusmuuttajan ohjauskaapelit W6 ja W7 sekä kytke lämpötilalähetin kaapelilla W8.
Kytke turvareleen sulkeutuva kosketintieto logiikkaan.
Asennuksen jälkeen voit aloittaa ohjelmoinnin.
Ohjelmointi

TURVALUKITUKSET

Turvalukitukset käytössä molemmissa ajomoodeissa.

Turvalukitukset (OKE, Ohjaus, Hätäseis ) pysäyttävät aina moottorin.

KÄSIAJO

Täydennä taajuusmuuttajan parametreihin: Vakionopeudeksi 1 40 Hz ja vakionopeudeksi 2 10 Hz.

Kiihdytys-ja pysäytysrampit saadaan aikakaaviosta.

Alkutilanne: KÄSIAJO-tila valittu, lukitukset pois päältä, taajuusmuuttaja ja moottori seis-tilassa, merkkivalo H2 syttyy.Muiden merkkivalojen ja merkinantotorven tilat näkyvät aikakaaviossa.

Ohjaukset käsiajolla tehdään liitteessä olevan aikakaavion mukaisesti. tahattomien käynnistyksien välttämiseksi vaaditaan kahden kytkimen (S7, S3) ohjaus. Käynnistys ja pysäytys toiminteiden aikana vastakkainen ohjaus on estettävä. Huoltotoimenpiteiden aikana on kuljettimen hihnan tarkastelun vuoksi pystyttävä ajamaan kuljetinta taaksepäin. Merkkivaloissa ja merkinantotorvessa käytettävät vilkkusuht eet 0.5/0.5 s ja 1/1 s. Aikakaaviossa ei ole oikeita vilkkupulssien lukumääriä.

AUTOMAATTIAJO

Alkutilanne:

AUTOMAATTIAJO-tila valittu, lukitukset pois päältä, taajuusmuuttaja ja moottori seis-tilassa, merkkivalo H3 syttyy.

– Painettaessa start-painikkeesta, moottori lähtee pyörimään.
– Nopeus on tällöin suoraan verrannollinen lämpötila-alueeseen 20-100 astetta (10 –50 Hz)
– Seis pysäyttää moottorin aina
– Lämpötilan putoaminen alle 30 asteen, aiheuttaa automaattiajolla kuljettimen pysäytyksen. Tämä tieto saadaan virtaviestinä lämpötilalähettimeltä.

Moottorin pyörimisnopeutta tarkkaillaan häiriötilanteissa (Katso: HÄIRIÖT AUTOMAATTIAJOLLA). 40 Hz:n seurantaraja-arvoa on pystyttävä muuttamaan seuraavasti:

-Säätö tehdään seis-tilassa
-Säätöalue +/-5 Hz, yhden Hz:n portain
-Säätö tapahtuu ”napittamalla” kytkimellä S7 (1-asento -1 Hz alaspäin ja 2-asento +1 Hz ylöspäin) ja kuittauspainike (S6) painettuna. Muutos siirtyy aseuranta-arvoksi, kun S6 vapautetaan
-Jokainen 1 Hz muutos antaa hetkellisen merkkiäänen, mentäessä säätöalueen ulkopuolelle merkkiääni on jatkuva. Palattaessa säätöalueelle merkkiääni sammuu.
-40 Hz:n ohjearvoon palataan painamalla kuittaus (S6) ja seis (S4) samanaikaisesti

HÄIRIÖT AUTOMAATTIAJOLLA

-Moottorin pyörimisnopeutta tarkkaillaan taajuusmuuttajalta saatavalla virtaviestillä. Yli 40 Hz taajuuden ylityksiä seurataan. Kolme ko.taajuuden ylitystä sytyttää häiriömerkkivalon (H5), huoltomies kuittaa merkkivalon (ja nollaa laskurin) painikkeella Kuittaus(S6).
-Lämpötilavälin vaihteluita simuloidaan joko vastusketjulla, -dekadivastuksella tai muulla PT100-simulaattorilla

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto