Oppimistehtävä 3

Kalibroi yläsäiliön 2 pinnankorkeuslähetin kalibraattorin (Beamex MC2) avulla.

Mittausalue:

  • 4 mA -> 2 cm säiliön pohjasta
  • 20 mA -> 42 cm säiliön pohjasta

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto