Maakaapeliverkoston asennukset

3.3.2015
Jari Peura

Oppimistehtävät liittyvät seuraaviin opintoihin:

Tutkinnon osan nimi: Sähkö- ja energiatekniikka
Opintojakson nimi: Sähkön tuotanto ja -jakelujärjestelmät sekä pienjänniteverkostot (<1kV)
Opintojakson kesto: 1 ov
Oppimistehtävän nimi: Maakaapeliverkoston asennukset
Vastuu opettaja(t): Jari Peura

Oppimistehtävät:

 TAVOITE:

   • Oppimistehtävien jälkeen opiskelija: 

    • tietää maakaapeliojalle asetetut vaatimukset ja osaa asentaa tai valvoa maakaapelin asentamisen
    ojaan
    • tuntee eri 0,4 kV maakaapelityypit
    • tietää oja-asennuksessa käytettävät putkirakenteet ja osaa vetää maakaapelin putkeen
    • osaa merkitä maakaapeliojan varoitusnauhalla ja tietää maakaapeliojan täyttöön soveltuvan maaaineksen
    ja osaa valvoa kaapeliojan täytön
    • hallitsee maadoituselektrodin asentamisen kaapeliojaan
    • tuntee kaapelisuojat (kourut yms)
    • tuntee maakaapelin auraukseen liittyviä määräyksiä
    • osaa tehdä pienjännitemaakaapelin päätteen ja jatkoksen valmistajan ohjeiden mukaan
    • osaa mittauksin todeta maakaapelin kuntoisuuden
    • osaa lukea asemapiirustusta tai maakaapelikarttaa ja tehdä tarvittavat muutokset siihen sekä merkitä
    maakaapeleiden asennusreitit standardin vaatimusten mukaisesti
    • osaa tehdä tarvittavat kaapelimerkinnät
    • osaa tehdä käyttöönottotarkastuksen alle 1000 V:n ilmajohto- ja maakaapeliverkkoon

TAUSTA TIETOA:

 • Sähköverkkoasennukset, Markku Monni
 • www.energia.fi
 • www.finngrid.fi
 • Sähkön tuottajien, sähköverkostojenhaltjoiden ja verkostourakoitsijoiden materiaalit
 • Laitteisto- ja laitetoimittajien materiaalit

SÄHKÖTURVALLISUUS:

Näiden opintojen yhteydessä tutustutaan verkostoasennuksien, pienjänniteliittymien ja työmaasähköistyksen sähkö- ja työturvallisuus standardeihin ja asetuksiin.

Asennustehtävien yhteydessä kiinnitettään erityistä huomiota sähkötyöturvallisuuteen sekä käyttöönottotarkastusten tekoon.

TEHTÄVIEN PALAUTUS:

Itsenäiset oppimistehtävät:
   • Lue/katso ensin tausta tiedot ja tee sen jälkeen tehtävät.
   • Kun opiskelija on tehnyt tehtävät hän näyttää ne opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.
Tiimin oppimistehtävät:
   • Tiimin oppimistehtävistä jokainen opiskelija tekee blogi päivityksen omaan blogiinsa = oppimispäiväkirja
    • Videoita, kuvia ja tekstiä
   • Oppimistehtävien edetessä tehdään käyttöönottotarkastukset SFS6002 ohjeiden mukaisesti.
   • Oppimistehtävän ollessa valmis se tarkastutetaan ohjaavalla opettajalla.
   • Opettajan annetua lupa, tiimi purkaa asennukset, vie tarviikkeet paikalleen ja siivoa työpisteen -> Lopputarkastus opettajalla -> Opettaja kirjaa tässä vaiheessa suoritusmerkinnät wilmaan.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto