KNX-asennukset

3. vuoden opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus, jonka sisältö:

  • KNX-järjestelmä
  • Dali-valaistuksen ohjaus
  • Rikosilmoituslaitteiden konfigurointi

Ennen oppimistehtävien suorittamista

Valmistavia tehtäviä

Luennot

1 Aloitustoimet
2 Anturin ja toimilaitteen lisääminen struktuuriin
3 Anturin ja toimilaitteen kytkentä toimintakuntoon
4 Toimintaliput Säädinkytkennät Liiketunnistinkytkentä
5 Binääriyksikön käyttö ja Tilanneohjaus
6 Lämmityksen ohjaus    (pikku vinkki)
7 Verho- ja kaihdinohjaus, Yhteiskäyttö
8 Yhteiset toiminnot. Siirtotiedostot, Varmuuskopiot
9 Monitorointi ja vikadiagnostiikka
10 Tulostus ja raportointi

KNX-perusteet – JAO

Manuaalit

1 Perusteet
2 Kommunikaatio
3 Topologia (Alueet, Linjat, Väylät, Osoitteet)
4 Väylälaitteet
5 Asennus
Diagnostiikka
7 ETS4 laitteiden käyttöönotto
ETS-Ohjelman käyttö

Oppimistehtävät

1. KNX-osoiteharjoitus
2. KNX-harjoitus 1 (HUOM. Toimilaitteiden ohjaukset)
3. KNX-harjoitus 2
4. KNX-harjoitus 3
5. KNX-harjoitus 4
6. KNX-harjoitus 5
7. KNX-harjoitus 6  (pikku vinkki)
8. KNX-harjoitus 7
9. KNX-harjoitus 8
10. KNX-harjoitus 9
11. KNX-harjoitus 10
12. Dali valaistuksen asennustehtävä ja konfigurointi
13. Liityntärajapinnan konfigurointi Wago-IP
14. Liityntärajapinnan konfigurointi älyreleellä
15. Varmuuskopio

Ohjelma

ETS4 -asennuspaketti

Laitetietokannat

Laitetietokannat 

ABB:

Laitteet

Projektin vaiheet

KNX-Projektin luonti

8)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto