Anturit

Läsnäoloa tunnistavat anturit:

 • Mekaaninen rajakytkin
 • Induktiivinen anturi
 • Kapasitiivinen anturi
 • Valokenno
 • Reed-rele

Lue materiaali – anturit

Selvitä (käytä hyväksesi anturien valmistajien datalehtiä – merkitse lähteet = linkki anturin datalehdelle)

 • Minkälainen tyypillinen mekaaninen rakenne?
 • Miten toimii?
 • Tyypilliset kytkentätaajuudet?
 • Toimintaolosuhteet? (lämpötila, kosteus, pöly)
 • Mitä materiaaleja tunnistaa? (mitattava suure?) Minkä kokoisia, muotoisia ja mitä materiaalia tunnistettava kappale?
 • Miltä etäisyydeltä, toimintaetäisyys?
 • Millä tarkkuudella?
 • Käyttöjännitteet? Kytkennät?
 • Minkälainen signaali outputista? (digitaalinen, analoginen)
 • Käyttökohteita?
 • Vahvuuksia ja heikkouksia?
 • Hinta?
 • Mitkä ovat optisen lähestymisanturin kolme toimintaperiaatetta?

Tee yksi raportti wordillä ja palauta se omaan tiedostokansioosi. Merkitse raporttiin myös ryhmään kuuluneiden nimet.

Linkkejä:

http://ecatalogue.schneider-electric.fi/GroupList.aspx?navid=24851&navoption=1

http://industrial.omron.fi/fi/products/catalogue/sensing/default.html

http://www.sick.com/fi/fi-fi/home/products/product_portfolio/Pages/product_overview.aspx

www.bebek.fi

http://www.finnparttia.fi/kuvat/fp_hinnasto.pdf (s. 105, 207-209, )

https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?toc=18996&name=Anturit

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto