SAOT4, Valaistus- ja pistorasiaryhmän asennus 1

Päivitetty 13.10.2014/JPe
9.8.2014
Jari Peura

TEHTÄVÄN TAVOITE

Oppimistehtävän tavoiteena on

 • oppia tuntemaan yleisimmät sisäjohtoasennuksissa käytettävät asennustarvikkeet
 • oppia tuntemaan yleisimmät sisäjohtoasennuksissa käytettävät uppoasennuskalusteet
 • tutustua sisäjohtoasennuksien keskeisiin työvaiheisiin
 • oppia tekemään yleisimpiä valaistus- ja pistorasiakytkentöjä sekä käyttöönottotarkastuksia

ITSENÄISET OPPIMISTEHTÄVÄT:

Kirja: Sisäjohtoasennukset (kirjallisista tehtävistä tehtävä kaikki – itsenäinen opiskelu)

Lue ja tee tehtävät!

MUOVIPUTKIASENNUKSET

 • s. 152, tehtävä 2
 • s. 153, tehtävä 4
 • s. 154, tehtävät 8-9
 • s. 162, tehtävä 1
 • s. 167-168, tehtävät 1-2
 • s. 170-172, tehtävät 1-7
 • s. 177, tehtävä 1
 • s. 194-195, tehtävät 1-4
 • s. 203-205, tehtävät 1-6
 • s. 211-213, tehtävät 1-2

TIIMIN OPPIMISTEHTÄVÄT:

Kirja: Sisäjohtoasennukset harjoitustyökirja

 • 2.2 Valaistus- ja pistorasiaryhmän asennus 1

TEHTÄVIEN PALAUTUS:

Itsenäiset oppimistehtävät:
 • Itsenäisiä oppimistehtäviä varten opiskelija hankkii kirjan Sisäjohtoasennukset – Jukka Ahoranta.
 • Lue ensin kappaleet ja tee sen jälkeen tehtävät tehdään kirjaan.
 • Kun opiskelija on tehnyt tehtävät hän näyttää ne opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.
Tiimin oppimistehtävät:
 • Tiimin oppimistehtävistä jokainen opiskelija tekee blogi päivityksen omaan blogiinsa = oppimispäiväkirja
  • Videoita, kuvia ja tekstiä
 • Oppimistehtävien edetessä tehdään käyttöönottotarkastukset SFS6002 ohjeiden mukaisesti.
 • Oppimistehtävän ollessa valmis se tarkastutetaan ohjaavalla opettajalla.
 • Opettajan annetua lupa, tiimi purkaa asennukset, vie tarviikkeet paikalleen ja siivoa työpisteen -> Lopputarkastus opettajalla -> Opettaja kirjaa tässä vaiheessa suoritusmerkinnät wilmaan.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto