SAOT1, Sähköturvallisuus

13.10.2014
Jari Peura

Suomessa tapahtuva lainsäädäntö on monivaiheinen prosessi, jossa kansalaisten tahto pyritään toteuttamaan demokraattisin keinoin huomioiden kokonaisuus ja kaikki muu lainsäädäntö. Lähtökohta lainsäädännölle on ollut ”maantavan” kirjaaminen lakipykäliksi jne.

Sähköalalla keskeinen painopiste lainsäädännössä, asetuksissa, päätöksissä ja ohjeissa on ollut sähköturvallisuus. On pyritty luomaan sellainen ohjeistus, jossa kaikilla niin käyttäjillä, asentajilla, eläimillä kuin materiaalilla olisi turvalliset olosuhteet kaikissa tilanteissa. Jopa sähkökomponentin vioittuessaan tai oikosulun ilmetessä pitäisi sähköturvallisuuden olla siinä tilassa, että vioittuminen ei aiheuta vaaraa käyttäjille eikä ympäristölle.

Suomalaisessa lainsäädännössä on annettu valtioneuvostolle, ministeriöille ja näiden alapuolella oleville tahoille mahdollisuus tarkentaa ja täsmentää itse lakitekstiä. Näin on tehty myös sähköalallakin. Hierarkia on seuraavaa:

 • Sähköturvallisuuslaki 410
  • Sähköturvallisuusasetus 496
  • Valtioneuvoston asetukset
  • Ministeriöiden päätökset (KTMp516, KTMp517 jne.)
   • Turvallisuusviranomaisen ohjeet (TUKES, STEK jne.)
   • Standardit (SFS6000, SFS6002 jne.)
    • Ohjeet, kirjat, julkaisu

Jotta pystyt toimimaan työmailla ammattitaitoisena sähköasentajana tulisi sinun ymmärtää sähköturvallisuuden merkitys niin suunniteltaessa ja asennettaessa työkohdetta kuin myös arkielämässä. Sinun pitäisi tuntea ja omaksua sähköturvallisuuden kannalta keskeisimmät lait, asetukset, päätökset, standardit sekä ohjeet.

Alle on koottu tehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan ja omaksumaan

 • Sähköturvallisuuslakiin 410/1996
 • Sähköturvallisuusasetukseen 498/1996
 • KTMp 516, 517, 1193 ja 1694

Tehtävät tehdään yhteistyössä tiimin kesken

Tehtävät palautetaan tarkastettavaksi ohjaavalle opettajalle

Sähköturvallisuuslaki 410/1996. Tutustut oheiseen lakiin seuraavassa tehtävässä

Linkki Tukes/Edilex tietokantaan Sähköturvallisuuslaki 410/1996

Lue lakiteksti ja tee tehtävä 01_STS_sahkoturvallisuuslaki_410_

Sähköturvallisuusasetus 498/1996. Tutustut oheiseen asetukseen seuraavassa tehtävässä.

Linkki Tukes/Edilex tietokantaan Sähköturvallisuusasetus 498/1996

Lue asetusteksti ja tee tehtävä 02_STS_sahkoturvallisuusasetus_498

KTMp 516/1996. Tutustut oheiseen päätökseen seuraavassa tehtävässä.

Linkki Tukes/Edilex tietokantaan KTMp 516/1996

Lue päätösteksti ja tee tehtävä 03_STS_KTMp_516

KTMp 517/1996. Tutustut oheiseen päätökseen seuraavassa tehtävässä.

Linkki Tukes/Edilex tietokantaan KTMp 517/1996

Lue päätösteksti ja tee tehtävä 04_STS_KTMp_517

KTMp 1193/1996. Tutustut oheiseen päätökseen seuraavassa tehtävässä.

Linkki Tukes/Edilex tietokantaan KTMp 1193/1996

Lue päätösteksti ja tee tehtävä 05_STS_KTMp_1193

KTMp 1694/1996. Tutustut oheiseen päätökseen seuraavassa tehtävässä.

Linkki Tukes/Edilex tietokantaan KTMp 1694/1996

Lue päätösteksti ja tee tehtävä 06_STS_KTMp_1694

Sähköturvallisuuslaissa, -asetuksessa sekä ministeriön päätöksessä osa valvonnasta ja ohjauksesta on annettu viranomaisille. Sähköalan keskeisiä sähköturvallisuutta ja turvallisia työtapoja edistäviä tahoja ovat TUKES, STEK, SETI ja Sähköinfo.

Alle on koottu tehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan ja omaksumaan

 • TUKESiin
 • STEKiin
 • SETIiin
 • Sähköinfoon

Tehtävät tehdään yhteistyössä tiimin kesken

Tehtävät palautetaan tarkastettavaksi ohjaavalle opettajalle

TUKES

Tutustut TUKESiin oheisen linkin ja tehtävän kautta:

Linkki TUKESin sivuille.

Tutustu TUKESin sivustoihin ja tee tehtävä STS_TUKES

STEK

Tutustut STEKiin oheisen linkin ja tehtävän kautta:

Linkki STEKin sivuille.

Tutustu STEKin sivustoihin ja tee tehtävä STS_STEK

SETI

Tutustut SETIiin oheisen linkin ja tehtävän kautta:

Linkki SETIn sivuille.

Tutustu SETIn sivustoihin ja tee tehtävä STS_SETI

SÄHKÖINFO

Tutustut SÄHKÖINFOon oheisen linkin ja tehtävän kautta:

Linkki SÄHKÖINFOn sivuille.

Tutustu SÄHKÖINFOn sivustoihin ja tee tehtävä STS_SAHKOINFO

TEHTÄVIEN PALAUTUS:

Sähköturvallisuuden oppimistehtävät:
 • Tehtäviin vastataan kysymyslomakkeille
 • Kun tiimi on tehnyt tehtävät hän näyttää ne ohjaavalle opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto