SAOT3, Sisäjohtoasennukset, tarvikkeiden tuntemus

Päivitetty 13.10.2014/JPe
9.8.2014
Jari Peura

TEHTÄVÄN TAVOITE

Oppimistehtävän tavoiteena on

 • oppia tuntemaan yleisimmät sisäjohtoasennuksissa käytettävät asennustarvikkeet
 • oppia tuntemaan yleisimmät sisäjohtoasennuksissa käytettävät uppoasennuskalusteet
 • tutustua sisäjohtoasennuksien keskeisiin työvaiheisiin

ITSENÄISET OPPIMISTEHTÄVÄT:

Kirja: Sisäjohtoasennukset (kirjallisista tehtävistä tehtävä kaikki – itsenäinen opiskelu)

Lue ja tee tehtävät!

VALAISTUSKYTKENNÄT

 • s. 100-111, tehtävät 1-13

MUOVIVAIPPAKAAPELIN ASENNUS

 • s. 122-125, tehtävät 1, 3, 4
 • s. 127-128, tehtävät 7, 8
 • s. 130, tehtävät 10b, 10c
 • s. 139-140, tehtävät 1-3

TIIMIN OPPIMISTEHTÄVÄT:

Kirja: Sisäjohtoasennukset harjoitustyökirja

 • 1.1 Kojerasiatarvikkeet, s. 7-12
 • 1.2 Jakorasiatarvikkeet s. 13-16
 • 1.3 Uppoasennuskalusteet s. 17-24
 • 2.1 Harjoitustöiden keskeiset työvaiheet

TEHTÄVIEN PALAUTUS:

Itsenäiset oppimistehtävät:
 • Itsenäisiä oppimistehtäviä varten opiskelija hankkii kirjan Sisäjohtoasennukset – Jukka Ahoranta.
 • Lue ensin kappaleet ja tee sen jälkeen tehtävät tehdään kirjaan.
 • Kun opiskelija on tehnyt tehtävät hän näyttää ne opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.
Tiimin oppimistehtävät:
 • Tiimin oppimistehtävistä jokainen opiskelija tekee blogi päivityksen omaan blogiinsa = oppimispäiväkirja
  • Videoita, kuvia ja tekstiä
 • Oppimistehtävän ollessa valmis se tarkastutetaan ohjaavalla opettajalla.
 • Opettajan annetua lupa, tiimi purkaa asennukset, vie tarviikkeet paikalleen ja siivoa työpisteen -> Lopputarkastus opettajalla -> Opettaja kirjaa tässä vaiheessa suoritusmerkinnät wilmaan.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto