Oppimistehtävä 4

Tee alla oleva sekvenssi ja testaa se. Sekvenssi käynnistetään kosketusnäytöltä

Käynnistyssekvenssi (START)

 1. LIC2 manuaalille ja HV6 auki
 2. odota 3 s
 3. HV4 auki
 4. odota 3 s
 5. P2 ohjearvoksi 20%
 6. P2 käyntiin
 7. LIC2 asetusarvoksi 50%
 8. Tarkista että LIC2 säätäjän lähtö 20%
 9. LIC2 automaatille
 10. odota 5 minuuttia
 11. pysäytä pumppu P2
 12. odota 2 minuuttia
 13. HV6 ja HV4 kiinni sekä LIC2 manuaalille
 14. loppu

Pysäytyssekvenssi (STOP)

 1. resetoi käynnistyssekvenssi
 2. pysäytä pumppu P2, HV6 ja HV4 auki
 3. odota 2 minuuttia
 4. HV4 ja HV6 kiinni
 5. loppu

Muokkaa ohjelmaa seuraavasti:

 • Lisää P2 käynnistys kosketusnäytöltä tapahtuvaksi
 • Lisää P2 pumpun taajuusmuuttajan ohjearvon syöttö kosketusnäytöltä
 • Lisää säiliön ylärajakytkin pumpun P2 lukitukseksi

Muuta käynnistyssekvenssin LIC2 asetusarvoksi 25% kohdassa 7. ja käynnistä sekvenssi. Viritä LIC2 säätöpiiri.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto