Lämpötila-anturit

Tee raportti wordillä ja palauta se opettajalle. Ei ryhmätöitä, jokainen palauttaa oman raportin. Raporttiin kirjataan alla selvitettäväksi pyydetyt tiedot jokaisesta viidestä lämpötila-anturityypistä erikseen.

Tyypit:

 • Termostaatti
 • Termoelementti
 • NTC-vastus
 • PTC-vastus
 • PT100 / PT1000

Selvitä

 • Minkälainen tyypillinen mekaaninen rakenne?
 • Miten toimii eli mihin toiminta perustuu?
 • Tyypillisimmät mittausalueet?
 • Millä tarkkuudella?
 • Sähköinen kytkentä? Montako johdinta? Mitä kytkentään kuuluu? Miten ”signaalia” käsitellään?
 • Minkälainen signaali outputista? (digitaalinen, analoginen?)
 • Käyttökohteita?
 • Vahvuuksia ja heikkouksia?
 • Hinta?

Lisäksi vastaa kysymyksiin:

 • Mikä on lämpötilalähettimen rooli lämpötilan mittauksessa?
 • Mitä tarkoitetaan kalibroinnilla?
 • Miten lämpötila-anturi valitaan?
 • Mikä on lämpötilan mittaamisen merkitys yleisesti?

Tee raportti wordillä ja palauta se tämän kansion palautuskansioon.

Linkkejä:

https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?toc=18996&name=anturit

https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?toc=19414&name=vastukset_/_potentiometrit

http://www.mikes.fi/documents/upload/MIKES_J1_2002.pdf

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/koneautomaatio/antureiden_luotettavuus.html

Kirjat:

Sähköasennustekniikka

Prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset (s. 168) (kirjastosta löytyy)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto