Sisäjohtoasennukset

Päivitetty 13.10.2014/JPe
10.8.2014
Jari Peura

 

Oppimistehtävät liittyvät seuraaviin opintoihin:

Tutkinnon osan nimi: Sähkö- ja automaatioasennukset
Opintojakson nimi: Kiinteistöjen sähkö- ja automaatioasennukset
Opintojakson kesto: 3ov
Oppimistehtävän nimi: Sisäjohtoasennukset
Vastuu opettaja(t): Jari Peura ja Markku Hänninen

Oppimistehtävät:

 • SAOT1, Sähköturvallisuus
 • SAOT2, Sisäjohtoasennuksien perusteet
 • SAOT3, Sisäjohtoasennukset, tarvikkeiden tuntemus
 • SAOT4, Valaistus- ja pistorasiaryhmän asennus 1
 • SAOT5, Valaistus- ja pistorasiaryhmän asennus 2
 • SAOT6, Valojen ohjaus valonsäätimellä ja liiketunnistimella
 • SAOT7, Valojen ohjaus 230V:n painikkeilla
 • SAOT8, Valojen ohjaus porrasvaloautomaatilla
 • SAOT9, Ulkovalon ja pistorasian ohjaus kello- ja hämäräkytkimellä
 • SAOT10, Valojen ohjaus 24V:n painikkeilla
 • SAOT11, Lieden asennus
 • SAOT12, Kiukaan asennus

 

TAVOITE:

 • Oppimistehtävien jälkeen opiskelija:
  • kykenee käyttämään ja tulkitsemaan asennusteknisiä dokumentteja
  • kykenee tekemään huoneiston sähköasennuksia
  • tietää mistä dokumenteista löytyy sähköalan keskeiset lainsäädännöt, asetukset, normit sekä ohjeet

   

TAUSTA TIETOA:

Sisäjohtoasennukset kirjassa on kerrottu taustatietoa sisäjohtoasennuksista.

SÄHKÖTURVALLISUUS:

Tämän tehtävän yhteydessä tutustutaan sähköturvallisuuslakiin, -asetuksiin sekä keskeisiin ministeriöiden päätöksiin.

Asennustehtävien yhteydessä kiinnitettään erityistä huomiota sähkötyöturvallisuuteen sekä käyttöönottotarkastusten tekoon.

TEHTÄVIEN PALAUTUS:

Sähköturvallisuuden oppimistehtävät:
 • Tehtäviin vastataan kysymyslomakkeille
 • Kun tiimi on tehnyt tehtävät hän näyttää ne ohjaavalle opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.
Itsenäiset oppimistehtävät:
 • Itsenäisiä oppimistehtäviä varten opiskelija hankkii kirjan Sisäjohtoasennukset – Jukka Ahoranta.
 • Lue ensin kappaleet ja tee sen jälkeen tehtävät tehdään kirjaan.
 • Kun opiskelija on tehnyt tehtävät hän näyttää ne opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.
Tiimin oppimistehtävät:
 • Tiimin oppimistehtävistä jokainen opiskelija tekee blogi päivityksen omaan blogiinsa = oppimispäiväkirja
  • Videoita, kuvia ja tekstiä
 • Oppimistehtävien edetessä tehdään käyttöönottotarkastukset SFS6002 ohjeiden mukaisesti.
 • Oppimistehtävän ollessa valmis se tarkastutetaan ohjaavalla opettajalla.
 • Opettajan annetua lupa, tiimi purkaa asennukset, vie tarviikkeet paikalleen ja siivoa työpisteen -> Lopputarkastus opettajalla -> Opettaja kirjaa tässä vaiheessa suoritusmerkinnät wilmaan.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto