Ilmajohtoverkoston asennukset

3.3.2015
Jari Peura

Oppimistehtävät liittyvät seuraaviin opintoihin:

Tutkinnon osan nimi: Sähkö- ja energiatekniikka
Opintojakson nimi: Sähkön tuotanto ja -jakelujärjestelmät sekä pienjänniteverkostot (<1kV)
Opintojakson kesto: 1 ov
Oppimistehtävän nimi: Ilmajohtoverkoston asennukset
Vastuu opettaja(t): Jari Peura

Oppimistehtävät:

 TAVOITE:

   • Oppimistehtävien jälkeen opiskelija:• tuntee pienjänniteilmajohtoverkon rakenteet ja hallitsee suojavälineiden käytön
    • tuntee pylväsluokat ja pylväässä olevat merkinnät (esim varoitusnauhat, johtolähdöt, jakoraja, takasyöttö,
    yhteiskäyttö)
    • tietää työskentelyn kreosooli pylväissä suojauksineen, ja pylväiden käsittelyn
    • tietää pylvään pystyttämisen eri maaperään ja tietää siinä käytettävät komponentit
    • tietää miten kalliopylväs pystytetään ja tietää siinä käytettävät komponentit
    • osaa asentaa harusvaijerin ja haruslimpun
    • osaa asentaa linja- ja päätemaadoituksen pylväälle
    • osaa asentaa pylvääseen erilaiset koukut ja kannattimet
    • tietää johdon pylvääseen vetämiseen liittyvät asiat kuten vetorullat, vetonarun ja johdonvetokoneen
    • osaa kiristää AMKA- johtimen ja asentaa johdon ripustimelle tai koukulle
    • osaa päättää eri poikkipintaiset AMKA- johtimet päätepitimillä
    • osaa tehdä jatkoksen ja haaroituksen AMKA- johtoon
    • osaa johtomerkinnät ja asentaa yhteiskäyttönauhan
    • osaa asentaa katu- tai pihavalaisimen pylvääseen
    • osaa asentaa rakennuksen liittymisjohdon pylvääseen ja kytkeä sen ilmajohtoon

TAUSTA TIETOA:

 • Sähköverkkoasennukset, Markku Monni
 • www.energia.fi
 • www.finngrid.fi
 • Sähkön tuottajien, sähköverkostojenhaltjoiden ja verkostourakoitsijoiden materiaalit
 • Laitteisto- ja laitetoimittajien materiaalit

SÄHKÖTURVALLISUUS:

Näiden opintojen yhteydessä tutustutaan verkostoasennuksien, pienjänniteliittymien ja työmaasähköistyksen sähkö- ja työturvallisuus standardeihin ja asetuksiin.

Asennustehtävien yhteydessä kiinnitettään erityistä huomiota sähkötyöturvallisuuteen sekä käyttöönottotarkastusten tekoon.

TEHTÄVIEN PALAUTUS:

Itsenäiset oppimistehtävät:
   • Lue/katso ensin tausta tiedot ja tee sen jälkeen tehtävät.
   • Kun opiskelija on tehnyt tehtävät hän näyttää ne opettajalle -> opettaja kirjaa suoritusmerkinnän wilmaan.
Tiimin oppimistehtävät:
   • Tiimin oppimistehtävistä jokainen opiskelija tekee blogi päivityksen omaan blogiinsa = oppimispäiväkirja
    • Videoita, kuvia ja tekstiä
   • Oppimistehtävien edetessä tehdään käyttöönottotarkastukset SFS6002 ohjeiden mukaisesti.
   • Oppimistehtävän ollessa valmis se tarkastutetaan ohjaavalla opettajalla.
   • Opettajan annetua lupa, tiimi purkaa asennukset, vie tarviikkeet paikalleen ja siivoa työpisteen -> Lopputarkastus opettajalla -> Opettaja kirjaa tässä vaiheessa suoritusmerkinnät wilmaan.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto