Rikosilmoitusjärjestelmä

Versa 5

Versa Plus

DSC Neo Turvapaketti

 Ohjeet asennustehtävään

 • Tutkintotehtävässä asennetaan akkuvarmennettu monivalvontakeskus, jossa on käyttölaite, hälytyssireeni ja viisi silmukkaa.
 • Silmukat 1 – 3 ovat murtoilmaisusilmukoita:
 • silmukka 1: passiivinen infrapuna-liikeilmaisin tuloviiveellä
 • silmukka 2: passiivinen infrapuna-liikeilmaisin
 • silmukka 3: kuunteleva lasinrikkoilmaisin.
 • silmukka 4: optinen savuvaroitin
 • silmukka 5: häkäilmaisin
 • kaapeleiden valinta ja asentaminen
 • kytkentätyöt
 • laitteiston testaus ja tarvittavat käyttöönottomittaukset
 • mittauspöytäkirjojen täyttäminen
 • käytönopastuksen antaminen asiakkaalle (arvioijalle).
 • liite 1: tasopiirustus murtoilmaisu- ja palovaroitinjärjestelmästä
 • liite 2: kaaviokuva murtoilmaisu- ja palovaroitinjärjestelmästä
 • liite 3: murtoilmaisu- ja palovaroitinsilmukoiden kytkentäesimerkit.
  • Silmukat 4 – 5 ovat palovaroitinsilmukoita (24h):
  • Tutkintotehtävässä kaapeloidaan ja kytketään murtoilmaisu- ja palovaroitinjärjestelmä toimintakuntoon ja koestetaan sen toiminta. Järjestelmälle tehdään käyttöönotto, johon kuuluu käyttötestit ja tarvittavat mittaukset noudattaen pienjännitesähköasennuksia koskevaa standardia sekä laitevalmistajan ohjeita. Työn valmistuttua keskukseen ladataan tietokoneella tehty konfigurointi (arvioijan ohjauksessa).
  • Arvioinnin kohteena on mm:
  • Tutkintosuoritukseen varattu kokonaisaika on kuusi (6) tuntia.
  • Tutkintotehtävä tehdään alla mainittujen liitteiden ja työkohteesta löytyvien laitevalmistajien manuaalien ja ohjeiden mukaisesti:

 Suoritus

Tehtävä 1, asennustyöt:

 • Kaapeloi laitteet kaavion mukaisesti.
 • Kytke asentamasi kaapelit laitteisiin laitevalmistajien manuaaleiden ja ohjeiden mukaan.
 • Kytke keskus laitevalmistajan ohjeiden mukaan.
 • Suorita tarpeelliset käyttöönottomittaukset sekä silmukoiden mittaukset ja täytä käyttöönottopöytäkirja
 • Kytke ensin sähköt päälle keskukseen.
 • Kytke monivalvontakeskuksen akku.
 • Asennustyöt tulee suorittaa hyvän asennustavan mukaisesti noudattaen voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita.
 • Järjestäjä antaa tarvittavat koodit. Käyttäjäkoodilla kytketään järjestelmä päälle/pois, asentajakoodilla muutetaan asetuksia.
 • Silmukka 1 on tuloviivesilmukka, aika on 10s.
 • Poistumisviive on murtosilmukoissa 10s.
 • Yleishälytys- ja murtohälytysajat ovat 10s.
 • Koesta murtoilmaisu- ja palovaroitinlaitteiston toiminta.
 • Täytä mittaustulokset mittauspöytäkirjaan.
 • Anna laitteiston käytönopastus asiakkaalle (arvioijalle).

Tehtävä 2, käyttöönottotyöt:

 • Järjestäjä antaa tarvittavat koodit. Käyttäjäkoodilla kytketään järjestelmä päälle/pois, asentajakoodilla muutetaan asetuksia.
 • Silmukka 1 on tuloviivesilmukka, aika on 10s.
 • Poistumisviive on murtosilmukoissa 10s.
 • Yleishälytys- ja murtohälytysajat ovat 10s.
 • Koesta murtoilmaisu- ja palovaroitinlaitteiston toiminta.
 • Täytä mittaustulokset mittauspöytäkirjaan.
 • Anna laitteiston käytönopastus asiakkaalle (arvioijalle).

LIITETIEDOSTOT

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto