Aihearkisto: saapuvat opiskelijat

More visitors from VWNotts

Jyväskylä Educational Consortium had the pleasure of hosting Mr. Andrew King (Director of Innovation and Strategy) and Ms. Kadri Saat (International Coordinator)  from our partner college in Mansfield, UK for three days between 10-12 April 2017.

The visit was short and intensive covering many areas of mutual interest including entrepreneurship education, management of the blended learning (VET & Adults), use of technology, plans for the future as well as relationships with employers (delivery and what part they play in VET) and relationship with HE and progressions for VET learners.

Kadri Saat, Pirjo Kauhanen and Andrew King

The visitors impressions were very positive and although the visit was short  we were able to indentify several areas where we can continue cooperation and learn from each other. When asked to mention three main takeaways from the meetings and discussions they had during their visit Andrew and Kadri mentioned the following:

Firstly,  the relationship you have with the local employers: the way you nurture these, the impact to the skills and competencies from an extended on-the-job learning and how the end competency test is often completed at the workplace.

Then, how the entrepreneurship is embedded across the college and how all students are encouraged to establish and run mini companies with the support from the college.

The partnership and strong collaborative work that you do with two local universities. The new centrally based joint company to share the resource, expertise and support the progression.”

Andrew King, Jaana Virtanen and Hanna Frilander visiting the new facilites at Harju Campus.

Kadri and Andrew would like to thank everyone who participated in their visit: Pirjo Kauhanen, Anu Tokila, Maarit Kaija, Hanna Rajala,  Niina Helin, Pia Kotro,  Sinikka Luukainen, Sari Mynttinen, Mira Ahtila, Milka Niskanen, Minna Ahokas, Jaana Virtanen, Hanna Frilander & Markku Tarvainen.

More information: Rea Tuominen p.6159

http://www.wnc.ac.uk/

EMEU learns to fly

EMEU – Engineering mobility in Europe KA2 project final report has been approved with distinction by the Dutch National Agency. EMEU was given a high score of 88/100 . 

The evaluators stated that the final report, products and outputs of the EMEU project demonstrate that the original objectives of the project were met and the project did even more and better than indicated in the application. The learning outcomes and innovative impact for participants’ staff are significant and relevant. Capacities for good quality and attractive mobility opportunities for students , developing study modules and applying ECVET principles have been strongly reinforced by the project. All participating organisations increased and widened their international scope.

The feedback further mentions that partners were selected carefully and contributed according to specific expertise. Altogether partners brought a wide variety of expertise and educational fields and all were involved in developing the study modules according to ECVET principles.

With regard to ECVET, the project’s final step in the process – validation and recognition – was the focus during the last year of the project.  The final evaluation recognizes that  this step is usually the most complicated and challenging one as reflected in the ECVET manual published on the EMEU website. In some cases the learning outcomes assessed at the hosting institute have been validated and recognized fully at the home insitute, in others only to some extent depending on the national systems. It further states that EMEU’s experience and practise in ECVET concepts on this wide scale is highly valuable for further implementing ECVET in Europe.”

The EMEU project created a sustainable network for various sectors in technology and it’s flight  continues in the new EMEU4ALL project where the concept is transferred to e.g. social and health care and hospitality sectors.

More information visit  http://em-eu.eu/

Rea Tuominen (at) jao.fi

 

1357 viikkoa maailmalla

Tietoa ja tilastoja 2016

Parhaillaan taas laitetaan kirjoihin ja kansiin mennen vuoden toimintaa. Tulosten analysointi on vielä osin kesken, mutta jo nyt voidaan raportoida, että viime vuodelle asetetut tavoitteet vähintään jakson mittaisista ylitettiin Jyväskylän ammattiopistossa selvästi. Yhteensä 217 opiskelijaa  hankki osaamista Suomen rajojen ulkopuolella 6 -10 viikon ajan. Vaihdoista 205 oli pääasiassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja 12 oppilaitosvaihtoja tai top- ja oppilaitosjakson yhdistelmiä. Talousarviossa (TA2016) asetettujen opiskelijaliikkuvuden tavoitteet ylitetiin täten 12 liikkujalla. Vuonna 2016 palattiin myös jälleen ns. nollarivittömään aikaan eli jokaisesta tutkinnosta lähti vähintään yksi opiskelija vaihtoon.


image-1-1024x768

WP_20160831_005

Saapuvien opiskelijoiden osalta määrä puolestaan laski hieman ja putosi alle 100 saapujan. Saapuvien opiskelijoiden lukumäärään emme toki voi vaikuttaa yhtä paljon kuin lähtevien määrään  koska se on kiinni lähettävien organisaatioiden rahoitustilanteesta. Vaikuttavuuden kannalta saapuvat  opiskelijat ovat kuitenkin meille merkittävä voimavara koko opiskelijakunnan ja henkilöstön kv-osaamisen kehittymisessä. Integroimalla saapuvat opiskelijat osaksi omia opetusryhmiämme useammat opiskelijat kuin vain itse maailmalle lähtevät tulevat kosketuksiin toisten kulttuurien kanssa. EMEU -toimintamallia onkin pilotointien jälkeen levitetty jo 7 koulutusalalle ja tätä määrää tullaan kuluvana vuonna kasvattamaan.

Lisää tietoa sekä lukumääristä, että vaikuttavuudesta on saatavilla maaliskuun aikana kun koko kuntayhtymän seurantatiedot on saatavilla.

Rea Tuominen p.6159

 

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

wp_20170113_004

EMEU – hanke päättyi, mutta verkoston toiminta  jatkuu

Alunperin tekniikan ja käsi- ja taideteollisuusalojen opiskelijavaihtojen verkosto laajenee nyt uusille aloille. Hankkeen alun jälkeen mukaan ovat tulleet  rakennusalan ja puuatresaanien lisäksi jo pintakäsittely- ja metallialat. Uudessa EMEU4ALL -hankkeessa toimintamallia levitetään mm. palvelualoille. Jyväskylän ammattiopistosta mukana pilotoinnissa ovat sosiaali- ja terveysala sekä horaca.

Verkoston toiminnan kannalta tärkeä rooli on ollut ja tulee jatkossakin olemaan  sen verkkosivuilla http://em-eu.eu/ Osoite pysyy muuttumattomana, mutta verkkosivuille on tulossa helmi-huhtikuun 2017 aikana useita muutoksia, jotka parantavat sen käytettävyyttä. Sivuille tulee enemmän informaatiota helpommin käytettävässä muodossa ja moduuleihin kirjautumistoiminto paranee. Samalla verkoston laatuprosesseja kehitetään ja mm. palautteista saaadun informaation käyttämistä parannetaan.

wp_20170113_003

Verkkosivuista vastaava Århus Tech:in koordinaattori Louise Okon Willie, laatuprosesseista vastaava Bridgwater&Taunton College:n Jon Harding ja ECVET -prosessista vastaava koordinaattori Rea Tuominen kokoontuivat 12.-13.1.2017 valmistelemaan tulevia muutoksia. Niistä tiedotetaan erikseen sitä mukaa kun muutokset sivuille tulevat käyttöön tai viimeistään seuraavassa verkoston kokouksessa, joka pidetään toukokuussa Hyvinkäällä.

 

Lisätietoja Rea Tuominen p. 6159

 

 

Opiskelijavaihtojen valmistelua Sloveniassa

Tutustumisvierailu matkailualan yrityksiin ja oppilaitosyhteistyö Sloveniassa 26.– 29.10.2016

Teksti ja kuvat Mira Ahtila

 

nm

Matkailualalla on ollut vuosien saatossa vahva työssäoppimispaikkojen yhteistyöverkosto erityisesti Etelä-Euroopan harjoittelupaikkojen kanssa. Opiskelijoiden hakemukset kv-vaihtojaksoille ovat lisääntyneet huomattavasti viime aikoina ja on luonut toisaalta myös painetta paikkojen sekä erityisesti eri maiden lisäämiseen. Verkostoa toivottiin laajentavan erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan alueilta. Slovenia on ollut erityisen kiinnostava maa matkailun kannalta ja sieltä suunnalta toivoimme matkailualan yhteistyöoppilaitosta. Paikka löytyi Novo mestosta joka on ollut aiemmassa projektissa, joten toimijat olivat osittain jo tuttuja muiden ammattialojen osalta.

Vierailu oppilaitoksessa alkoi koulun esittelyllä jossa esiteltiin hotelli- ja ravintola-ala sekä matkailuala. Harjoittelukoordinaattori esitteli koulutusta ja tiloja jossa opetusta toteutettiin. Matkailualan opettaja kertoi omista verkostoistaan ja antoi hyviä kontakteja suoraan yrityksiin (myös Serbiaan ja Kroatiaan). Kävimme myös tutustumassa työssäoppimispaikkoihin joihin suomalaisia matkailun opiskelijoita olisi siis mahdollista lähettää. Vasta avattuun Novo meston Hostel Situlaan otetaan harjoittelijoita ja opiskelijat voivat yöpyä hostellin uusissa huoneissa 25e/hlö/yö sis. aamiaisen.

Krka-hotelliketjun vierailu oli varsin antoisa. Hotellinjohtaja oli paneutunut tapaamiseemme ja kuunteli mitä me oppilaitoksena harjoittelupaikalta odotamme ja hän kertoi mitä heillä olisi tarjota. He olivat erittäin kiinnostuneita kokeilemaan yhteistyötä jo keväällä 2017. He toivoivat 2 matkailun opiskelijaa, jotka he majoittavat hotelliin ja tarjoavat ruoan. Hotelliketjulla on 6 eri liikeideoin toimivaa hotellia joista yksi sijaitsee merimaisemissa 200 km Novo mestosta. Johtaja kertoi että opiskelijat voivat olla harjoittelun ajan eri paikoissa mahdollisuuksien mukaan.

Kävimme tutustumassa myös Krka-hotelliketjun hotelleihin 5* Linna-hotelliin Otocekissa sekä Spa Resort Thermo Spassa. Tapaamisemme oli keskustahotelli Hotel Krkassa. Sovimme tapaamisen myös Sheraton-hotelliketjun edustajan kanssa Ljubljanassa mutta tapaaminen peruuntui. Tutustuin sensijaan oppilaitoksen eri myymälöiden toimintaan Ljubljanassa.

m

Tutustuimme matkan aikana myös koulun maatalousalan oppilaitokseen jossa keskitytään mm. elänten hoitoon, viinituotantoon sekä vihanneskasvatukseen. Oppilaitoksessa on myös matkailun opiskelijoiden majoitusmahdollisuus.

Koululla keskustelimme yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa ja vaihtoon liittyvät paperit ja muun yhteistyön työssäoppimispaikan ja oppilaitoksen välillä hoitaa harjoittelukoordinaattori. Kävimme läpi myös vaihtoon liittyvät dokumentit. Vastavuoroista yhteistyötä myös ehdotettiin ja se toteutuneekin vuonna 2017 jos heidän hakema Erasmus-hakemus menee läpi. Lyhyt vierailu yhteistyöoppilaitoksessa oli kaiken kaikkiaan hyvin onnistunut. Kulttuuri Sloveniassa on saman tyyppinen kuin Suomessa ja ihmiset ovat ystävällisiä. Mielelläni lähetän opiskelijoita Sloveniaan kv-vaihtoon!

Lisätietoa matkailualan opiskelijavaihdoista: Mira Ahtila (at)jao.fi

Lisätietoa opiskelijavaihdoista yleensä: Milka Niskanen (at)jao.fi