Hyvinvointikampanjan logo

Laadukas perehdytys tuo hyvinvointia

Kirjoitus on osa opettajien ammattijärjestön OAJ:n ja Gradian työhyvinvointikampanjaa lukuvuonna 2019 – 2020. Tässä ja tulevissa kirjoituksissa työntekijä ja työnantajan edustaja vaihtavat ajatuksia erilaisista teemoista. Sarjan aloittavat  Gradian uusi opettaja Tommi Seikkula ja hänen esimiehensä, koulutuspäällikkö Sirpa Kuikka. Heidän aiheenaan on uuden työntekijän perehdytys.

Perehdytyksen avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä työnsä ja siihen liittyvät odotukset, vastuut ja velvoitteet. Laadukas perehdytys on myös työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden perusta.

Tänä syksynä Gradia Jyväskylän koulutuspäällikkö Sirpa Kuikka sai ryhmäänsä kolme uutta työntekijää. Yksi heistä on opettaja Tommi Seikkula, joka työskentelee yrittäjyys ja johtaminen -tiimissä ja kouluttaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa ja lähiesimiestyön ammattitutkinnossa.

Tommi kertoo, että heti ensimmäisestä päivästä lähtien sekä Sirpa että koko tiimi ottivat hänet vastaan aivan loistavasti. Esimiehenä Sirpa on tietenkin vastuussa perehdytyksestä, mutta muut opettajat ovat perehdyttäneet mukavasti arjen opetustyöhön ja talon käytänteisiin. Sirpan kanssa Tommi on katsonut enemmänkin yleisiä opettajan työhön kuuluvia asioita.

Sirpa näkee, että aivan ensimmäisinä työpäivinä oleellista on, että uuden työntekijän arki käynnistyy sujuvasti: hän tutustuu keskeisiin käytänteisiin ja työyhteisöön sekä saa tarvittavat työvälineet.

Tommi puolestaan tietää, että oma tehtäväkenttä tarkentuu vähitellen. Kiinnostuneena hän odottaakin, miten työnantaja käyttää hänen vahvuuksiaan ja millaisissa asioissa hän on mukana.

Tulokkaan opas ja perehdyttäjän muistilista

Gradiassa on juuri tämän lukuvuoden alkajaisiksi päivitetty uuden tulokkaan opas. Esimiehenä Sirpa huolehti heti siitä, että oman tiimin uudet jäsenet saivat oppaan ja tutustuivat siihen. Häntä itseään auttaa perehdyttäjän muistilista, johon on koottu kaikki olennaiset asiat.

Lisäksi kaikki uudet työntekijät osallistuivat talon tulokasiltapäivään, jossa oli mahdollisuus yhteiseen keskusteluun ja tutustua kerralla useisiin uusiin työkavereihin.

Uusi työntekijä tuo aina mukanaan uusia ajatuksia ja näkökulmia, miten asioita voisi kehittää ja tehdä ehkä toisin. Samalla hän tarvitsee paljon tukea niin esimieheltään kuin kollegoiltaankin. Tommi pitää tärkeänä tunnetta, että tuki on lähellä – myös alkuaikojen jälkeen. Sirpa onkin korostanut heti alkuun, että häneltä voi aina kysyä ja hän auttaa kaikessa. Kärsivällisyyttä uudella työntekijällä toki pitää myös olla ja keskeneräisyyttä täytyy sietää, koska työnkuva on vasta rakentumassa.

Saamaansa suunnitelmalliseen perehdytykseen Tommi on tyytyväinen.

Esimiehen näkökulmasta tärkeintä on saada uusi työntekijä sitoutumaan työtehtävään ja taloon. Sirpa näkee, että työtyytyväisyyyttä rakennetaan heti ensimmäisistä perehdytyshetkistä lähtien. Pelkästään esimiehen työskentely ei välttämättä ole ratkaisevaa, vaan tietenkin myös jokainen työkaveri voi vaikuttaa uuden työntekijän hyvään alkuun työssä. Jokaisen työyhteisön jäsenen on hyvä ymmärtää, että kaikilla on roolinsa uuden tulokkaan perehdyttämisessä. Näin uusi työyhteisön jäsen toivotetaan yhdessä lämpimästi tervetulleeksi. Sirpa haluaa, että olet tärkeä –ajatus välittyy ja kantaa uudessa tehtävässä.

Uudelta työnantajaltaan Gradialta Tommi odottaa työympäristöä, jossa opettajan on hyvä toimia.

”Koko ajan onkin vahvistunut käsitys, että tein oikean ratkaisun. Gradiassa on hyvä tekemisen meininki. Minulle on annettu tukea ja aikaa – loppu on sitten myös itsestä kiinni”, Tommi sanoo.

Esimies Sirpa on iloinen uuden tulokkaan hyvästä fiiliksestä.

Sirpa Kuikka, koulutuspäällikkö, Gradia Jyväskylä
Tommi Seikkula, opettaja, Gradia Jyväskylä

2 thoughts on “Laadukas perehdytys tuo hyvinvointia

  1. Niin tärkeä asia hienoa Sirpa ja tervetuloa Tommi taloon

  2. Niin tärkeä asia! Hienoa Sirpa ja tervetuloa Teemu taloon.

Kommentointi on suljettu.