Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2018

Yritystehdas -rohkeutta edistää yrittäjyyttä yhdessä

Haastavien projektien hoitaminen oli palkitsevaa, sillä jokaisen uuden asiakkaan myötä luottamus omaan osaamiseen kasvoi. Töiden aikatauluttaminen ja asioiden tärkeysjärjestykseen asettaminen on taito, jonka opin ja josta tulee olemaan paljon hyötyä työelämässä. Vuosien aikana löysin itsestäni yrittäjämäisen asenteen, jolla pärjään myös tulevaisuuden työelämän haasteissa.”  Gradia Jyväskylän (aiemmin Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Jyväskylän oppisopimuskeskus) AV-viestinnästä valmistunut Annastiina Kinnunen kiteyttää, millaisia eväitä yrittäjyysopinnot ovat hänelle työelämään antaneet.

Nuoret arvostavat yrittäjyyttä, ja asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut entistä positiivisemmaksi.  Yhä useampi opiskelija näkee itsensä yrittäjänä tai itsensä työllistäjänä tulevaisuudessa. Opiskelijat arvostavat myös mahdollisuutta kokeilla yrittäjyyden ensiaskelia osana opintojaan ja kokevat yrittäjyysopintojen hyödyn usein Annastiinan tavoin laaja-alaisesti koko tulevaa työllistymistä palvellen, ryhtyypä itse yrittäjäksi tai ei.

Gradiassa yrittäjyys on yksi strateginen painopiste ja yrittäjyyskasvatus – jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan elämässä tarvittavia valmiuksia ja yritteliästä asennetta sekä toimintatapaa –  on läpileikkaava osa kaikkien opettajien työtä alasta riippumatta.

Yrittäjyyskasvatus ei ole yrittäjäksi kasvattamista, vaan kokonaisvaltaista asenteen ja taitojen kehittämistä, opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen kehittymisen tukemista. Yrittäjyysopinnot puolestaan antavat valmiuksia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja yrityksen perustamiseen ja itse yritystoimintaan. Gradiassa on kaikilla opiskelijoilla alasta riippumatta mahdollisuus valita yrittäjyysopintoja ja kokeilla yrittäjyyttä osana opintojaan esimerkiksi NY (Nuori Yrittäjyys) -yrittäjyyden tai osuuskuntatoiminnan kautta.

Myös oppilaitokset ovat heränneet työelämän muutokseen. Ammatillisen koulutuksen reformi pyrkii osaltaan taklaamaan muuttuvan työelämän haasteita tarjoamalla opiskelijoille yhä yksilöllisempiä polkuja ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Oppimisympäristöt monipuolistuvat ja yhteistyötä tehdään yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen. Jyväskylässä yhteistyö konkretisoituu EduFutura-osaamiskeskittymässä, jossa Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisenä tavoitteena on parantaa opetuksen laatua ja tarjota opiskelijoille monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet luoda omannäköisiä opintopolkuja. Yksi EduFuturan kärkialoista on juuri yrittäjyyden edistäminen.

Yrittäjyydessä uudet tuulet puhaltavat vahvasti reformin ja EduFuturan hengessä Jyväskylän Yritystehtaan  (CoCampus) ympärillä. Jyväskylän Yritystehdas Oy on Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin omistama in-house palveluyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja omistajiensa asiakkaille, Gradian osalta opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Yritystehdas on valtakunnallisestikin ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tuo yhteen paitsi eri alojen, oppilaitosten ja kouluasteiden opiskelijat, osaajat ja asiantuntijat ja myös aloittavat yrittäjät. Yritystehdas innostaa, auttaa, aktivoi ja valmentaa opiskelijoita ja henkilökuntaa yrittäjyyteen, avaa uusia verkostoja ja tarjoaa henkilökunnalle mahdollisuuden oman asiantuntijuutensa kehittämiseen ja jakamiseen. Yritystehdas luo myös edellytyksiä aloitteleville yrityksille ja tukee StartUp-yritysten kasvua.

Opiskelijalle Yritystehtaan kautta avautuu uusia, entistä monipuolisempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Ensi lukuvuonna Gradian opiskelijat esimerkiksi osallistuvat innovaatioviikolle ratkaisten yritysten toimeksiantoja. Lisäksi jo nyt mm. oppilaitosten yhteiset esihautomo- ja hautomopalvelut ovat avoinna Gradian opiskelijoille, joiden liikeidea kaipaa syväluotaavaa asiantuntijavalmennusta. Gradiassa osaksi Yritystehdasyhteistyötä kehitetään mm. NY-toiminnan valmennuksia ja tapahtumia, Yrittäjyys asenteena ja ammattina -verkkokurssia sekä yrittäjyyteen liittyviä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ensi viikolla järjestettävään valtakunnalliseen NY-finaaliin on semifinaaleiden kautta ansiokkaasti edennyt kaksi Gradian NY-yritystä: puisia käyntikortteja valmistava BC Design NY, jota luotsaavat liiketalouden opiskelijat Netta Fried ja Aada Kurki sekä korkista käsintehtyjä lompakoita valmistavan lukio-opiskelija Jaakko Vuorisen yritys Grove NY. Mieleeni jäi Netan ja Aadan vinkki kaikille opiskelijayrityksille sopivaksi menestysreseptiksi: ”Pitää olla oma-aloitteisuutta, ideoita ja rohkeutta tehdä asioita”

Myös Yritystehtaan menestysreseptin voi kirjoittaa oma-aloitteisuuden, ideoiden ja rohkeuden ympärille. Uudet ideat ja rohkeus tekemiseen syntyvät yhdessä asiakaslähtöisesti opiskelijaa kuunnellen. Yritystehdas ei ole oppilaitoksista irrallinen saareke vaan päinvastoin se luo mahdollisuuksia oppilaitosten opettajien ja asiantuntijoiden kohtaamiselle, työn kehittämiselle ja jakamiselle.  Se tarjoaa mainiot puitteet opiskelijoidenkin peräänkuuluttamalle oma-aloitteiselle, idearikkaalle ja rohkealle tekemiselle, joka syntyy yhteistyössä, yhteisen tekemisen tuloksena. Opiskelijoille voimme tarjota yhä laajempia ja laadukkaampia mahdollisuuksia toteuttaa omia unelmiaan ja projektejaan sekä asiantuntevan ja turvallisen, mutta inspiroivan ilmapiirin ja ympäristön ottaa ensiaskeleet yrittäjyyteen.

Niina Helin
Gradian
yrittäjyysasiantuntija

Työ- ja yrityselämää palvelemassa

Toteutimme vuodenvaihteessa organisaatiouudistuksen, jonka lähtöajatuksena oli, että vanhoilla rakenteilla emme voi vastata toimintaympäristön uudistuviin ja muuttuviin osaamishaasteisiin. Uuden Gradian kautta tarkoituksena onkin tarjota kokonaisvaltaisemmin toisen asteen osaamis- ja koulutuspalvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaille.

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on väestön koulutustason kohottamisen lisäksi kehittää työ-ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä ja antaa valmiuksia yrittäjyyteen. Gradiassa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa tehdään osana strategiaa ja sillä on pitkät perinteet vahvan aikuiskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja nuorten työssäoppimisen kautta. Tyhjästä emme siis vuoden vaihteessa Gradiassa liikkeelle lähteneet. Monen gradialaisen työn imu syntyykin mahdollisuudesta toimia yhdessä yritys- ja työelämäasiakkaiden kanssa.

Rakenteiden lisäksi tuulettaa ja uudistaa pitää myös vanhoja toiminta- ja ajattelumalleja. Gradiassa olemme rakentamassa palvelukulttuuria, ja keskustelu opettajien työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaamisesta on käynnissä. Työelämän kanssa tehtävä syvempi yhteistyö kiinnostaa ja haastaa arjen toimintaa. Asiakasrajapintaan on mentävä yhä useammin ilman valmiita ratkaisuja, ja tutkinnot eivät enää ole samassa määrin vastaus yritysten osaamistarpeisiin kuin aiemmin. Työelämän muutosvauhti uudistaa ja monimuotoistaa työammatteja. Vahva talouskasvu on synnyttänyt osaaja- ja osaamispulaa monille aloille. Aikuiskoulutukselle tutut muunto-, täsmä -ja lisäkoulutusmallit alkavat olla jälleen kovaa valuuttaa. Tulevassa kehysriihessä lupaillaan koulutukseen myös lisää rahoitusta.

Uudistusten myötä – joihin edellisten lisäksi kuuluu myös tutkintojen uudistus – Gradian mahdollisuudet vastata työ- ja yrityselämän osaamishaasteisiin vahvistuivat. Gradia- kokonaisuuteen vahvojen koulutusalojen lisäksi rakentui työelämä- ja yrityspalvelut –yksikkö, jonka toimintalogiikkaan kuuluu asiakkaiden tarpeiden kuuntelu, asiakaskohtainen yhteissuunnittelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä asiakkaan kanssa.

Gradian palvelukokonaisuus työ- ja yrityselämälle on laaja kattaus osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin ratkaisuja, täsmä- ja lyhytkoulutuksia sekä monialaisen oppilaitoksen opiskelijayhteistyön mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Palveluratkaisuja etsitään myös laajasta verkostosta ja yhteistyötä tiivistetään mm. korkeakoulujen kanssa. Gradian työkalupakissa on siis tarvittavia välineitä, ja rahoitusjärjestelmäkin tarjoaa tukea nopeaan asiakaslähtöiseen toimintaan. Koulutuksen järjestäjän sisäistä motivaatiota lisää rahoituksen suurempi riippuvuus koulutuksen tuloksista, vaikuttavuudesta ja työelämäpalautteesta.

Asiakaskokemus muodostuu kaikista kohtaamisista palvelua tuotettaessa. Jotta asiakaskokemuksesta muodostuu hyvä, tarvitaan meitä kaikkia. Myös arvonluonti asiakkaalle kysyy asiakasymmärrystä ja yhdessä tekemistä. Gradian strategian slogan Uusi yhdessä ja  asiakaslupaus Astetta enemmän sopivatkin hyvin työ- ja yrityselämänpalvelutehtävän ohjenuoraksi.

Kaija Haapasaari, yksikönjohtaja, Gradian työelämä- ja yrityspalvelut