Avainsana-arkisto: työhyvinvoinninlukuvuosi

Hyvinvointikampanjan logo

Mistä sinun työhyvinvoinnin lukuvuotesi koostui?

Työhyvinvoinnin teemavuosi päättymässä Gradiassa. Vuosi sitten toukokuussa päätimme, että työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019-2020 rakennetaan Gradian ja OAJ Gradian yhteistyönä.  Tuolloin ei tullut mieleenkään, mitä kevät toisi tullessaan: koronaa, etätyötä, digiloikkaa, yhteisöllisyyden uudenlaista vaatimusta, epävarmuutta ja uuden oppimista. Nyt yhdessä suunnittelemamme teemavuosi on päättymäisillään ja jatkoa on jo ideoitu. Teemalukuvuonna olemme halunneet kiinnittää erityistä huomiota jaksamiseen ja hyvinvointiin työssä. Lukuvuoden kuluessa kehittelimme kullekin kuukaudelle oman ”teesin”:

  • Olen tulevaisuuden tekijä
  • Arvosta omaa jaksamistasi
  • Panosta palautumiseesi ajoissa
  • Luovu vahvoista hajusteista
  • Oma asento ojennukseen
  • Onnistumme taitavalla johtamisella
  • Luottamuksen ilmapiiri arjessa
  • Koulu turvalliseksi jokaiselle 
  • Osaamisesta kasvaa asiantuntijuus

Jaoimme teesejä ja kuukauden teemoja ympäri Gradiaa työpisteille ja opettajanhuoneisiin muistuttamaan kulloinkin ajankohtaisesta aihepiiristä ja herättämään yhteistä keskustelua.

Teemavuoden aikana onkin pyritty tuomaan työhyvinvointiin liittyvät tärkeät asiat näkyvämmiksi ja keskustelun aiheiksi koko Gradia-yhteisössä. Sekä paikallisyhdistys että työnantaja sitoutuivat kampanjan toteuttamiseen ja olemme olleet tyytyväisiä teemavuoteen.

Ensimmäinen ammatillisten opettajien – lukuun ottamatta musiikinopettajia – vuosityöaikalukuvuosi on takana ja uutta lukuvuotta suunnitellaan parhaillaan. Hyvä työn suunnittelu on perusta myös työhyvinvoinnille. Kulunut vuosi on opettanut paljon erityisesti vuosityöajasta ja antanut lisähaastetta työhyvinvoinnin lukuvuodelle. Vuosityöaikaan on liittynyt paljon keskusteluja, kokouksia, usein kysyttyjen kysymysten palstaa intrassa ja käytäväpohdintoja, joiden myötä ymmärrys asiasta kasvoi loppukevättä kohden. Kokemus helpottaa seuraavan lukuvuoden suunnittelua, kun pohjatyö on tänä vuonna tehty hyvin.

Työn suunnittelussa olennaista on se, että suunnittelusta vastaava tuntee opettajien työn sisällöt ja sen vaativuuden. Avain suunnittelun onnistumisessa on keskustelu. Oikein mitoitetut resurssit takaavat myös sujuvan arjen ja opiskelijoille annettujen lupausten täyttymisen laadukkaana opetuksena. Pätevät ja motivoituneet opettajat mahdollistavat laadukkaan opetuksen ja ohjauksen opiskelijoille. Tämä edistää koko meidän oppimisyhteisömme, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointia.

Esimiehiäkään ei saa unohtaa. On tärkeää, että myös esimiehille on varattu riittävästi resursseja työtehtävien hoitoon. Lähiesimies on avainasemassa oppilaitoksen perustehtävää hoitavien opettajien arjen kannalta. Selkeät työnjaot vapauttavat resurssit oikeaan käyttöön. Uskomme, että avainasemassa ovat yhteisten sovittujen menettelytapojen tunteminen ja niistä kiinni pitäminen. Se on perusta, joka tuo turvaa ja edistää hyvinvointia. 

Haluamme uskoa, että kulunut lukuvuosi on osaltaan vahvistanut yhteisöllisyyttä ja siten edistänyt työhyvinvoinnin perustaa Gradiassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö erilaisia ristiriitoja ja työpahoinvointia meilläkin yhä olisi. Kaikissa organisaatioissa on erilaisia huolia ja murheita, jotka kuormittavat henkilöstöä eri tavoin. Persoonat ja kemiat eivät aina kohtaa, mutta työasiat aikuisten ihmisten tulee pystyä hoitamaan asiallisesti. On rohkeutta tuoda esille muutosta tai kohennusta kaipaavia asioita ja erityisesti tuoda niitä esille sellaisille ihmisille, jotka voivat tehdä jotain juuri niille.

Kulunut kevät on ollut poikkeuksellista aikaa. Olemme joutuneet sopeutumaan aivan uudenlaiseen työskentelyyn ja erillisyyteen. Hyvinvointiimme isosti vaikuttavat sosiaaliset tilanteet ja vuorovaikutukset sekä työssä että vapaa-ajalla on pakattu ja pakotettu turvaetäisyyksien taakse. Koronakevät on haastanut meidät etsimään ja löytämään uusia ratkaisuja työn tekemisen tapoihin ja arkeemme. Kollegiaalisuus ja yhteistyö on noussut arvoon arvaamattomaan, kun olemme opetelleet uusia asioita etäällä muista.

Kiitos teemavuoden yhteistyöstä kaikille työhön osallistuneille: Unelmaduuni-juttusarjan kirjoittajille ja haastateltaville, blogikirjoitusten kirjoittajille, graafikolle ja valokuvaajalle sekä yhteys- ja henkilöstöpalveluiden edustajille ja OAJ Gradian hallitukselle.

Työhyvinvoinnin teemat eivät suinkaan vanhene vaan niitä on tärkeää pitää esillä jatkuvasti.

Haluamme päättää yhteisen teemavuoden siihen, mistä aloitimme:

”Työhyvinvointi on meille kaikille tärkeää, koska vietämme työssä paljon aikaa.”

Entä joko vastasit alussa esittämäämme kysymykseen Mistä sinun työhyvinvoinnin lukuvuotesi koostui?

Birgitta Mannila, projektipäällikkö, Gradia-lukiot sekä OAJ Gradian puheenjohtaja
Maarit Kylmälahti henkilöstöpäällikkö
Maarit Kylmälahti,
henkilöstöpäällikkö, Gradia
Hyvinvointikampanjan logo

Henkilökuntayhdistys yhteisen hyvän rakentajana

Elämme juuri nyt poikkeuksellisia aikoja: olemme uudessa tilanteessa, jossa meitä uhkaa maailmanlaajuinen koronaviruspandemia. Olemme Gradiassa siirtyneet etäopetukseen. Olemme joutuneet opettelemaan uusia työskentelytapoja jatkaaksemme arkeamme etäyhteydessä työkavereihin, opiskelijoihin ja ystäviimme. Moni jo varsin etevä bittinikkari onkin opettanut kollegoilleen ihan uusia onnistuneita digiloikkia.  Helmi- ja maaliskuun työhyvinvoinnin teemat “Kaikkien on hyvä olla” ja “Turvallinen fiilis” tuntuvat entistä tärkeimmiltä ja ajankohtaisemmilta.  Mauno Koiviston sanat tuntuvat nyt erityisen lohduttavilta: “Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.” 

Henkilökuntayhdistys me-hengen luojana  

Gradian henkilökuntayhdistys on toiminut vuodesta 1997. Se on järjestänyt monenlaista toimintaa henkilöstölle. Olemme tehneet opastettuja matkoja tutustumalla Viron historiaan ja kukkamarkkinoille. Sinfonian konserttien elämykset ja JYP:n jääkiekon tuoma jännitys ovat olleet kaikkien jäsenten saatavilla. Kädentaitoja on voinut kehittää sitomalla kukkakimppuja ja leipomalla karjalanpiirakoita ja hyydykekakkuja sekä paljon muuta. Henkilökuntayhdistyksen tapahtumat ovat tarjonneet monille osallistujille ainutlaatuisia uusia kokemuksia. Lisäksi tapahtumat ovat olleet odotettuja henkireikiä ja helmiä arjen aherruksessa. Porukkaan on ollut helppo tulla mukaan ja osallistua vähän vaatimattomimmillakin taidoilla kohtuullisen pienellä summalla.  Olemme onneksi saaneet hieman tukea toiminnallemme koulutuskuntayhtymältä, jonka turvin toimintaa on voinut kehittää ja ylläpitää.  

Omasta kokemuksestamme voimme kertoa, että henkilökuntayhdistyksen toimintaan mukaan tulo on helppoa.   Olemme sisaruksia ja innostamme toisiamme sekä liikunnan että kulttuurin pariin. Meillä on kahden hengen leffakerho ja kirjojen inspiraatiopiiri. Niinpä osallistuminen henkilökuntayhdistyksen toimintaan on ollut luontevaa. Olemme saaneet henkilökuntayhdistyksen tapahtumista ihan uusia tuttavuuksia ja hienoja onnistumisen kokemuksia.  Vuosien saatossa monista tapahtumiin osallistujista, kuten meistäkin, on tullut yhdistyksen aktiivisia puuhahenkilöitä, jotka miettivät mieltä virkistävää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa koko henkilökunnalle oman työn ohessa. 

Kulttuuri edistää ihmisten hyvinvointia  

Kulttuurilla ja taiteilla on todettu sekä tieteellisesti että kokemuksellisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, kuten verenpaineen laskua, yhteisöllisyyden kehittymistä ja me-hengen syntymistä.   Olemme henkilökuntayhdistyksessä halunneet lisätä mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuuri- ja virkistystapahtumiin vastapainona työelämän hektisyydelle ja jatkuville muutoksille. Hetkeen pysähtyminen tai hiljentyminen kuvataiteen äärelle, kirjallisuuden pariin tai musiikkia kuuntelemaan tuo myös uutta voimaa arkeen ja hyvää mieltä. 

Nyt korostuu yhteisöllisyyden ja turvallisuuden merkitys  

Ihmisen perustarve on turvallisuus, joka nyt monilla horjuu tämän koronapandemian aikana. Olemme kaikki tässä yhdessä. Elämämme fyysisesti erillään, mutta toivottavasti henkisesti lähekkäin. Mistä rakentuu kunkin oma turvallisuus ja luottamus tulevaan tässä hetkessä? Korona on hiljentänyt myös kaiken HKY:n virkistystoiminnan, jota oli suunniteltu aktiivisesti koko alkuvuosi. Emme saa antaa tämänhetkisen tilanteen lamaannuttaa meitä, vaan suuntaamme toivomme ja ajatuksemme jo syksyyn, jolloin voimme toteuttaa taas jo ennalta suunniteltuja HKY:n tapahtumia iloiten taas kohtaamisista.  Juuri nyt on tilaa ja aikaa pysähtyä olennaisten hyvien asioiden äärelle. Nappaa vaikka valokuva mukavasta hetkestäsi ja jakaa se somessa ystäville tai lähde virtuaalisesti museoon tai konserttiin. 

Tarja Mustalahti, Gradian henkilökuntayhdistyksen puheenjohtaja, Gradia Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan opettaja
Anita Lappateläinen, Gradian henkilökuntayhdistyksen hallituksen jäsen, Jyväskylän Lyseon lukion erityisopettaja