Avainsana-arkisto: koulutusvienti

Asenne ratkaisee – koulutusviennissäkin

Suomalainen koulutus ja osaaminen on kysyttyä maailmalla. Suomi onkin asettanut tavoitteekseen koulutusviennin liikevaihdon huomattavan kasvun. Me Gradiassakin tavoittelemme kasvua ja lisätuloja. Lähitulevaisuudessa tavoitteemme on olla Suomen vaikuttavin koulutusviejä. Toteutuakseen se vaatii lisää koulutusvientiin mukaan lähteviä kouluttajia ja asiakaslähtöisten prosessien sujuvoittamista liiketoiminnan näkökulmasta. Koulutusvienti on strategiassamme tärkeässä roolissa. On hienoa, että johtomme, yksikkömme ja koulutusalamme ovat sitoutuneita koulutusviennin kehittämiseen. Uusia toteutuksia suunnitellaan ja on saatu käyntiin. Se ei tapahdu ilman panostusta ja osaamista. Koulutusvientiä toteutamme tiiviissä yhteistyössä EduCluster Finlandin ja Gradia koulutuspalvelut Oy:n kanssa, unohtamatta yritys- ja oppilaitosverkostoamme.

Olemme olleet edelläkävijöitä useissa toteutuksissa mm. myöntämällä ensimmäiset suomalaiset ammatillisen koulutuksen tutkintotodistukset Qatarissa. Liiketoiminta-, metsä-, sekä sosiaali- ja terveysala kiinnostavat maailmalla erityisesti. Meillä on paljon annettavaa myös räätälöitävissä kokonaisuuksissa, ammatti- ja erityisammattitutkinnoissa ja niiden osissa, opetussuunnitelma, – ja laatutyössä, Skills-koulutuksissa, sekä henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Taiteen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen parhaat käytänteet ovat myös kiinnostavia tulevaisuuden mahdollisuuksia viennin näkökulmasta.

Opetushallituksen toteuttama koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland teki hiljattain kyselyn jonka mukaan suomalaisia koulutuspalveluja ja -tuotteita vietiin viime vuonna maailmalle 310 miljoonan euron arvosta. Kokonaiskasvu edellisvuodesta oli 16 % ja tänä aikana syntyi 150 uutta työpaikkaa. Kaksi pörssiyhtiötä tekivät tuosta liikevaihdosta 260 miljoonan osuuden koulutuksenjärjestäjien tai näiden omistamien yhtiöiden liikevaihdon ollessa vielä varsin pieni odotuksiin nähden. Hallitusohjelman kokonaistavoite 350 miljoonaa tälle vuodelle saavutettaneen.

Kiinnostus koulutusvientiä kohtaan on kasvanut ja uusia toimijoita on tullut. Maana olemme pieni, joten strategiset kumppanuudet ja yhteistyö on tärkeää. Tärkeää on myös huolehtia Suomi-brändin laadunvarmistamisesta. Gradia on yksi suomalaisista yhdestätoista koulutuksenjärjestäjästä, joka sai koulutusviennin kokeiluluvan vuoden 2016 lopussa. Koulutusvientikokeilun koordinointihankkeessa (VETFI), jota koordinoimme yhdessä Omnian kanssa, koostetaan tietoa ja kokemuksia 11 suomalaisen koulutuksen järjestäjän tutkintoviennistä. Samalla selvitetään miten ammatillisten näyttötutkintojen vientiin liittyviä esteitä on tarpeen purkaa. Koulutusvientiä hidastavia kirjauksia löytyy vielä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen tutkintoviennin lainkirjauksista.

Tiedot, taidot, asenteet – kansainvälisen kouluttajan tärkeimmät ominaisuudet

Viime viikolla Helsingissä käynnistyi International VET-expert -koulutus. Osallistujat tulevat koulutusviennin parissa toimivista oppilaitoksista ja niiden omistamista koulutusvientiyrityksistä. Yhteistä ajattelua haettiin mm. listaamalla kansainvälisen, erityisesti koulutusviennin parissa toimivien kouluttajien ominaisuuksia. Näistä tärkeimmäksi nousi tietojen ja taitojen (mm. riittävä kieli- ja kulttuuriosaaminen, pedagogiset menetelmät, opetussuunnitelma- ja toteutussuunnitelmaosaaminen, substanssiosaaminen) lisäksi erityisesti asenteet. Asiakaslähtöisyys, ratkaisukeskeisyys, joustavuus, tilannetaju, halu oppia, pitkäjänteisyys, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja itsensä tunteminen listattiin tärkeimmiksi kansainvälisen kouluttajan ominaisuuksiksi. Samat taidot ovat tärkeitä myös kotimaan asiakaslähtöisten koulutusten toteutuksissa.

Toimittaessa EU- ja ETA-alueen ulkopuolella moni asia kuitenkin muuttuu. Koulutuksentoteuttajan ja asiakkaan odotukset, kieli ja kulttuuri eivät välttämättä aina kohtaa. Joustavuutta ja muutosvalmiutta tarvitaan, usein kesken koulutustoteutuksenkin. Yllätyksiltä ja muutoksilta vältytään harvoin. Silti jokainen mukana ollut kouluttaja ja koulutussuunnittelusta vastannut näki positiivisina seikkoina oman ammatillisen kasvun, uudet kokemukset ja kieli- ja kulttuuriosaamisen kehittymisen. Koulutusviennin toteutukset ovatkin yksi väylä omaan ja työyhteisön ja alan kehittymiseen.

Gradiassa osallistuminen Study visit -toteutuksiin, eli eri maista tuleville asiakasryhmille järjestettäviin esittelyihin, on helpoin ja matalimman kynnyksen mahdollisuus tulla mukaan koulutusvientiin ja samalla kehittää omaa kieli- ja kulttuuriosaamista. Kuka olisikaan parempi asiantuntija kertomaan parhaista pedagogisista toteutuksista kuin kyseisen alan opettaja tai kouluttaja.

Kiinnostuitko koulutusviennistä? Ota rohkeasti yhteyttä ja kurkista myös nettisivuillemme: www.gradia.fi/en  ja www.gradia.fi/ru

Pauliina Holm
Kv-asiakkuuspäällikkö, Gradia