Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2019

Hyvinvointikampanjan logo

Aika riittää niin työhön kuin taukoon

Kirjoitus on osa Opettajien ammattijärjestö OAJ:n ja Gradian yhteistä työhyvinvointikampanjaa lukuvuonna 2019 – 2020. Tässä ja tulevissa kirjoituksissa työntekijä ja työnantajan edustaja vaihtavat ajatuksia erilaisista teemoista. Työajasta, sen tauottamisesta ja riittävyydestä kirjoittavat JUKO:n pääluottamusmies Timo Tourunen ja Gradian henkilöstöasiantuntija Janika Luostarinen.

Kiire! Puhelin soi ja pitäisi juosta lounaalle. Joku koputtaa oveen, mutta olisi jo kiire opettamaan. Kuulostaako tutulta? Eikö aika riitä? Jokaisen on aika ajoin hyvä pysähtyä miettimään, mitä tapahtuu, jos en vastaisikaan puhelimeen tai sähköpostiin juuri nyt. Oman työn suunnittelulla voi vähentää kiireen tunnetta. Ota aikaa omille ja yhteisille tehtäville, kokeile tehtävälistoja työn priorisoinnin tukena, ja muista, että työ tehdään työajalla. Muista myös pitää tauko.

Opettajan työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä, jota tehdään ihmisten kanssa. Vaihtuvat asiakkaat ja opiskelijaryhmät luovat omat haasteensa ja samalla myös tekevät työstä antoisaa. Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa nostettiin erityisesti esiin se, että opettajat ja sote-alan ammattilaiset kokevat usein työn imua. Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Vaikka työ on välillä kuormittavaa ja päivät voivat olla pitkiä, opettajan kokemus oman työn merkityksellisyydestä ylittää sen kuormittavuuden. Samanlaista työn imua on tutkimuksen mukaan myös johtajilla, esimiehillä ja asiantuntijoilla.

Ammattilaiselle on kunnia-asia tehdä työnsä hyvin. Työn laatu on aina viime kädessä koulutuksenjärjestäjän vastuulla, ja työ tulee tehdä työnantajan siihen antamin resurssein. Tätä voi olla joskus vaikea hyväksyä, ja henkilöstö kokee riittämättömyyden tunnetta, kun aika ei riitä työn tekemiseen niin hyvin kuin haluaisi. Oman työn tekemiselle tulisi kuitenkin kyetä asettamaan rajoja, ja miettiä itse: Milloin olen tehnyt työni riittävän hyvin? Odotanko itseltäni vai odottaako joku toinen minulta?

Vuosityöajan resursointikysymys näyttäytyy niin henkilöstöpalveluille kuin luottamusmiehille esitetyissä kysymyksissä eri opettajille erilaisena. Kun yksi opettaja kokee, ettei annettu työaika riitä, on toiselle haaste saada työsuunnitelman mukainen työmäärä lukuvuoden aikana tehtyä. Mitä tehdä, jos työaikaresurssi ei riitä? Opettajan tulee tuoda tilanne esimiehensä tietoon mahdollisimman nopeasti, jotta resurssien käyttö ja tuleva työajan tarve voidaan selvittää. Työajanseuranta on opettajan vastuulla, resursointi esimiehen. Suuren työmäärän kanssa painivan tulee samoin keskustella tilanteesta esimiehensä kanssa vaihtoehtojen miettimiseksi. On muistettava, että työ jakaantuu lukuvuoden aikana 40 tai 42 työviikolle, joista osa todennäköisesti vaatii enemmän ja osa vähemmän työtä.

Vuosityöajassa sidotun ja sitomattoman työajan rajan hämärtyminen sekoittaa myös opettajan arjen hallintaa. Työn valuminen vapaa-ajalle on kuormitustekijä, joka jokaisen tulisi tunnistaa omalta osaltaan. Vai onko niin, ettemme kykene tunnistamaan tämäntyyppisiä kuormitustekijöitä työssämme? Olemmeko sokeita omalle työllemme?

Omasta jaksamisesta tulee huolehtia pitämällä taukoja työpäivän aikana ja nauttimalla vapaa-ajasta. Työt tehdään työajalla, ja työaikana tulee tehdä – totta kai – niitä töitä, joita työnantaja antaa tehtäväksi. Tärkeintä on, että työt tehdään ja kirjataan työajaksi todellisen toteutuman mukaisesti. Muista arvostaa sekä omaa että muiden työ- ja vapaa-aikaa.

Janika Luostarinen, henkilöstöasiantuntija, Gradia
Timo Tourunen , opettaja ja luottamusmies, Gradia
Hyvinvointikampanjan logo

Laadukas perehdytys tuo hyvinvointia

Kirjoitus on osa opettajien ammattijärjestön OAJ:n ja Gradian työhyvinvointikampanjaa lukuvuonna 2019 – 2020. Tässä ja tulevissa kirjoituksissa työntekijä ja työnantajan edustaja vaihtavat ajatuksia erilaisista teemoista. Sarjan aloittavat  Gradian uusi opettaja Tommi Seikkula ja hänen esimiehensä, koulutuspäällikkö Sirpa Kuikka. Heidän aiheenaan on uuden työntekijän perehdytys.

Perehdytyksen avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat ja ihmiset sekä työnsä ja siihen liittyvät odotukset, vastuut ja velvoitteet. Laadukas perehdytys on myös työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden perusta.

Tänä syksynä Gradia Jyväskylän koulutuspäällikkö Sirpa Kuikka sai ryhmäänsä kolme uutta työntekijää. Yksi heistä on opettaja Tommi Seikkula, joka työskentelee yrittäjyys ja johtaminen -tiimissä ja kouluttaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa ja lähiesimiestyön ammattitutkinnossa.

Tommi kertoo, että heti ensimmäisestä päivästä lähtien sekä Sirpa että koko tiimi ottivat hänet vastaan aivan loistavasti. Esimiehenä Sirpa on tietenkin vastuussa perehdytyksestä, mutta muut opettajat ovat perehdyttäneet mukavasti arjen opetustyöhön ja talon käytänteisiin. Sirpan kanssa Tommi on katsonut enemmänkin yleisiä opettajan työhön kuuluvia asioita.

Sirpa näkee, että aivan ensimmäisinä työpäivinä oleellista on, että uuden työntekijän arki käynnistyy sujuvasti: hän tutustuu keskeisiin käytänteisiin ja työyhteisöön sekä saa tarvittavat työvälineet.

Tommi puolestaan tietää, että oma tehtäväkenttä tarkentuu vähitellen. Kiinnostuneena hän odottaakin, miten työnantaja käyttää hänen vahvuuksiaan ja millaisissa asioissa hän on mukana.

Tulokkaan opas ja perehdyttäjän muistilista

Gradiassa on juuri tämän lukuvuoden alkajaisiksi päivitetty uuden tulokkaan opas. Esimiehenä Sirpa huolehti heti siitä, että oman tiimin uudet jäsenet saivat oppaan ja tutustuivat siihen. Häntä itseään auttaa perehdyttäjän muistilista, johon on koottu kaikki olennaiset asiat.

Lisäksi kaikki uudet työntekijät osallistuivat talon tulokasiltapäivään, jossa oli mahdollisuus yhteiseen keskusteluun ja tutustua kerralla useisiin uusiin työkavereihin.

Uusi työntekijä tuo aina mukanaan uusia ajatuksia ja näkökulmia, miten asioita voisi kehittää ja tehdä ehkä toisin. Samalla hän tarvitsee paljon tukea niin esimieheltään kuin kollegoiltaankin. Tommi pitää tärkeänä tunnetta, että tuki on lähellä – myös alkuaikojen jälkeen. Sirpa onkin korostanut heti alkuun, että häneltä voi aina kysyä ja hän auttaa kaikessa. Kärsivällisyyttä uudella työntekijällä toki pitää myös olla ja keskeneräisyyttä täytyy sietää, koska työnkuva on vasta rakentumassa.

Saamaansa suunnitelmalliseen perehdytykseen Tommi on tyytyväinen.

Esimiehen näkökulmasta tärkeintä on saada uusi työntekijä sitoutumaan työtehtävään ja taloon. Sirpa näkee, että työtyytyväisyyyttä rakennetaan heti ensimmäisistä perehdytyshetkistä lähtien. Pelkästään esimiehen työskentely ei välttämättä ole ratkaisevaa, vaan tietenkin myös jokainen työkaveri voi vaikuttaa uuden työntekijän hyvään alkuun työssä. Jokaisen työyhteisön jäsenen on hyvä ymmärtää, että kaikilla on roolinsa uuden tulokkaan perehdyttämisessä. Näin uusi työyhteisön jäsen toivotetaan yhdessä lämpimästi tervetulleeksi. Sirpa haluaa, että olet tärkeä –ajatus välittyy ja kantaa uudessa tehtävässä.

Uudelta työnantajaltaan Gradialta Tommi odottaa työympäristöä, jossa opettajan on hyvä toimia.

”Koko ajan onkin vahvistunut käsitys, että tein oikean ratkaisun. Gradiassa on hyvä tekemisen meininki. Minulle on annettu tukea ja aikaa – loppu on sitten myös itsestä kiinni”, Tommi sanoo.

Esimies Sirpa on iloinen uuden tulokkaan hyvästä fiiliksestä.

Sirpa Kuikka, koulutuspäällikkö, Gradia Jyväskylä
Tommi Seikkula, opettaja, Gradia Jyväskylä