Aihearkisto: Opettaja

Hyvinvointikampanjan logo

Mistä sinun työhyvinvoinnin lukuvuotesi koostui?

Työhyvinvoinnin teemavuosi päättymässä Gradiassa. Vuosi sitten toukokuussa päätimme, että työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019-2020 rakennetaan Gradian ja OAJ Gradian yhteistyönä.  Tuolloin ei tullut mieleenkään, mitä kevät toisi tullessaan: koronaa, etätyötä, digiloikkaa, yhteisöllisyyden uudenlaista vaatimusta, epävarmuutta ja uuden oppimista. Nyt yhdessä suunnittelemamme teemavuosi on päättymäisillään ja jatkoa on jo ideoitu. Teemalukuvuonna olemme halunneet kiinnittää erityistä huomiota jaksamiseen ja hyvinvointiin työssä. Lukuvuoden kuluessa kehittelimme kullekin kuukaudelle oman ”teesin”:

  • Olen tulevaisuuden tekijä
  • Arvosta omaa jaksamistasi
  • Panosta palautumiseesi ajoissa
  • Luovu vahvoista hajusteista
  • Oma asento ojennukseen
  • Onnistumme taitavalla johtamisella
  • Luottamuksen ilmapiiri arjessa
  • Koulu turvalliseksi jokaiselle 
  • Osaamisesta kasvaa asiantuntijuus

Jaoimme teesejä ja kuukauden teemoja ympäri Gradiaa työpisteille ja opettajanhuoneisiin muistuttamaan kulloinkin ajankohtaisesta aihepiiristä ja herättämään yhteistä keskustelua.

Teemavuoden aikana onkin pyritty tuomaan työhyvinvointiin liittyvät tärkeät asiat näkyvämmiksi ja keskustelun aiheiksi koko Gradia-yhteisössä. Sekä paikallisyhdistys että työnantaja sitoutuivat kampanjan toteuttamiseen ja olemme olleet tyytyväisiä teemavuoteen.

Ensimmäinen ammatillisten opettajien – lukuun ottamatta musiikinopettajia – vuosityöaikalukuvuosi on takana ja uutta lukuvuotta suunnitellaan parhaillaan. Hyvä työn suunnittelu on perusta myös työhyvinvoinnille. Kulunut vuosi on opettanut paljon erityisesti vuosityöajasta ja antanut lisähaastetta työhyvinvoinnin lukuvuodelle. Vuosityöaikaan on liittynyt paljon keskusteluja, kokouksia, usein kysyttyjen kysymysten palstaa intrassa ja käytäväpohdintoja, joiden myötä ymmärrys asiasta kasvoi loppukevättä kohden. Kokemus helpottaa seuraavan lukuvuoden suunnittelua, kun pohjatyö on tänä vuonna tehty hyvin.

Työn suunnittelussa olennaista on se, että suunnittelusta vastaava tuntee opettajien työn sisällöt ja sen vaativuuden. Avain suunnittelun onnistumisessa on keskustelu. Oikein mitoitetut resurssit takaavat myös sujuvan arjen ja opiskelijoille annettujen lupausten täyttymisen laadukkaana opetuksena. Pätevät ja motivoituneet opettajat mahdollistavat laadukkaan opetuksen ja ohjauksen opiskelijoille. Tämä edistää koko meidän oppimisyhteisömme, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointia.

Esimiehiäkään ei saa unohtaa. On tärkeää, että myös esimiehille on varattu riittävästi resursseja työtehtävien hoitoon. Lähiesimies on avainasemassa oppilaitoksen perustehtävää hoitavien opettajien arjen kannalta. Selkeät työnjaot vapauttavat resurssit oikeaan käyttöön. Uskomme, että avainasemassa ovat yhteisten sovittujen menettelytapojen tunteminen ja niistä kiinni pitäminen. Se on perusta, joka tuo turvaa ja edistää hyvinvointia. 

Haluamme uskoa, että kulunut lukuvuosi on osaltaan vahvistanut yhteisöllisyyttä ja siten edistänyt työhyvinvoinnin perustaa Gradiassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö erilaisia ristiriitoja ja työpahoinvointia meilläkin yhä olisi. Kaikissa organisaatioissa on erilaisia huolia ja murheita, jotka kuormittavat henkilöstöä eri tavoin. Persoonat ja kemiat eivät aina kohtaa, mutta työasiat aikuisten ihmisten tulee pystyä hoitamaan asiallisesti. On rohkeutta tuoda esille muutosta tai kohennusta kaipaavia asioita ja erityisesti tuoda niitä esille sellaisille ihmisille, jotka voivat tehdä jotain juuri niille.

Kulunut kevät on ollut poikkeuksellista aikaa. Olemme joutuneet sopeutumaan aivan uudenlaiseen työskentelyyn ja erillisyyteen. Hyvinvointiimme isosti vaikuttavat sosiaaliset tilanteet ja vuorovaikutukset sekä työssä että vapaa-ajalla on pakattu ja pakotettu turvaetäisyyksien taakse. Koronakevät on haastanut meidät etsimään ja löytämään uusia ratkaisuja työn tekemisen tapoihin ja arkeemme. Kollegiaalisuus ja yhteistyö on noussut arvoon arvaamattomaan, kun olemme opetelleet uusia asioita etäällä muista.

Kiitos teemavuoden yhteistyöstä kaikille työhön osallistuneille: Unelmaduuni-juttusarjan kirjoittajille ja haastateltaville, blogikirjoitusten kirjoittajille, graafikolle ja valokuvaajalle sekä yhteys- ja henkilöstöpalveluiden edustajille ja OAJ Gradian hallitukselle.

Työhyvinvoinnin teemat eivät suinkaan vanhene vaan niitä on tärkeää pitää esillä jatkuvasti.

Haluamme päättää yhteisen teemavuoden siihen, mistä aloitimme:

”Työhyvinvointi on meille kaikille tärkeää, koska vietämme työssä paljon aikaa.”

Entä joko vastasit alussa esittämäämme kysymykseen Mistä sinun työhyvinvoinnin lukuvuotesi koostui?

Birgitta Mannila, projektipäällikkö, Gradia-lukiot sekä OAJ Gradian puheenjohtaja
Maarit Kylmälahti henkilöstöpäällikkö
Maarit Kylmälahti,
henkilöstöpäällikkö, Gradia
Hyvinvointikampanjan logo

Merkintöjä työhyvinvoinnista ja itsensä johtamisesta

Gradia-blogin kirjoitus on tällä kertaa hiukan erilainen. Gradia Jämsän rehtori Petteri Järvinen ja terveydenhoitaja Johanna Lahti ovat kirjoittaneet päiväkirjanomaisesti merkintöjä meille kaikille tärkeistä teemoista: työhyvinvoinnista ja itsensä johtamisesta.

Petteri: Heräsin tapaninpäivän jälkeisenä perjantaina työaamuun ja lähdin ajelemaan kohti Gradia Jämsää hymyssä suin. Oli kipakka pakkanen pitkään jatkuneen rapakelin jälkeen. Tänään meille tulee uusi (hieman käytetty) metsäkone. Puoliltapäivin odottelimme lavettirekkaa. Sieltä se jo saapuikin männikön takaa auringossa vilkkuen. Voi meitä, kuinka me pyörimme ja hyörimme, kun kone ajettiin alas lavetilta uuteen korjaamohalliin. Tämän kaltaisia highlighteja tarvitaan työelämässä ja elämässä muutenkin.

Johanna: Uusi lukukausi käynnistyy tänään. Hieman jännittyneinkin mielin lähden ajamaan kohti Gradia Jämsää. Sisälläni on varma tunne, että tästä tulee todella hyvä kevät. Olen tarkoituksella lähtenyt kotoa jo varhain, sillä ajattelin käydä ennen työpäivän alkua Gradian kuntosalilla. Koko liikuntasali on hiljainen ja pimeä. Kuntosalin puolella sama hiljaisuus jatkuu. Radio soi kaverinani ja olen täynnä virtaa, hymyilen itsekseni, voisiko työviikko paremmin alkaa!

Kyky muistaa ja unohtaa

Petteri: Lauantaina 28.12. heräsin koiran ja kissan liikehdintään hyvissä ajoin. Taivaanrannassa heloitti aamurusko. Tuolloin tiesin ne siniset ajatukset, jotka kirjoittaisin tähän blogiin. Nyt en enää niitä kaikkia muista, mutta muistan sen tunteen – olin onnellinen. Onneksi meillä ihmisillä on kyky muistaa ja myös unohtaa. Taipumus painaa unholaan asioita ja tapahtumia, on sekin toisinaan tärkeä ominaisuus.

Johanna: Metsä on aina ollut minulle tärkeä paikka. Siellä rauhoittuu ja saa ajatukset kasaan. Huolet ja murheetkin hälvenevät metsän ääniä kuunnellen, tuoksuja nuuhkien ja luonnon kauneutta ihaillen. Onneksi olen saanut liittää tämän osaksi työtäni, saan jakaa tämän tunteen, kokemuksen ja muistot opiskelijoiden kanssa Terveysmetsä-retkillämme. Tästä kiitos Gradialle ja työnantajalleni Jämsän Terveys Oy:lle!

Kiire on tunne

Petteri: Tämän päivän hektisessä työelämässä tarvitaan kykyä käsitellä asioita analyyttisesti ja objektiivisesti. Valitettavasti kiire tai oikeammin kiireen tuntu, jonka luomme itsellemme ja jonka heijastamme muihin, sotkee ajattelumme. Tulee sanottua ja tehtyä asioita, joita ei muuten sanoisi ja tekisi. Tällä on selvä heijastusvaikutus sekä omaan että yhteisön työhyvinvointiin.

Johanna: Opiskelijoita on useita oven takana. Kaikilla on tärkeää asiaa. Puhelin soi. Wilmassa on useita viestejä, sähköpostissa odotellaan vastauksiani. Pino töitä odottaa myös pöydälläni, mutta ne saavat jäädä odottamaan rauhallisempaa hetkeä. Opiskelijat ja heidän hyvinvointinsa ovat tärkeintä. Heidän vuokseenhan me tätä työtämme teemme. On mahtava tunne huomata, kuinka hienolta tuntuu palata päivä toisensa jälkeen aina uudelleen omaan työhuoneeseen, aloittaa päivä ja kohdata, kuunnella ja olla läsnä.

Avoin mieli

Petteri: Kouluyhteisön kaikki työtehtävät ovat vaativia ja tärkeitä koko prosessin kannalta. Jokaisen meidän työhömme kuuluu enemmän tai vähemmän ihmissuhdetyötä ja sosiaalista stressiä. Olen itse huomannut vuosien saatossa sen, että mitä avoimemmalla mielellä pystyy kohtaamaan toisen ihmisen, sen helpompaa ja hedelmällisempää kanssakäyminen on vaikeissakin tilanteissa.

Johanna: Terveydenhoitaja on tärkeä ihminen jokaisessa koulussa. Olemme osa oppilashuoltoa ja kouluyhteisöä. Annamme itsestämme paljon kohdatessamme toisen ihmisen. Ilojen ja surujen jakaminen, myötäeläminen ja se, että otamme opiskelijan asiat vakavasti, on tärkeää. Persoonalla on suuri merkitys siihen, kokevatko opiskelija ja hänen huoltajansa, opettaja ja muut työyhteisö jäsenet lähestymisen helpoksi.

Kokonaisuus

Petteri: Minusta työhyvinvointia ja hyvinvointia ei voi erottaa. Ne kulkevat käsi kädessä. Minulle työelämän loppuvuosina ohjaaviksi ankkureiksi ovat muotoutuneet elämän eheys, autonomisuus ja avuliaisuus. Olen hakenut vuosia tasapainoa perheen, työn ja harrastusten välillä. Tiimityö ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä vaikutteita työssä, jota kompensoin autonomisuuden kaipuulla vapaa-ajalla. Koulu tarjoaa paljon mahdollisuuksia olla mukana ihmisen kehittymisprosessissa.

Johanna: Perhe on voimavara. Nämä ruuhkavuodet välillä tuntuvat myös raskailta: lasten harrastuksiin kuskaamista on lähes joka ilta. Viikonloput kuluvat jäähallilla tai salibandykentän reunalla. Toki niistä saa myös voimaa, sisältöä arkeen ja valtavasti onnen hetkiä. Välillä mietinkin, mitä sitten kun lapset kasvavat. Mitä teen kaikella vapaa-ajallani? Pitkään meni niin, etten päässyt omien harrastusten pariin. Nyt se on jälleen mahdollista, ja nautin kovasti harrastuksistani. Esimerkiksi liikunta antaa minulle paljon.
Kun työhön on lähtökohtaisesti mukava tulla, aamuisinkin herää tyytyväisenä uuteen päivään. Toivoisin kaikille sen tunteen. Vietän työssä suuren osan päivästä. Joskus kohdalle osuvat raskaatkin päivät ovat kevyempiä, kun elämä on tasapainossa.

Motto:

Petteri: Menneisyyttä emme voi enää muuttaa, mutta paluu tulevaisuuteen on kaikille mahdollinen.

Johanna: Kärsivällisyys on sitä, että se tekee unelmista todellisuutta.

Kirjoitus on osa opettajien ammattijärjestön OAJ:n ja Gradian työhyvinvointikampanjaa lukuvuonna 2019 – 2020.

Petteri Järvinen, rehtori, Gradia Jämsä

Johanna Lahti, terveydenhoitaja, Jämsän Terveys Oy, Gradia Jämsä