Kaikki kirjoittajan Birgitta Mannila artikkelit

Hyvinvointikampanjan logo

Mistä sinun työhyvinvoinnin lukuvuotesi koostui?

Työhyvinvoinnin teemavuosi päättymässä Gradiassa. Vuosi sitten toukokuussa päätimme, että työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019-2020 rakennetaan Gradian ja OAJ Gradian yhteistyönä.  Tuolloin ei tullut mieleenkään, mitä kevät toisi tullessaan: koronaa, etätyötä, digiloikkaa, yhteisöllisyyden uudenlaista vaatimusta, epävarmuutta ja uuden oppimista. Nyt yhdessä suunnittelemamme teemavuosi on päättymäisillään ja jatkoa on jo ideoitu. Teemalukuvuonna olemme halunneet kiinnittää erityistä huomiota jaksamiseen ja hyvinvointiin työssä. Lukuvuoden kuluessa kehittelimme kullekin kuukaudelle oman ”teesin”:

  • Olen tulevaisuuden tekijä
  • Arvosta omaa jaksamistasi
  • Panosta palautumiseesi ajoissa
  • Luovu vahvoista hajusteista
  • Oma asento ojennukseen
  • Onnistumme taitavalla johtamisella
  • Luottamuksen ilmapiiri arjessa
  • Koulu turvalliseksi jokaiselle 
  • Osaamisesta kasvaa asiantuntijuus

Jaoimme teesejä ja kuukauden teemoja ympäri Gradiaa työpisteille ja opettajanhuoneisiin muistuttamaan kulloinkin ajankohtaisesta aihepiiristä ja herättämään yhteistä keskustelua.

Teemavuoden aikana onkin pyritty tuomaan työhyvinvointiin liittyvät tärkeät asiat näkyvämmiksi ja keskustelun aiheiksi koko Gradia-yhteisössä. Sekä paikallisyhdistys että työnantaja sitoutuivat kampanjan toteuttamiseen ja olemme olleet tyytyväisiä teemavuoteen.

Ensimmäinen ammatillisten opettajien – lukuun ottamatta musiikinopettajia – vuosityöaikalukuvuosi on takana ja uutta lukuvuotta suunnitellaan parhaillaan. Hyvä työn suunnittelu on perusta myös työhyvinvoinnille. Kulunut vuosi on opettanut paljon erityisesti vuosityöajasta ja antanut lisähaastetta työhyvinvoinnin lukuvuodelle. Vuosityöaikaan on liittynyt paljon keskusteluja, kokouksia, usein kysyttyjen kysymysten palstaa intrassa ja käytäväpohdintoja, joiden myötä ymmärrys asiasta kasvoi loppukevättä kohden. Kokemus helpottaa seuraavan lukuvuoden suunnittelua, kun pohjatyö on tänä vuonna tehty hyvin.

Työn suunnittelussa olennaista on se, että suunnittelusta vastaava tuntee opettajien työn sisällöt ja sen vaativuuden. Avain suunnittelun onnistumisessa on keskustelu. Oikein mitoitetut resurssit takaavat myös sujuvan arjen ja opiskelijoille annettujen lupausten täyttymisen laadukkaana opetuksena. Pätevät ja motivoituneet opettajat mahdollistavat laadukkaan opetuksen ja ohjauksen opiskelijoille. Tämä edistää koko meidän oppimisyhteisömme, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointia.

Esimiehiäkään ei saa unohtaa. On tärkeää, että myös esimiehille on varattu riittävästi resursseja työtehtävien hoitoon. Lähiesimies on avainasemassa oppilaitoksen perustehtävää hoitavien opettajien arjen kannalta. Selkeät työnjaot vapauttavat resurssit oikeaan käyttöön. Uskomme, että avainasemassa ovat yhteisten sovittujen menettelytapojen tunteminen ja niistä kiinni pitäminen. Se on perusta, joka tuo turvaa ja edistää hyvinvointia. 

Haluamme uskoa, että kulunut lukuvuosi on osaltaan vahvistanut yhteisöllisyyttä ja siten edistänyt työhyvinvoinnin perustaa Gradiassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö erilaisia ristiriitoja ja työpahoinvointia meilläkin yhä olisi. Kaikissa organisaatioissa on erilaisia huolia ja murheita, jotka kuormittavat henkilöstöä eri tavoin. Persoonat ja kemiat eivät aina kohtaa, mutta työasiat aikuisten ihmisten tulee pystyä hoitamaan asiallisesti. On rohkeutta tuoda esille muutosta tai kohennusta kaipaavia asioita ja erityisesti tuoda niitä esille sellaisille ihmisille, jotka voivat tehdä jotain juuri niille.

Kulunut kevät on ollut poikkeuksellista aikaa. Olemme joutuneet sopeutumaan aivan uudenlaiseen työskentelyyn ja erillisyyteen. Hyvinvointiimme isosti vaikuttavat sosiaaliset tilanteet ja vuorovaikutukset sekä työssä että vapaa-ajalla on pakattu ja pakotettu turvaetäisyyksien taakse. Koronakevät on haastanut meidät etsimään ja löytämään uusia ratkaisuja työn tekemisen tapoihin ja arkeemme. Kollegiaalisuus ja yhteistyö on noussut arvoon arvaamattomaan, kun olemme opetelleet uusia asioita etäällä muista.

Kiitos teemavuoden yhteistyöstä kaikille työhön osallistuneille: Unelmaduuni-juttusarjan kirjoittajille ja haastateltaville, blogikirjoitusten kirjoittajille, graafikolle ja valokuvaajalle sekä yhteys- ja henkilöstöpalveluiden edustajille ja OAJ Gradian hallitukselle.

Työhyvinvoinnin teemat eivät suinkaan vanhene vaan niitä on tärkeää pitää esillä jatkuvasti.

Haluamme päättää yhteisen teemavuoden siihen, mistä aloitimme:

”Työhyvinvointi on meille kaikille tärkeää, koska vietämme työssä paljon aikaa.”

Entä joko vastasit alussa esittämäämme kysymykseen Mistä sinun työhyvinvoinnin lukuvuotesi koostui?

Birgitta Mannila, projektipäällikkö, Gradia-lukiot sekä OAJ Gradian puheenjohtaja
Maarit Kylmälahti henkilöstöpäällikkö
Maarit Kylmälahti,
henkilöstöpäällikkö, Gradia