Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2019

Hankkeet vauhdittavat kehittämistä – aidosti!

Mistä näitä hankkeita oikein tulee? Saadaanko niillä oikeasti tuloksia aikaiseksi?

Viime vuosien koulutusmyllerryksissä on herännyt ihan aiheellinen huoli, millaisin keinoin ja millä rahoituksella pystymme varmistamaan toiminnan kehittämisen ja henkilöstön osaamisen.

Kehittämishankkeet ovat aidosti hyvä väline osaamisen ja toiminnan kehittämisessä. Niiden tavoitteena on varmistaa ja parantaa koulutustoiminnan laatua, ennakoida tulevaa, kehittää lisätulojen mahdollisuuksia, sujuvoittaa toimintaa ja yksinkertaistaa prosesseja – siis helpottaa meidän arkeamme!

Kirjoitukseni alun kysymyksiin on selkeät vastaukset: Gradian hankkeet nousevat todellisista kehittämistarpeista ja niillä saadaan paljon aikaiseksi.

Hanketoiminnassa on järkeä

Hankeideat tulevat Gradian oppilaitoksista, koulutusaloilta, opettajilta ja esimiehiltä. Jokainen gradialainen voi kertoa ideasta intran kautta ja osallistua parin kuukauden välein toteutettaviin ideatyöpajoihin. Kehittämispalveluiden asiantuntijat auttavat ideoiden eteenpäin jalostamisessa ja hankkeistamisessa. Ideat – myös ulkopuolisilta kumppaneilta tulleet yhteistyöpyynnöt – arvioidaan alojen kanssa yhdessä. Näin varmistamme, että olemme mukana vain hankkeissa, jotka ovat strategiamme ja toimintamme sekä maakuntamme Keski-Suomen kannalta merkityksellisiä. Haemme aktiivisesti ulkoista rahoitusta sellaisiin kokonaisuuksiin, joita joudumme joka tapauksessa kehittämään.

Gradian visiona on olla edelläkävijä toisen asteen koulutuksessa. Kärjessä pysyminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä.

Hankkeiden avulla myös ylläpidämme tärkeitä kumppanuuksia ja parannamme henkilöstömme osaamista. Innovatiivisimmat opettajat haluavat kehittää koko yhteisönsä toimintaa! Hankkeet tuovat myös jaksamista, vaihtelua ja työnkiertomahdollisuuksia koko henkilöstölle.

6,5 miljoonan hankesalkku

Vuoden 2018 lopussa Gradian hankesalkun kokonaisarvo oli 6,5 miljoonaa euroa. Vaihtelua on pienistä alle 10 000 euron hankkeista aina lähes miljoonan euron kokoisiin hankkeisiin. Vuoden 2018 aikana käynnissä oli yhteensä 55 ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavaa hanketta, joista suurin osa on pedagogiikan ja opintopolkujen kehittämistä (33 % rahoituksesta).

Muita painopisteitä ovat ohjauksen, osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen (26 %), työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden kehittäminen (20 %) sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden kehittäminen (17 %). Pieni osa hankkeista kohdentuu lisäksi järjestelmien ja opintohallintohallinnon kehittämiseen (4 % hankerahoituksesta).

Pyrimme yhä suurempiin hankekokonaisuuksiin, jotta emme tuhlaisi arvokasta aikaa hyvin pienten tai lyhyiden hankkeiden hallinnointiin – keskitetään siis työpanos kehittämiseen, ei papereiden pyörittämiseen.

Työtä isolle joukolle gradialaisia

Kukapa meistä ei olisi vaikkapa viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut johonkin koulutukseen, työpajaan, tapahtumaan tai johonkin muuhun jonkin hankkeen toteuttamaan toimintaan. Hanketyö koskettaa ainakin välillisesti siis meitä kaikkia.

Hankkeilla on myös liikutettu vuoden 2018 aikana noin 450 opiskelijaa ja noin 250 henkilöstön edustajaa maailmalle ja takaisin. Kansainvälisyys on tärkeää.

Tietenkin selkeimmin hanketyö näkyy niiden toimenkuvassa, joille on varattu isompi tai pienempi hankeresurssi osaksi omaa työtä. Hankkeiden kuluista suurin osa (69 %) onkin henkilöstökuluja.

Gradian periaate on, että hankeväki on omaa vakinaista henkilöstöämme, pääsääntöisesti opettajia. Näin varmistetaan kehitettyjen toimintatapojen vakiintuminen pysyväksi käytännöksi. Vuoden 2018 aikana hiukan vajaa 200 gradialaista sai osan tai koko palkan ulkoisesti rahoitetuista hankkeista. Lisäksi omalla rahoituksella toteutetuissa hankkeissa työskenteli useita kymmeniä henkilöitä. Tämä työpanos on korvaamattoman arvokas toimintamme kehittämisessä.

Kehittämistarpeet eivät vähene

Koulutuksen järjestämisen haasteet ja kehittämisen tarpeet eivät vähene vastaisuudessakaan.  Muutamia näkökulmia mainitakseni: uuden lukiolain toimeenpano ja opetussuunnitelmauudistus ovat vasta alussa, ohjaus ja opetus uudistuvat, digitalisaation tahti kiihtyy ja työelämässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Ja järjestämmehän ensi vuonna ammattitaidon SM-kilpailun Taitaja 2020:n kaikkine oheisohjelmineenkin.

Siispä satsaamme hankkeisiin jatkossakin, jotta tämä kaikki mahdollistuu. Oman ja työyhteisön toiminnan kehittäminen koskettaa meitä kaikkia. Vastataan kehittämishaasteisiin ja rakennetaan yhdessä entistäkin laadukkaampaa Gradiaa!

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n tehtävä on koulutusliiketoiminta

Gradia-koulutuspalvelut Oy palvelee ammatillista koulutusta tarvitsevia yrityksiä, organisaatioita ja henkilöasiakkaita. Gradia-koulutuspalvelut Oy on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistama yritys, joka vastaa kilpailuilla markkinoilla tapahtuvasta koulutusmyynnistä.

Käytännössä yhtiön koulutustarjonnassa ovat kaikki Gradian koulutusalat, yritys- ja henkilöstökoulutukset sekä erilaiset lupakorttikoulutukset.

Kuntalain muutos on edellyttänyt vuodesta 2015 alkaen koulutuskuntayhtymien kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman toiminnan siirtämistä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Tämä johtuu EU:n asettamasta kilpailuneutraliteettivaatimuksesta, jonka tulee turvata tasapuolinen kilpailu markkinoilla. Kilpailuneutraliteetin toteutumiseksi oleellista on, ettei julkisia varoja käytetä kilpailuedun tuottamiseen avoimilla markkinoilla.

Kuntayhtymäkonsernin sisällä palvelun tuottamisen tehtävät ovat selkeät. Kuntayhtymä tuottaa kaiken luvanvaraisen toiminnan ja tutkinnot, ja yhtiön kautta puolestaan toteutetaan kaikki vapaasti kilpailutetut koulutuspalvelut.

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n toimintakentässä on tunnistettu olevan noin 5-6 miljoonan euron kokoinen markkina – olemme tuosta tavoitteesta nyt noin puolessavälissä ja vauhti on tasaisen kasvava.

Kilpailutilanne koulutusmarkkinoilla on jatkunut pitkään kireänä, ja mukaan on tullut uusia toimijoita. Tulosperusteisuus kaikessa koulutus- ja osaamispalveluiden tuottamisessa on tätä päivää. Se on perusteltua, mutta edellyttää koulutuspalveluiden hankkijoilta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kilpailutuksiin. Hankintaprosessien kriteereissä, laadun varmistamisessa ja vaikuttavuuden seurannassa on vielä parannettavaa.

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n tehtävää voi tarkastella myös talouden ja työllisyyden näkökulmasta. Yhtiö on omistajalleen lisätulojen hankkimisen työkalu ja työn tarjoaja. Kuten kaikki tiedämme, koulutukseen käytettävää julkista rahoitusta on leikattu reippaasti, ja siten resursseja on käytettävissä vähemmän kuin ennen. Menestyminen kilpailuilla koulutusmarkkinoilla tuo siis lisää resursseja ja takaa työtä meille gradialaisille.

Toimiminen avoimilla markkinoilla haastaa koulutuksen järjestäjät pohtimaan strategiaansa ja valitsemaan painopisteensä. Missä on tarpeellista olla mukana ja mihin toiminta kannattaa keskittää? Kuntayhtymä yhtiön omistajana on valinnut, että haluamme toimia kilpailluilla markkinoilla. Kilpailuetumme on vahva osaaminen ja pitkä kokemus työyhteisöjen ja yksilöiden osaamisen kehittämisessä ja työllisyyttä edistävissä toimissa.

Jos kuulet ensimmäistä kertaa yhtiöstä, ei huolta, mukaan pääsee! Kuten edellä kirjoitin, olemme tavoitteen puolessavälissä. Uskon, että me jokainen voimme omalla tekemisellämme osoittaa työyhteisöille ja yksilöille, kuinka monipuolinen ja monialainen kumppani ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi parhaimmillaan olla – myös koulutusliiketoiminnassa.

Marko Saaranen, toimitusjohtaja, Gradia-koulutuspalvelut Oy