Kaikki kirjoittajan Marko Saaranen artikkelit

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n tehtävä on koulutusliiketoiminta

Gradia-koulutuspalvelut Oy palvelee ammatillista koulutusta tarvitsevia yrityksiä, organisaatioita ja henkilöasiakkaita. Gradia-koulutuspalvelut Oy on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistama yritys, joka vastaa kilpailuilla markkinoilla tapahtuvasta koulutusmyynnistä.

Käytännössä yhtiön koulutustarjonnassa ovat kaikki Gradian koulutusalat, yritys- ja henkilöstökoulutukset sekä erilaiset lupakorttikoulutukset.

Kuntalain muutos on edellyttänyt vuodesta 2015 alkaen koulutuskuntayhtymien kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman toiminnan siirtämistä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Tämä johtuu EU:n asettamasta kilpailuneutraliteettivaatimuksesta, jonka tulee turvata tasapuolinen kilpailu markkinoilla. Kilpailuneutraliteetin toteutumiseksi oleellista on, ettei julkisia varoja käytetä kilpailuedun tuottamiseen avoimilla markkinoilla.

Kuntayhtymäkonsernin sisällä palvelun tuottamisen tehtävät ovat selkeät. Kuntayhtymä tuottaa kaiken luvanvaraisen toiminnan ja tutkinnot, ja yhtiön kautta puolestaan toteutetaan kaikki vapaasti kilpailutetut koulutuspalvelut.

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n toimintakentässä on tunnistettu olevan noin 5-6 miljoonan euron kokoinen markkina – olemme tuosta tavoitteesta nyt noin puolessavälissä ja vauhti on tasaisen kasvava.

Kilpailutilanne koulutusmarkkinoilla on jatkunut pitkään kireänä, ja mukaan on tullut uusia toimijoita. Tulosperusteisuus kaikessa koulutus- ja osaamispalveluiden tuottamisessa on tätä päivää. Se on perusteltua, mutta edellyttää koulutuspalveluiden hankkijoilta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kilpailutuksiin. Hankintaprosessien kriteereissä, laadun varmistamisessa ja vaikuttavuuden seurannassa on vielä parannettavaa.

Gradia-koulutuspalvelut Oy:n tehtävää voi tarkastella myös talouden ja työllisyyden näkökulmasta. Yhtiö on omistajalleen lisätulojen hankkimisen työkalu ja työn tarjoaja. Kuten kaikki tiedämme, koulutukseen käytettävää julkista rahoitusta on leikattu reippaasti, ja siten resursseja on käytettävissä vähemmän kuin ennen. Menestyminen kilpailuilla koulutusmarkkinoilla tuo siis lisää resursseja ja takaa työtä meille gradialaisille.

Toimiminen avoimilla markkinoilla haastaa koulutuksen järjestäjät pohtimaan strategiaansa ja valitsemaan painopisteensä. Missä on tarpeellista olla mukana ja mihin toiminta kannattaa keskittää? Kuntayhtymä yhtiön omistajana on valinnut, että haluamme toimia kilpailluilla markkinoilla. Kilpailuetumme on vahva osaaminen ja pitkä kokemus työyhteisöjen ja yksilöiden osaamisen kehittämisessä ja työllisyyttä edistävissä toimissa.

Jos kuulet ensimmäistä kertaa yhtiöstä, ei huolta, mukaan pääsee! Kuten edellä kirjoitin, olemme tavoitteen puolessavälissä. Uskon, että me jokainen voimme omalla tekemisellämme osoittaa työyhteisöille ja yksilöille, kuinka monipuolinen ja monialainen kumppani ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi parhaimmillaan olla – myös koulutusliiketoiminnassa.

Marko Saaranen, toimitusjohtaja, Gradia-koulutuspalvelut Oy