Category Archives: Yleinen

Webinaari 6.3. klo 13 Tulevaisuuden oppiminen täällä tänään!

Tapahtumapaikka: Internet

Aika: 06.03.2020

Www-osoite: https://jaajotain.wordpress.com/2020/02/25/yhdessa-olemme-enemman-pe-6-3-2020-jaajotain-oeweek-tulevaisuuspaiva/

Suomen eOppimiskeskus avaa webinaariovet klo 13-14. Webinaarissa ihmetellään: Millaisia tulevaisuuden trendejä oppimisen alueella näköpiirissä? Tulevaisuuden juuria tämän päivän elämästä kuopivat esille Kari A. Hintikka ja Anne Rongas Otavialta ja Ville Venäläinen Mindhiveltä. Samalla juhlistetaan Open Education Week -tapahtumaa: #jaajotain.

Tutustu avoimiin oppimateriaaleihin ja verkkokursseihin

Opetushallituksen toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamispiloteissa on tuotettu lukioon ja ammatilliseen koulutukseen avoimia oppimateriaaleja ja verkkokursseja, joita voi vapaasti hyödyntää opetuksessa. Gradia on mukana tässä työssä Tase-hankkeen kautta. Tutustu 01/2020 valmistuneisiin materiaaleihin!

Lukiokoulutus

Lukiomatematiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät -hanke:

 • MAB5 – MAB6
 • MAA9 – MAA10

Kaikki kurssit löytyvät osoitteesta: omaantahtiin.com. Täältä löytyvät myös aiemmin tuotetut muut lukion matematiikan kurssit (MAY1 sekä loput lyhyen ja pitkän matematiikan kurssit).

Lukion pitkän matematiikan sähköistäminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen:

 • MAA2 – MAA5

Kaikki kurssit on toteutettu ViLLE-ympäristössä, ja ne sisältävät runsaasti koneen tarkistamia, oppimisanalytiikkaa kerääviä tehtäviä. Teoria opettajan soveltamasta oppikirjasta tai Eiran aikuislukion kehittämästä sivustosta Matematiikkaa omaan tahtiin (https://alpha.omaantahtiin.com/etusivu).

Kurssien kirjautumisosoite on ville.utu.fi. Suoraa aineistolinkkiä syntyneisiin materiaaleihin ei voida tarjota, koska sivusto vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen kerätäkseen oppimisanalytiikkaa. Alusta tehtävineen on silti maksuton ja oppimisanalytiikan keräämiseen liittyvien laillisten ja eettisten rajoitteiden sallimissa puitteissa mahdollisimman avoin. Kuvaukset kurssien sisällöstä aihepiireinnen ja esimerkkikuvineen tullaan lisäämään Oppimisanalytiikan keskuksen kotisivuille osoitteeseen oppimisanalytiikka.fi.

Matemaattisten aineiden verkkokurssit -hanke:

 • Verkkomateriaalin käyttö matemaattisten aineiden toisen asteen opetuksessa – sähköinen itseopiskelumateriaali opettajille
 • MAY1
 • MAA2
 • MAA3
 • MAB2
 • MAB3
 • Lukion pitkän matematiikan kertauskurssi
 • Tieto- ja viestintätekniikan kurssi lukiolaisille

Kaikki materiaalit (myös tulevat k2020) löytyvät osoitteesta: https://tim.jyu.fi/view/tau/toisen-asteen-materiaalit/matemaattisten-aineiden-verkkokurssit-lukioon-ja-ammatilliseen-koulutukseen

Oppikirjattomuus – säästöjä ja mahdollisuuksia -hanke:

MU1: Lukion musiikkikurssin oppimateriaalipankki Moodlessa. Sisältää MU1-kurssia täydentävää aineistoa; linkkejä, tehtäviä ja teoriaa. Tekijänä Anneli Tarvainen Rautalammin lukiosta. Kurssi sisältää varmuuskopiotiedoston (.mbz), jonka avulla voit ottaa kurssin omaan käyttöösi. Linkki kurssiin Moodlessa (kirjaudu vierailijana):https://moodle.snellmanedu.fi/course/view.php?id=9152


PKS-lukiot digiaikaan 2019 -hanke:

TASE-hanke:

Ammatillinen koulutus

Aladdin-hanke:


Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali -hanke:

 • Kestävän kehityksen verkkokurssi (1 osp) on lähestulkoon valmis. Valmis versio tulee jaettavaksi aoe.fi-palvelun kautta ja kurssin voi ladata oppilaitoksen omaan oppimisalustaan (tukee monia alustoja), jolloin esimerkiksi lopputentin voi tehdä kurssin kautta. Kurssin materiaaleihin voi jo nyt tutustua osoitteessa https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys.
 • Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen (3 osp) on samaan kokonaisuuteen liittyvä itsenäinen verkkokurssi, jonka mukaan opiskelija voi sovitusti suorittaa valinnaiset opinnot omassa koulutussopimus- tai oppisopimusyrityksessään. Verkkokurssille pääsee osoitteella: https://kestavankehityksenedistaminen3osp.weebly.com/

Koutsaa kaveria -hanke:
Kanneljärven Opiston opiskelijat ovat tuottaneet kolme ehkäisevän päihdetyön oppimateriaalivideota

Tolokusti verkossa -hanke:

OSAOlle tulee Moodleen (uusi Moodle Pinja-käyttöliittymällä) kaikille avoin kategoria hankkeissa tuotettuja materiaaleja varten tämän vuoden aikana. Seuraavat materiaalit löytyvät tällä hetkellä mbz-tiedostoina One Drivesta. Nämä tiedostot voi purkaa oman oppilaitoksen Moodleen:

Linkki materiaaleihin: https://bit.ly/2lTwTmE

TASE-hanke:

 • Ravitsemuksen materiaali (Voi käyttää sote-alan lisäksi muillakin aloilla):
https://ravitsemusjahyvinvoint.blogspot.com/
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluvaan valinnaiseen Animaation ja liikegrafiikan toteuttaminen -tutkinnonosaan on valmistunut verkkosivusto. Sivuston aineisto ja tietosisältö on tarkoitettu monimuoto-opetuksena järjestettävän tutkinnonosan suorittamisen rungoksi ja tukimateriaaliksi. Sivuston löydät osoitteesta https://animaatio.verkkohepo.net/. Selain voi ilmoittaa varmennevirheestä, mutta sivusto on tietääksemme turvallinen.

Näin rakennettiin verkkokursseja eGradiaan 2019

eGradia on Gradian sisäistä kehittämistä, ja tavoitteena on ollut rakentaa ajasta ja paikasta riippumattomia opiskelumahdollisuuksia niille opiskelijoille, jotka niitä tarvitsevat. Käytännössä tätä on vuonna 2019 toteutettu rakentamalla pedagogisesti laadukkaita, ohjattuja verkkokursseja Gradiaan.

Vuosi on ollut monille uuden opettelun aikaa. Verkkokursseja on ollut rakentamassa ilahduttavan iso joukko lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajia. Tarve verkkokurssien saamiselle omaan oppiaineeseen tai alalle on tullut esiin opettajien puheissa. Esim. ammatillisten YTO-opinnoissa on Gradian opiskelijoille vuonna 2019 tarjottu yhteensä 153 verkkokurssia (9 verkkototeutusta, joissa kussakin 17 kurssia). Opiskeliojoita on monenlaisia ja jatkuva oppiminen eri elämäntilanteissa on tätä päivää, joten joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitaan.

Kevät 2019 kului tiiviisti yhdessä uutta opetellen. Opettajat rakensivat verkkokurssiensa käsikirjoituksia eGradia-tiimin pitämissä Verkkokurssi -työpajoissa.

Verkkokurssin käsikirjoittamisen prosessi on vaatinut opettajalta paljon uuden opettelua. On pitänyt harjoituttaa omaa pedagogista ajattelua: opetella etäohjauksen menetelmiä ja uusia välineitä, pohtia millaiset tehtävät ja suoritustavat toimisivat kyseisen oppiaineen etäopiskelussa, millaiset arvioinnin menetelmät toimisivat omalla verkkokurssilla (on etsitty vaihtoehtoja perinteisen opettajan antaman arvioinnin sijaan), pohtia palautteen antamisen ja arvioinnin tapoja, sekä Saavuttavuus -lainsäädännön (Gradian webinaarisarja) ja tekijänoikeuksien kysymyksiä. Tässä työssä eGradia-tiimi ja sen tuottama Opas verkkokurssin toteuttajalle on toiminut tukena koko prosessin ajan. Työ on ollut työtä mutta myös antoisaa, kun uusia oivalluksia on syntynyt.

Syksyllä 2019 työ edelleen tiivistyi, kun lähdimme opettajien kanssa viemään käsikirjoituksia käytäntöön rakentamalla toteutukset kesällä Gradiassa käyttöön otettuun Mediamaisterin Moodle-oppimisympäristöön. Syksyn voi sanoa olleen varsinaista uuden opettelua kaikille, kun valmiita vastauksia ei moniinkaan asioihin ole ollut. Moodlen opetteluun on kulunut paljon aikaa kaikilta. Työ tuotti hedelmää ja eGradia-rahoitusta hakeneet ja saaneet opettajat esittelivät verkkokurssejaan Verkkokurssibasaarilla 29.11. Harjun Aulatorilla. Iloista tiedon ja kokemusten jakamista oli ilmoilla! “Näitä hyvien käytänteiden jakamisen paikkoja lisää”, toivottiin yleisöstä. Ehkä tämän hyvän jakamisen tavan voisi liittää tähän työhyvinvoinnin vuoteen? 🙂

Uuden vuosikymmenen 2020 näkisin niin, että hyviä käytänteitä rakennetaan ja kehitetään edelleen. Nyt syntyneet verkkokurssit tarvitsevat tulevaisuudessa opettajia, jolla on aikaa ohjata opiskelijoita verkossa ja kehittää kurssia. Tarvitaan lisäksi monenlaista sopimista: sekä alojen sisällä että välillä on sovittava käytänteistä, miten verkkokursseja jatkossa hyödynnetään. Opot, opettajat, yhteyspalvelut, opiskelijat tarvitsevat tietoa, millaisia kursseja tarjolla, ja miten ja missä vaiheessa opintoja verkkokursseja voi valita. Opettajille tarvitaan myös aikaa kokeilla uudenlaisia etäohjauksen tapoja ja kehittää opetusta sitä kautta. Kaikki meidät Gradiassa tarvitaan mukaan rakentamaan näitä siltoja ja sitä kautta parempaa palvelua opiskelijoille! Verkkokurssit kootaan tammikuun aikana Gradian www-sivuille: Oppimaan – eGradia. Näin ne ovat helposti kaikkien löydettävissä.

Tähän mennessä lämmin kiitos teille kaikille pioneereille, jotka sitkeästi olette opetelleet uutta ja pyrkineet tekemään opiskelijan näkökulmasta laadukkaita verkkokursseja Gradiaan. Henkilökohtaisesti olen nauttinut työskennellä teidän kanssanne. Hyvä työ jatkukoon!

Kirjoittaja Hanna Frilander toimii Gradian Digikoordinaattorina ja on eGradia -hankkeen projektipäällikkö.

Moodlen käyttö mobiilisti opiskelijan näkökulmasta

Moodlen käyttö opiskelijalle

 • Kurssin etusivun näkymä on selkeän näköinen. Tekstit ja materiaalit asettuvat sivulle hyvin, eivätkä ne mene päällekkäin tms.
 • Sivun yläreunaan on kiinnitetty yläpalkki, jonka ansiosta sivulla on helppo navigoida ja palata etusivulle nopeasti.
 • Tehtävät on helppo tehdä ja palauttaa, kaikki tuntuu toimivan opiskelijanäkymässä hyvin.

Moodlen käyttö opettajalle

Näkymä Ei muokkausta -tilassa

 • Kurssin etusivu on selkeä ja tekstit asettuvat ruudulle mukavasti. Ruudukkomallissa ruudukot aukeavat helposti ja niidenkin sisällä oleva sisältö asettuu hyvin ruudulle.
 • Tehtävät, sivut, kirjat ja muut aktiviteetit aukeavat hyvin ja ne näyttävät selkeiltä.

Näkymä muokkaustilassa

 • Muokkaustilassa Moodlen sivu “jäätyy” välillä, eikä sitä voi scrollata mihinkään suuntaan. Sivun päivittäminen ei auttanut, piti sulkea koko välilehti ja avata uudestaan.
 • Muokkaustilassa kurssin etusivu näyttää sekalaiselta, mikäli käyttää kännykkää pystyasennossa. Sivu muuttuu paremmaksi kun kännykän kääntää vaakaan. Suoraan sanottuna näkymä on aivan hirveä. On vaikea tietää mistä muokataan mitäkin asiaa ja jotkin tekstit menevät päällekkäin. Joitakin ohjetekstejä ei näy ollenkaan. Sivua joutuu scrollailemaan vaikka kuinka paljon, koska jostain syystä sisältöjen välillä on pitkiä tyhjiä alueita, missä ei näy mitään.
 • Tehtävän lisääminen näyttää jo paremmalta. Tehtävän asetuksien muokkaaminen toimii hyvin, tehtävän kuvaus on helppo kirjoittaa ja tehtävään voi lisätä tiedostoja.
 • H5P tehtävän (Drag & Drop) lisääminen oli niin yksinkertaista kun se vain tällähetkellä moodlessa voi olla.
 • Opiskelijoiden edistymisen seuranta puhelimen ollessa pystyasennossa on hieman sekava, kun tekstit rivittyvät oudosti, mutta vaaka-asennossa se näyttää selkeämmältä.

Kaiken kaikkiaan

Olen yllättynyt miten hyvältä Moodle näyttää mobiilissa. Opettajan muokkaustilassa Moodlella olisi paljon parannettavaa, mutta silloin kun muokkaustilaa ei tarvitse käyttää, Moodle näyttää kaiken kaikkiaan aika hyvältä.

Tärkeimpänä pidän sitä, että opiskelijanäkymä näyttää hyvältä ja toimii, koska opiskelijat luultavasti tulevat käyttämään mobiiliversiota enemmän kuin opettajat. En suosittelisi opettajia välttämättä muokkaamaan kurssia mobiilissa, vaan käyttämään siihen tietokoneversiota.

Kirjoittaja: Terhi Tammela.
Kirjoittaja on Gradia Jyväskylän datanomiopiskelija.

Lapsi mukaan töihin -päivä Gradia Digipalveluissa

22.11.2019 vietettiin valtakunnallista Lapsi mukaan töihin-päivää. Gradian Digipalveluissa järjestettiin päivän teeman mukaisesti digituokio, johon gradialaiset osallistuivat lastensa kanssa. Digipalveluiden tiloissa pystyi tutustumaan älytaulujen käyttöön ja tutustumaan Minecraft-peliin. Esillä oli uudempaa ja vanhempaa laitteistoa ja uteliaat pystyivät myös kurkkaamaan mitä tietokoneen sisällä oikein on. Suuren suosion sai kuitenkin “game room”, jossa lapset ja aikuisetkin pääsivät tutustumaan VR-peleihin. Iloisessa tunnelmassa oli mahtavaa nähdä lasten ja aikuisten tutustuvan välineisiin yhdessä!

Oppilaitoksen IT-päivät Microsoftilla

Microsoft järjesti 13.-14.11.2019 Oppilaitosten IT-päivät, jonne osallistui opettajia ja tietohallinnon henkilöstöä eri oppilaitoksista ja koulutusasteilta. Gradialta tilaisuudessa oli Merja Hakanen ja Antti Lehtinen Digipalveluista.

Microsoftin edustajat kertoivat kuulumisista oppilaitoksilta. Kentällä on paljon kiinnostusta analytiikan hyödyntämiseen sekä oppimisanalytiikan että talousraportoinnin alueilla. Saimme myös vinkkejä muutamista juuri julkaistuista tai tulossa olevista ominaisuuksista Office-tuotteisiin, joista yksi toivotuimpia oli yksityiset kanavat Teams-sovelluksessa. Microsoft järjestää marraskuun lopussa lisäksi erilliset koulutuspäivät Teamsista, joihin voi osallistua myös etänä.

Päivillä käytiin läpi teknisestä näkökulmasta työasemien hallintaa sekä Azure-palveluita sekä niihin liittyviä uusia ominaisuuksia.

Sekä oppiminen että teknologiat kehittyvät kovaa vauhtia. Mitkä ovat ne taidot, joita tarvitsemme tulevaisuudessa?

Päivillä oli esillä useita Microsoftin kumppaneita, jotka esittelivät omia ja Microsoftin kanssa yhteistyössä tehtyjä ratkaisuja.

Turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä

Onrego esitteli Virtual Desktop-ratkaisujaan ja näytti esimerkin, kuinka sovelluksia voi käyttää virtuaalipalvelimen kautta. KPMG  piti tietoturvapuheenvuoron, jossa esiteltiin millaiset erilaiset tahot voivat tehdä kyberhyökkäyksiä. Hyökkääjät valmistautuvat nykyään hyökkäyksiin huolella ja etsivät käyttökelpoista tietoa kohteesta etukäteen. Hyökkäyksissä hyödynnetään erilaisia psykologisen vaikuttamisen keinoja, kuten vastavuoroisuuden tunnetta, esiintymistä auktoriteettina ja/tai miellyttävyyttä. Kalasteluyrityksiä tehdään nykyään eniten sähköpostin kautta, mutta myös puheluilla tai tekstiviesteillä, jotka näyttävät tulevan oikealta käyttäjältä. Organisaation tietoturvaratkaisujen ja -toimintatapojen tulee olla kunnossa vastatakseen näihin erilaisiin uhkiin.

Opiskelijan osaaminen näkyväksi

Workseed esitteli sovelluksensa, joka on tarkoitettu mm. opiskelijan osaamisen kehittymisen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen seurantaan. Päivillä esiteltiin myös muutamia oppimisalustoja, jotka ovat yhteensopivia Microsoft- sovellusten tai käyttäjähallinnan kanssa. TechClass:n visiona on luoda yhteyksiä akateemisen maailman ja työelämän välillä tarjoamalla koulutusta pinnalla oleviin teknologioihin. He tarjoavat omaa oppimisalustaa sekä työpajoja ajankohtaisiin aiheisiin, kuten IoT.  Claned:n edustaja piti innostavan puheen nykyaikaisesta oppimisesta. Hänen mielestään oppimisteknologia pitäisi olla jotain muuta kuin sovellusten valintaa. Enemmän pitäisi kiinnittää tulosten mittaamiseen ja analysointiin. Kertooko kurssin kävijämäärä siitä, että oppiko opiskelijat siellä? Claned suuntaa nykyään teknisen alustamyynnin sijaan kokonaisvaltaisempaan koulutusmuotoilun ratkaisuihin, jossa oppimisanalytiikan avulla kehitetään laadullisesti hyviä oppimisjaksoja. Yrityskoulutusten tarjonnassa kilpailu on kovaa ja laadullisesti hyvät kurssit pärjäävät paremmin tässä kilpailussa.

Älykkäät ratkaisut tiedonhallinnassa

M-files on asiakirjojen ja tiedon hallintaan keskittynyt yritys, jonka sovelluksilla voi tallentaa ja hallita yrityksen dokumentteja eri laitteilla sekä mm. Teamsin sisällä. M-filesin edustaja esitteli myös sähköisen allekirjoituksen käyttöä ja hyötyjä oppilaitoksissa. Crayon Finland:n edustaja avasi nykyaikaisen tekoälyn mahdollisuuksia ja rajoituksia. Tekoälysovellukset ovat vauhdilla valtaamassa osaa vapaa-ajastamme ja hänen mukaan opiskelijoiden tulisi saada jo oppilaitoksissa valmiuksia sen soveltamiseen.

Minecraftin mahdollisuudet opetuksessa

Microsoftin edustajat muistuttivat myös Minecraft Education Editionin käytöstä. Gradiassa kaikki opiskelijat ja opettajat voivat käyttää Minecraftin opetusversiota, jossa on rakentamisen lisäksi harjoitella koodaustaitoja sisäänrakennetulla koodaustyökalulla sekä kemian tehtäviä Chemistry in Minecraft-osiossa. Voit ladata Minecraft Education Editionin Microsoft Storen kautta omalle koneellesi ja kirjautua oppilaitoksen tunnuksilla sovellukseen.  Miten sinä hyödyntäisit Minecraftia omalla alallasi?

Uusi oppimisympäristömme Moodlessa

Olemme rakentaneet Digipalveluissa Gradialle vuoden 2019 alusta alkaen uutta oppimisympäristöä Moodleen yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Moodlesta rakennettiin opiskelijoille kotipesä, joka kokoaa yhteen oppilaiden opintojen kannalta tärkeimmät ympäristöt, kuten Wilman, oppimisympäristön sekä O365-ympäristön. 

Kuva Gradian Moodlen etusivusta

Yhtenäinen rakenne Moodlessa

Oppimisympäristömme etusivu on julkinen kaikille verkossa liikkujille. Avoin etusivu tekee tarjottavasta koulutuksesta läpinäkyvämpää sekä tukee opiskelijan mahdollisuutta valita opintoihinsa itseään kiinnostavia tutkinnon osia myös muista tutkinnoista. Tätä edesauttaa yhtenäinen rakenne ePerusteiden kanssa sekä opintojaksojen kurssikuvaukset, joista käy ilmi opintojakson sisältö. Avoimempi ympäristö tarjoaa myös hankkeille mahdollisuuden tuottaa ja jakaa avointa materiaalia.

Yhteisiä käytänteitä

Opettajien käyttöönottoa helpottamaan Moodleen rakennettiin valmiita Gradia-ilmeen mukaisia kurssipohjia opintojaksojen toteutuksia varten. Tavoitteena on yhtenäistää käytänteitä sekä visuaalista ilmettä oppimisympäristössä. Pohjiin on rakennettu valmiiksi ohjauksellisia elementtejä sekä aktivoitu mm. edistymisen seuranta –lohko automaattisesti kaikkien käyttöön. Tämä lohko näyttää opintojakson etenemisen selkeästi sekä opiskelijalle että opettajalle.

Yhteistyötä

Uuden oppimisympäristön käyttöönoton yhteydessä opettajia kannustetaan aloilla suunnittelemaan ja rakentamaan tulevia toteutuksia yhdessä. Olemassa olevia Optima-toteutuksia ei voi siirtää teknisesti suoraan Moodleen, joten opintojaksot on rakennettava uudelleen. Toki olemassa olevia hyviä, ajankohtaisia materiaaleja voi ja kannattaakin hyödyntää. 

Moodle-koulutuksissa tuemme ja kannustamme opettajia yhteistyöhön opintojaksojen toteutuksissa. Niiden yhteinen kehittäminen tarjoaa opettajille vertaistukea uuden oppimisessa sekä mahdollistaa mm. helpommin Moodlen uusien tehtävätyyppien, kuten H5P-tehtävien käytön opintojaksoilla.  

Tukea opettajille

Moodlen käyttöönotto alkoi elokuun 2019 alussa. Uusia Moodle-työtiloja oli syyskuun loppuun mennessä tilattu jo reilut 300 kappaletta, joten innostus oppimisympäristöä kohtaan on ollut suurta. Opettajia on koulutettu aktiivisesti koko syyslukukausi sekä yleisissä henkilöstökoulutuksissa että alakohtaisissa koulutustilaisuuksissa. Näiden lisäksi datanomiopiskelijat ovat pitäneet niin sanottuja Moodletaituri-pajoja, joissa opettajat ovat saaneet apua Moodlen rakentamiseen liittyvissä haasteissa. Syksyn kiireistä huolimatta opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti tarjottuihin koulutuksiin sekä lähteneet kehittämään ja rakentamaan opintojaksoja Moodleen.

Kuva moodlekoulutuksesta
Moodlekoulutus syyskuussa 2019

Opettajilta saatu palaute on ollut pääosin positiivista ja Moodlen monipuolisuus sekä erityisesti mobiililaitekäytettävyys selaimen kautta on ollut kauan toivottu ominaisuus. Kehitystyö oppimisympäristön kanssa jatkuu, mutta uusi kotipesä opinnoille on luotu. Uusia toimintatapoja harjoitellaan ja luodaan käyttöönoton edetessä. Keväällä jatkamme sekä yleisiä henkilöstökoulutuksia että alojen omia koulutuksia. 


Verkkokurssibasaari 29.11.

Ohjelma

Klo 10.00-11.30
Verkkokurssibasaarilla esitellään

Verkkokurssin suunnittelu ja tekeminen
• Miten syntyy verkkokurssi eGradiaan? Mistä tukea tekemiseen?
• Verkkototeutuksen suunnittelu ja tuottaminen
• Verkkototeutuksen ohjaaminen
• Verkkokurssin arviointityökalu

Lukion verkkokursseja
• ENA15 Englannin kielen ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, Kirsi Ylätalo
• ÄI9 Lukutaitojen syventäminen, Laura Hangasmaa ja Tiina Kiljala
• KU5 Kokeileva taide (nykytaide), Heidi Möller-Virtanen

Avoimet oppimateriaalit ja verkkototeutukset (Tase-hanke, OPH)
• Opiskelijan opas verkkokurssilla opiskeluun, Katariina Wickström (toteutukset Moodlessa ja Peda.netissa)
• STPT18-05 Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä (valinnainen), Eskola Sisko ja Pernu Henna
• SÄPT18-04.6 Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset, Toivanen Juha ja Kuusela Pasi


• MAPT18-05 Matkailualan asiakaspalvelu, Henna Räikkönen
• LIPT18-12.1 Markkinointiviestintä – Markkinointioikeus, Henna-Liisa Maljonen

 • MDAT18-33.3 Valokuvan optimoiminen, Simo Peteri (peruuntunut)

Klo 11.30-13
Verkkokurssibasaarilla esitellään

Verkkokurssin suunnittelu ja tekeminen
• Miten syntyy verkkokurssi eGradiaan? Mistä tukea tekemiseen?
• Verkkototeutuksen suunnittelu ja tuottaminen
• Verkkototeutuksen ohjaaminen
• Verkkokurssin arviointityökalu

Avoimet oppimateriaalit ja verkkototeutukset (Tase-hanke, OPH)
• Opiskelijan opas verkkokurssilla opiskeluun, Katariina Wickström (toteutukset Moodlessa ja Peda.netissa)
• Pitkän matematiikan abikurssi, Petri Luoma ja Henri Jaakkola


• Ravitsemisalan kestävä kehitys, Birgit Härkönen
• RCPT18-RP-01.1 Elintarvike- ja hygieniaosaaminen/ Erityisruokavalio-osaaminen, Marjaana Lehto


• Soten erikoisammattitutkintojen yhteiset verkko-opinnot, Annukka Heimonen
• Projektin hallinta (useamman tutkinnon yhteinen kokonaisuus), Jyrki Veistämö
• Soten ammattitutkintojen yhteiset verkko-opinnot, Päivi Koskela
• Ennakko-osaamistesti (tilanteeseen ennen HOKSausta), Vesa Veckman (peruuntui)
• Lääkehoidon kurssi, Katja Laitila (myytävä verkkokurssi)
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen -tutkinnonosa, Pihlaja Katja, Saikkonen Jaana ja Eskola Sisko


• RAPT18-04.03 Maarakennusmateriaalit ja työmaan jätteiden käsittely, Kinnunen Eija (maanrakennus)
• LGPT18-06 Ulkomaanliikenteen kuljetukset – henkilöliikenne, Ahonen Miia (logistiikka)
• LGPT18-07 Taksikuljetukset, Ahonen Miia (logistiikka)
• LGPT18-04 Työkoneiden käyttö ja huolto, Tuomas Syvänen ja Janne Kaija (logistiikka)

Ylioppilaskirjoitukset Digipalveluiden arjessa

Ensimmäinen viikko ylioppilaskirjoituksia takana ja viidet kirjoitukset vielä edessä. Kaksi kertaa vuodessa urakoidaan lukion ylioppilaskirjoituksia varten useampi kirjoitussali ja palvelintietokoneet kuntoon. Nythän on jo ihan arkipäivää, että ylioppilaskirjoitukset tehdään tietokoneella ja niitä varten lukiolaiset harjoittelevatkin heti ensimmäisistä kursseista alkaen. 

Digipalveluissa koordinoin sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämistä siltä osin, mitä palvelimien ja salien rakentaminen verkkojen osalta vaatii. Jokaiselle kirjoituspisteelle on vedettävä oma johto opiskelijan koneen kytkemistä varten ja paikkoja isoimmassa salissa on lähemmäs kaksisataa. Tänä syksynä meillä on käytössä kolme salia; 50-200 paikkaa sekä useampi luokka ja vielä pienempiä tiloja erillistilan tarvitsijoita varten. Yhteensä kirjoittajia on tänä vuonna pahimpana (tai parhaimpana) päivänä 426. Tuolloin kirjoitetaan reaalin aineita, kuten kemiaa, yhteiskuntaoppia ja terveystietoa. 

Jokaisessa tilassa, missä kirjoitetaan, tarvitaan tietokoneet palvelimiksi. Nämä palvelimet asennetaan Ylioppilaslautakunnan ohjeiden mukaan ja jokaisessa tilassa niitä on kaksi. Toinen on varapalvelin, joka varmuuskopioi koko ajan pääpalvelimen tietoja, siis opiskelijoiden koevastauksia. Palvelintietokoneiden lisäksi tiloihin tarvitaan näytöt, näppäimistöt, hiiret, varavirtalaitteet ja kytkimet pyörittämään ympäristöä. Jokainen palvelintietokone pitää testata ennakkoon kuormitustestillä, millä haarukoidaan koeympäristön palvelimien kuntoa ja kestoa selvitä raskaista tiedonsiirroista, joita esimerkiksi videoiden katselu aiheuttaa. Kyllä vaan, nykypäivänä kun koetehtävä saattaa olla kokonaan videon muodossa! 

Tänä vuonna tehtiin töitä juurikin tuon kuormitustestin kanssa. Koeympäristön muuttuessa ja päivittyessä oli monen tunnin työn takana löytää oikeat asetukset Naksu-ohjelmasta, jolla käynnistetään koeympäristö. Onneksi Ylioppilaslautakunnan hyvien ohjeiden avustuksella oikeat säädöt ja asetukset löytyivät. Kieltämättä tämä on semmoinen työtehtävä, mikä saa pulssin nousemaan. Ehkä kuitenkin ihan hyvällä tavalla. Semmoista tervettä jännitystä. Kuormitustestiin tulee aina uusi lukema minuutin välein ja se tuntui välillä kovinkin pitkältä! 

Rakennusporukassa meiltä on mukana oikeastaan koko Digipalveluiden väki. On ihana kuulla kommentteja, kuten että ”täähän on ihan mukavaa puuhaa” tai että ”mielelläni lähden auttamaan”. Kaikki tietävät, että tätä tehdään yhdessä ja on lukiokoulutuksen kannalta tärkeimpiä työtehtäviä. Kiitosta on saatu myös kaikilta lukioilta ja se jos mikä on mukava välittää meille kaikille eteenpäin. 

Viime kevään kirjoitukset sujuivat melkeinpä kuin vettä vaan, tuolloin oli eka kerta, kun kirjoitettiin kaikki sähköisesti. Matematiikka tuli mukaan viimeisenä. Kirjoitusaamutkin sujuivat hyvin, opiskelijat muistivat tuoda tietokoneet lisälaitteineen (kuulokkeet, erilliset hiiret, adapterit) ja osasivat käynnistää koejärjestelmän hyvin. Tiesivät siis esimerkiksi, miten oma tietokone käynnistetään USB-tikulta, jotka Ylioppilaslautakunta toimittaa. Kevääseen verrattuna on nyt saanut huomata, että ensikertalaisia on paljon. Vielä tarvitaan jonkin verran harjoitusta oman koneen käynnistämiseen sekä oikeanlaisten lisälaitteiden hankkimiseen.

Tiistaina on vuorossa matematiikka. Tuolloin herätään ajoissa, jota ehditään kirjoitussaliin ennen kahdeksaa katsomaan, että onhan palvelimet käynnissä ja kunnossa. Käynnistetään kokeen valvojien koneet ja autetaan rehtoreita ja opettajia tarpeen mukaan. Melkeinpä joka kerta ainakin jollekulle opiskelijalle vaihdetaan koulun varakone käyttöön ja vaihdetaan koetikkuja uusiin. Ennen yhdeksää kaikki on kuitenkin kunnossa ja koe voi alkaa. Tämän jälkeen muiden työtehtävien ohella odotetaan, että rehtori tai valvoja soittaa jokaisesta salista koepäivän päätteeksi, että kaikki ovat kirjoittaneet. Tuossa vaiheessa se jännityskin taas helpottaa. Jälleen yhdet kokeet hienosti läpi! 

Ensi kevään kirjoituksia varten tehdään uusien palvelinkoneiden hankintoja, tehdään kuormitustestauksia ja katastrofiharjoituksia, valmistetaan johtonippuja saleihin ja opastetaan ja opitaan tämän vuoden kirjoituksista taas jotain uutta. Vaikka rutiinit ovatkin jo hyvin muodostuneet, löytyy aina jotain petrattavaa ja parannettavaa. Silti ihan hyvillä mielin odotan, että keväällä taas saadaan yhdessä rakentaa ja uurastaa koko Digipalveluiden väen kanssa. 

Laitemäärät kirjoitusten järjestämistä varten:

Palvelintietokoneita: 16 kpl (neljä kannettavaa) 
Näyttöjä: 15 kpl 
Hiiriä ja näppäimistöjä: 15 kpl 
UPS-varavirtoja: 13 kpl 
Kytkimiä: 30 kpl, portteja 1200 kpl
Verkkokaapeleita: 15 km 
Kaapelisukkaa verkkokaapelinippuihin 10 km 
Nipsut verkkojohdoille opiskelijan pöydälle: 700 kpl 
Kirjoituspaikkoja 7
Kirjoittajia parhaimmillaan 700 yhtä aikaa
(kolme isoa liikuntasalia sekä useampi luokkatila ja pienempiä tiloja erillistilojen tarvitsijoita varten)

Lisäksi lukioilla on varakannettavia, hiiriä, kuulokkeita, verkkoadaptereita useita kymmeniä. Ohjemäärä varalaitteille on 10% kirjoittajamäärästä.

Kirjoittajana IT-koordinaattori Noora Arela joka ylioppilaskirjoituksissa koordinoi Gradian Digipalveluiden osuuden käytännön järjestelyistä. 

Monipuolisella osaamisella digihypestä hyötyihin

13 000             aktiivista käyttäjätunnusta
9 000                tukipyyntöä vuosittain
4 600                työasemaa
700                   erilaista yhteistä ja alakohtaista ohjelmistoa
580                   tietoliikennekytkintä
110                   palvelinta
29                     asiantuntijaa

Digihypen aika alkaa vihdoin olla ohi. Vaikka robotit eivät ihan heti valtaakaan maailmaa, tietotekniikka ja digitalisaatio ovat tulleet jäädäkseen. Kysymys enää kuuluu, miten hyvin me osaamme digitalisaation omaksi hyödyksemme valjastaa. Olemmeko uskaltaneet tarttua uusiin työkaluihin riittävän rohkeasti ja kokeilla niiden tarjoamia mahdollisuuksia omassa arjessamme?

Digitalisaatio haastaa kokeilemaan uutta

Teknologian avulla voimme vähentää manuaalista, rutiininomaista työtä ja vapauttaa asiantuntijoiden aikaa sinne, missä sitä aidosti tarvitaan – kuten opiskelijoiden kohtaamiseen. Digityökalut ovat varsin yksinkertaisesti valjastettavissa tuottamaan säännöllisiä raportteja, valvomaan haluttuja raja-arvoja, siirtämään tietoja paikasta toiseen ja vaikkapa lähettämään tarvittavia hälytyksiä erilaisille käyttäjäryhmille.

Jotta teknologiasta olisi aidosti hyötyä ja se järkevöittäisi työtämme, meidän pitäisi rohkeasti tuulettaa ajatuksiamme ja reippaasti uudistaa monia perinteikkäitä toimintatapojamme – muuten digitalisaatio jää helposti papereiden pyörittämiseksi tietokoneella. Toki vanhojen järjestelmien virittäminen uudenlaisiin toimintatapoihin vaatii monesti hieman enemmän ponnisteluja, mutta koska Digipalveluiden konkarit tuntevat ydinjärjestelmämme myös konepellin alta, käsissämme on teknisessä mielessä vain hidasteita, ei esteitä.

Valtakunnallisessa digikehityksessä aktiivisesti mukana

Samalla kun me Gradiassa etsimme jatkuvasti keinoja sujuvoittaa omaa toimintaamme digitalisaation avulla, kansallisesti tehdään samaa ministeriöiden ohjauksessa. Koulutuksen kentässä Opetushallitus kehittää nopealla syklillä sähköisiä palveluja sekä oppijoille että hallinnon tarpeisiin. Pääasiassa kuitenkin kaikkiin kehitettäviin sähköisiin palveluihin sisällön tuottavat ja tiedonsiirtorajapinnoista kansallisten palveluiden ja omien tietojärjestelmiensä välille huolehtivat yksittäiset koulutuksen järjestäjät – kuten Gradia.

Gradian Digipalvelut on saanut kunnian olla mukana lukuisissa OKM:n ja OPH:n sähköisten palveluiden kehitysprojekteissa. Olemme voineet viedä kehitystyöhön oppilaitosten arjen näkökulmaa ja pystyneet myös tuomaan kehitystyöstä terveisiä takaisin omille oppilaitoksillemme ja verkostoillemme. Lisäksi olemme myös itse pysyneet hyvin kartalla siitä, mitä toimintaamme suoraan tai välillisesti vaikuttavia kehitystoimia valtakunnan tasolla on meneillään. Olemme näin pystyneet valmistautumaan moniin muutoksiin sekä järjestelmätasolla että muussa toiminnassa hyvissä ajoin.

Digipalvelut on aktiivinen verkostoituja myös koulutuksen järjestäjien keskuudessa. Arvostamme korkealle luottamuksellisia suhteitamme niin tietohallinnon, opetusteknologian kuin opintohallinnonkin asiantuntijoihin ja päätöksentekijöihin. Verkostojemme kautta kuulemme käytännön kokemuksista ja saamme hyviä vinkkejä oppilaitoksilta, jotka painivat kanssamme aivan samojen haasteiden kanssa. Tai jos kenelläkään ei ole valmiita vastauksia, ratkomme monia pulmia avoimesti yhdessä. Kaikki voittavat.

Gradialla rohkeutta organisoida toimintaa uudella tavalla

Toisen asteen koulutuksen poikkeuksellisen hyvän tuntemuksen lisäksi yksi Gradian Digipalveluiden ehdottomista vahvuuksista tämän päivän haasteiden keskellä on osaamisemme monipuolisuus. Samassa työyhteisössä työskentelevät niin konepellin alla moottorin toimintakunnosta huolehtivat tekniset osaajat, ”huoltoaseman henkilöstö” kuin palvelujen hyödyntämisessä tukevat opintohallinnon asiantuntijat ja opettajataustaiset digikoordinaattorit. Piristysruiskeen digijoukkueeseemme tuovat Gradian valmentavien ja tutkintokoulutusten opiskelijat, jotka pääsevät kanssamme kiinni alan aitoihin työtehtäviin ja voivat samalla harjoitella työelämän pelisääntöjä ja työyhteisötaitoja turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä.

Gradian rohkea ratkaisu sijoittaa opetusteknologian ja opintohallinnon asiantuntijat Digipalveluiden yhteyteen tarkoittaa luonnollisesti myös henkilöstökustannusten siirtymistä näiltä osin oppilaitoksilta Digipalveluille. Tämä valinta näkyy toivottavasti monella tasolla entistä parempana palveluna oppilaitoksillemme! Muilta osin Digipalveluiden budjetti on pidetty hyvin maltillisena – yhteisestä potista maksetaan käytännössä vain kaikille yhteisten järjestelmien ylläpito- ja rajapintakustannukset sekä kaikille välttämättömät tietoliikenne- ja puhelinkulut. Digitalisaation valjastaminen organisaatiomme hyödyksi vaatii kuitenkin jatkuvasti vähintään pientä kehitystyötä ja uusien rajapintojen rakentamista järjestelmien välille. Ja vaikka emme omia toimintatapojamme jostain syystä kehittäisikään, koulutuksen kansallisten sähköisten palveluiden käyttöönotto vaatii meiltä joka tapauksessa samoja peliliikkeitä.

Kuntaliiton tietotekniikkakartoituksen 2018 mukaan kansallisista muutoksista pelkästään uuden tiedonhallintalain voimaantulo tuo kuntasektorille väistämättä lisää koulutus- ja resurssitarpeita sekä suoria valvonta- ja muutoskustannuksia, tietoturva-auditointikustannuksia sekä kehittämisen konsultointikustannuksia. Ja vastaavia muutoksia on samanaikaisesti meneillään lukuisia: EU:n uusi tietosuoja-asetus, KOSKI-palvelun käyttöönotto, ammatillisen koulutuksen rahoitusperusteen muutosten ja uusien raportointivaatimusten vaikutukset järjestelmiin, eHOKS-palvelun käyttöönotto tulevan vuoden aikana, ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaan siirtyminen 1.8.2019 – ja lukiokoulutuksen vastaavia odotellessa. Digitalisaation kanssa on juostava pysyäkseen edes paikoillaan.

Yhteistyö on avain onneen

Gradian Digipalvelut on olemassa Gradian oppilaitoksia varten. Hoidamme tietotekniikkaan ja -järjestelmiin liittyvät kilpailutukset, sopimusneuvottelut, hankinnat ja muun säädön toimittajien kanssa Gradian kokonaistaloudellinen etu huomioiden. Huolehdimme tietojärjestelmistä ja niiden välisistä rajapinnoista, ylläpidämme tietoliikenneyhteyksiä ja käyttöoikeuksia, perehdymme yhteisessä käytössämme oleviin ohjelmistoihin ja tuemme henkilöstöä niiden käytössä mahdollisuuksien mukaan. Kaikessa tavoitteenamme on tehdä henkilöstömme ja opiskelijoidemme elämästä jatkuvasti hieman helpompaa.

Parhaaseen tulokseen pääsemme kuitenkin vain yhteistyöllä. Kun mikään järjestelmä tai hilavitkutin ei tuo onnea pelkällä olemassaolollaan, hyvällä yhteistyöllä teknisten osaajien ja sisällön asiantuntijoiden kanssa pystymme kokoamaan Gradian tarpeita parhaiten palvelevat palvelut, auttamaan valitsemaan kuhunkin tarpeeseen oikeat työkalut ja myös tukemaan oikealla tavalla niiden hyödyntämisessä.

Jokaisen vastuulle jää vain rohkeasti hyödyntää näitä työvälineitä omassa arjessaan.
Yhdessä meitä ei pysäytä mikään!

Hanna Rajala, digipalvelupäällikkö
Gradian Digipalvelut