Uusi oppimisympäristömme Moodlessa

Olemme rakentaneet Digipalveluissa Gradialle vuoden 2019 alusta alkaen uutta oppimisympäristöä Moodleen yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Moodlesta rakennettiin opiskelijoille kotipesä, joka kokoaa yhteen oppilaiden opintojen kannalta tärkeimmät ympäristöt, kuten Wilman, oppimisympäristön sekä O365-ympäristön. 

Kuva Gradian Moodlen etusivusta

Yhtenäinen rakenne Moodlessa

Oppimisympäristömme etusivu on julkinen kaikille verkossa liikkujille. Avoin etusivu tekee tarjottavasta koulutuksesta läpinäkyvämpää sekä tukee opiskelijan mahdollisuutta valita opintoihinsa itseään kiinnostavia tutkinnon osia myös muista tutkinnoista. Tätä edesauttaa yhtenäinen rakenne ePerusteiden kanssa sekä opintojaksojen kurssikuvaukset, joista käy ilmi opintojakson sisältö. Avoimempi ympäristö tarjoaa myös hankkeille mahdollisuuden tuottaa ja jakaa avointa materiaalia.

Yhteisiä käytänteitä

Opettajien käyttöönottoa helpottamaan Moodleen rakennettiin valmiita Gradia-ilmeen mukaisia kurssipohjia opintojaksojen toteutuksia varten. Tavoitteena on yhtenäistää käytänteitä sekä visuaalista ilmettä oppimisympäristössä. Pohjiin on rakennettu valmiiksi ohjauksellisia elementtejä sekä aktivoitu mm. edistymisen seuranta –lohko automaattisesti kaikkien käyttöön. Tämä lohko näyttää opintojakson etenemisen selkeästi sekä opiskelijalle että opettajalle.

Yhteistyötä

Uuden oppimisympäristön käyttöönoton yhteydessä opettajia kannustetaan aloilla suunnittelemaan ja rakentamaan tulevia toteutuksia yhdessä. Olemassa olevia Optima-toteutuksia ei voi siirtää teknisesti suoraan Moodleen, joten opintojaksot on rakennettava uudelleen. Toki olemassa olevia hyviä, ajankohtaisia materiaaleja voi ja kannattaakin hyödyntää. 

Moodle-koulutuksissa tuemme ja kannustamme opettajia yhteistyöhön opintojaksojen toteutuksissa. Niiden yhteinen kehittäminen tarjoaa opettajille vertaistukea uuden oppimisessa sekä mahdollistaa mm. helpommin Moodlen uusien tehtävätyyppien, kuten H5P-tehtävien käytön opintojaksoilla.  

Tukea opettajille

Moodlen käyttöönotto alkoi elokuun 2019 alussa. Uusia Moodle-työtiloja oli syyskuun loppuun mennessä tilattu jo reilut 300 kappaletta, joten innostus oppimisympäristöä kohtaan on ollut suurta. Opettajia on koulutettu aktiivisesti koko syyslukukausi sekä yleisissä henkilöstökoulutuksissa että alakohtaisissa koulutustilaisuuksissa. Näiden lisäksi datanomiopiskelijat ovat pitäneet niin sanottuja Moodletaituri-pajoja, joissa opettajat ovat saaneet apua Moodlen rakentamiseen liittyvissä haasteissa. Syksyn kiireistä huolimatta opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti tarjottuihin koulutuksiin sekä lähteneet kehittämään ja rakentamaan opintojaksoja Moodleen.

Kuva moodlekoulutuksesta
Moodlekoulutus syyskuussa 2019

Opettajilta saatu palaute on ollut pääosin positiivista ja Moodlen monipuolisuus sekä erityisesti mobiililaitekäytettävyys selaimen kautta on ollut kauan toivottu ominaisuus. Kehitystyö oppimisympäristön kanssa jatkuu, mutta uusi kotipesä opinnoille on luotu. Uusia toimintatapoja harjoitellaan ja luodaan käyttöönoton edetessä. Keväällä jatkamme sekä yleisiä henkilöstökoulutuksia että alojen omia koulutuksia. 


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.