Kaikki kirjoittajan Vesa Saarikoski artikkelit

Suunta selkeämmille vesille

Gradiassa on eletty kaksi kolmesta sopeuttamisohjelman vuodesta. Ei tarvitse kerrata koulutusleikkausten historiaa juurisyyn täsmentämiseksi, mutta viidennes vuositason rahoituksesta menetettiin.

Numeroiden valossa olemme saaneet tilanteen hyvin haltuun. Talous on vuoden 2018 lopussa tasapainossa, velkaa maksetaan pois ja viivan alle jää yli 2 miljoonaa euroa lähes 100 miljoonan euron liikevaihdolla.

Valtionosuuden pienentyessä on päästy hyvin kiinni koulutusmyyntiin, ja kehittämistoiminta on aktiivista. Kaikkiaan ulkoiset myyntituotot olivat lähes 8 miljoonaa euroa ja myös hankesalkku on kasvamassa samoihin mittoihin. Pelkällä valtionosuudella tuottaisimme vain hyvin riisutut koulutuspalvelut.

Ei kuitenkaan suuret tulot vaan pienet menot. Kahden vuoden aikana on vuositason menoja pienennetty melkein 13 miljoonaa euroa. Säästäminen sinänsä ei ole villakoiran ydin vaan miten se on tehty. Vähennykset on haettu varsin tasaisesti monesta korista ja siten minimoitu henkilöstövähennykset.

Keskeiset tunnusluvut antavat myös myönteisiä tuloksia. Opiskelijamäärät ovat ennallaan tai kasvaneet. Kevään yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi 15 prosentilla. Sekä ammatilliseen että lukiokoulutukseen on ensisijaisia halukkaita selvästi enemmän kuin aloituspaikkoja. Jatkuvassa haussa saamme 2 000 opiskelijaa vuodessa. Opiskelijatyytyväisyys on hyvän ja kiitettävän rajalla.

Kaikki hyvin?

Urho Kekkonen totesi kylmän sodan vuosina Suomen ulko- ja sisäpolitiikasta, että jos jommankumman on oltava rempallaan, olkoon se sisäpolitiikka. Tällainen joko-tai-asettelu toimii kuitenkin harvoin jos koskaan.

Koulutuksen järjestämisessä olemme pyrkineet takaamaan opiskelijoiden ja työelämän palvelujen korkean tason. Vaade on ollut – valtakunnallisestikin – vähemmällä enemmän.

Hinta on maksettu ”sisäpolitiikassa”. Käytännössä koko henkilöstö on joutunut ponnistelemaan entistä enemmän (todellisuudessa alati laajenevan) perustehtävän eteen. Hyvä viesti on, että henkilöstömäärä näyttää nyt vakiintuneen.

Henkilöstökyselyn tulos on selvä suhteessa edellisen jakson mittauksiin. Aiemman organisaation mittaushistoriassa saavutimme aivan lopussa (2017) korkeimman arvosanamme 3,92/5. Kevään 2019 mittaus antoi selvästi alhaisemman kokonaistuloksen 3,67.

Keskeisin viesti ei ehkä kuitenkaan ole resurssipula vaan henkilöstöä kuorimittava selkiytymättömyys tilanteessa, jossa lainsääntö, organisaatio, toimintayksiköt, esimiehet ja monet keskeiset prosessit uudistettiin. Aika on kortilla.

Muutos myös jatkuu: ammatillisen koulutuksen vuosityöaika ja lukiolain ja opetussuunnitelman uudistus koskettavat valtaosaa henkilöstössä.

Gradia eli organisaation ja prosessien tarkastelu suhteessa uudistuksiin on epäilemättä ollut vaikuttava muutos. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen on pystyttävä luomaan vakautta ja tukemaan työn tekemisen jouhevoittamista ja tarvittaessa tekemään korjausliikkeitä, että muutos lunastaisi tavoitteensa.

Toivottavasti kevään vaalien jälkeinen hallitusohjelma antaa toisen asteen koulutukselle sekä vakautta että mahdollisuudet laadukkaaseen toimintaan.

Vesa Saarikoski, koulutukseltaan VTT ja toimii kuntayhtymän johtajana Gradiassa

Gradia – merkityksiä rakentamassa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on vuoden alusta nimennyt itsensä Gradiaksi. Nimellä on myönteiset kantasanansa, mutta varsinaisesti se ei tarkoita mitään. Se on hyvä.

Nimi ilman painolastia on ainutkertainen mahdollisuus. Gradialle syntyvät merkitykset ja maine ovat tekemistä vaille valmiita. Niin ovat myös uusi ammatillinen koulutus ja tulollaan oleva lukiouudistus.

Haluamme kirjoittaa Gradian ensimmäiselle sivulle arvomme: työn ja yrittämisen, sivistyksen ja taitamisen sekä monien kulttuurien yhteisön ylläpidon. Arvomme ovat sekä suuria sanoja että arjen toimintaa joka päivä.

Arvot ja koulutuksen perustehtävä luovat puitteet, mutta käsikirjoitus elää. Gradian sisällöntuottajia ja viestinviejiä on 25 000 – opiskelijat ja henkilöstö. Eikä ole viestiä ilman vastaanottajaa. Sadat yritykset ja muut kumppanit muovaavat osaltaan Gradiaa.

Uutta ja merkityksellistä voikin tehdä vain yhdessä. Tässä hengessä käynnistyy myös uusi blogi, johon on alkuvaiheessa osallistettu parikymmentä alansa vahvaa ammattilaista.

Koulutus, osaaminen, yrittäjyys, kansainvälisyys ja työelämä ovat blogin avainsanat. Näissä kaikissa Gradia pyrkii olemaan astetta enemmän. Ja se on paljon koulutuksen tasalaatuisimmassa yhteiskunnassa!

Gradia on perustehtävänsä suhteen asiantuntijayhteisö. Tämä ei kuitenkaan ole vain julistuksen asia vaan vaatii sekä sanoja että tekoja asian uskottavuuden todentamiseksi.

Gradia-blogien tehtävä on yleistajuisesti vahvistaa asiantuntijuus yhdeksi Gradian määreeksi. Suomi on koulutuksen suurvalta, joka tällä hetkellä kipuilee monien koulutuspoliittisten kysymysten kanssa. Gradiasta löytyy sekä mikro- että makrotason sytykkeitä keskusteluun.

Toivottavastikin sinäkin jaat näitä ajatuksia – vaikket niitä kaikkia jakaisikaan.

Vesa Saarikoski, koulutukseltaan VTT ja toimii kuntayhtymän johtajana Gradiassa.