TYÖVALMENTAJAKSI

Työvalmentajaopiskelijoiden kokoontuessa iloinen pulina täyttää tunnit. Koulutukseen mukaan tulleet opiskelijat ovat kaikki työelämässä mukana ja toimivat työvalmentajina tai vastaavissa tehtävissä omilla työpaikoillaan. Kun olemme kohdanneet koulutuksissa on kaikilla asiaa ja paljon jaettavaa siitä mitä viimeaikoina on tehty ja miten opinnot ovat omaan työhön vertautuneet. Parasta opinnoissa onkin ollut muiden opiskelijoiden näkökantojen kuuleminen, heihin tutustuminen, heidän kanssa verkostoituminen ja heiltä uuden oppiminen. Kaikki tuntuvat innokkailta jakamaan omia kokemuksiaan ja meitä on myös opinnoissa kannustettu siihen. Pääsemme kaikki esittelemään omia valmennusmenetelmiämme, valmennuksen arviointia ja käyttämiämme asiakirjoja. Myös erilaisista asiakasryhmistä olemme keskustelleet ja vaihtaneet kokemuksia siitä, miten miltäkin taholta lähetettäviin asiakkaisiin voisi suhtautua ja heitä parhaiten auttaa.

Mielenkiintoista on ollut kuulla myös kaikkien taustoista, koska työvalmentajan erikoisammattitutkintoon päästäkseen on jokaisella oltava kokemusta jo jostakin edellisestä ammatista ja kokemusta ihmisten ohjaamisesta. Monella on useampia hienoja työuria takanaan, joiden avulla toisten ohjaaminen työn pariin on onnistunut ennen koulutustakin hienosti. Nyt erikoisammattitutkinnon opintoihin osallistuminen jäsentää varmasti ajatuksia ja kehittää lisää ammattitaitoa.

Työvalmentajat työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien parissa tukien heidän selviytymistään muutos- ja siirtymävaiheissa, työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi. Itse työskentelen nuorten työnhakijoiden kanssa Jyväskylän kaupungin Green Care toimintakeskuksessa Könkkölässä. Suoritan opintojani toimimalla valmentajana luonto- ja eläinavusteisella nuorten taidetyöpajan Lumo-pajalla. Lumo-pajalla tavoitteena on tukea nuoren työ- ja toimintakykyä mielekkään tekemisen ja siihen liittyvän valmennuksen avulla. Tavoitteena on vahvistaa nuorta työelämään, opintoihin tai johonkin palveluun kiinnittymiseksi. Lumo-pajalla retkeillään, hoidetaan ympäristöä ja eläimiä, viljellään kasveja ja opetellaan maatilan töitä.

Omaan työhöni olen opinnoista saanut kaikkein eniten apua lakipykälien ja virallisten osuuksien ymmärtämisellä. Minun on ollut helpompi ohjata nuoria heille kuuluviin palveluihin, opintoihin tai työelämään, koska olen saanut kattavamman kuvan työvalmennuksen koko laajasta kentästä ja yhteistyötahoista. Koulutuksessa saamani tuen myötä uskallan myös ehkä enemmän toteuttaa työtä oman osaamiseni kautta. Aikaisemmat opintoni ja työkokemukseni toimivatkin tosi hyvin voimavaroina, jotka olen opintojen myötä löytänyt. Minua on myös kannustettu tuomaan omaa osaamistani enemmän esille ja kannustus tuntuu hyvältä. Olen alan vaihtaja it-alalta ja luonto- ja eläininnostukseni myötä haluan suuntautua alalle, jossa voin auttaa ihmisiä löytämään samanlaisia kokemuksia eläinten ja luonnon avulla. Koen saavani työvalmentajan erikoisammattitutkinnosta hyvät lähtökohdat uuden ammattini toteuttamiseen ja olen iloinen, että pääsin opintoihin mukaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *