Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu vanhustyössä toimiville työntekijöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta vanhustyöstä. Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista ja opiskelun voi aloittaa mistä tutkinnon osasta tahansa.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen
Valinnaiset tutkinnon osat syksyllä 2017

flower-1617202__180

  • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen
  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen
  • Kuolevan ihmisen hoitaminen

Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua, työssä oppimista sekä jokaiseen tutkinnon osaan liittyvän tutkintotilaisuuden. Opiskelu on mahdollista oman työn ohella. Opiskeluun kuuluu vanhustyötä ja omaa työyhteisöä kehittäviä tehtäviä.

Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa sosiaali- ja terveysalan vanhustyön tehtävissä oman työnsä asiantuntijana. Hänellä on yksilöllistä osaamista vanhuksen ja hänen läheistensä tukemisessa, vanhustyön laadun kehittämisessä sekä vastuuhenkilönä vanhustyössä toimimi-sessa.

Hae koulutukseen

Lisätietoja: Kouluttaja Tuula Mantere, puh. 040 341 6362 tuula.mantere@jao.fi. Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Ota yhteys Jyväskylän oppisopimuskeskus Krista Hanski puh.040 341 5191, etunimi.sukunimi@jao.fi