Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Tarjoaa sinulle mahdollisuuden
• osallistua eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten
ihmisten kasvatukseen ja toimintakyvyn tukemiseen
ja ohjaamiseen
• työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen
tuntemiseen ja työtä ohjaavat kasvatukselliset tavoitteet
• työ vaatii havainnointikykyä, tilanteiden arviointikykyä
sekä harkintaan perustuvaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa.

Tutkinnon suorittamiseksi sinun kanssasi laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma yhteistyössä työelämän kanssa.

Opintosi kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen.

Suoritettuasi Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon työympäristöinäsi voivat olla lasten päivähoito, esiopetus, perusopetuksen erilaiset oppilasryhmät, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, eri-ikäisten vapaa-ajan toiminta tai toisen asteen koulutuksessa esimerkiksi vammaisten opiskelijoiden ohjaus, maahanmuuttajien koulutus, ammatilliset tutkinnot ja lukiokoulutus.

Tutkinnon suorittettuasi voit toimia myös eri-ikäisten henkilökohtaisena avustajana avustettavan tarpeiden mukaan opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin liittyvissä tehtävissä.

Koulutus toteutetaan päivä- ja monimuotokoulutuksena, joka on lähiopetusta, etäopintoja, kirjallisia tehtäviä ja työssäoppimista.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Ota yhteys Jyväskylän oppisopimuskeskus Krista Hanski puh.040 341 5191, etunimi.sukunimi@jao.fi