Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Tarjoaa sinulle mahdollisuuden
• hankkia laaja-alainen osaaminen kehitysvamma-alalla
• päivittää osaamistasi yksilökeskeisestä, itsemääräämis-
oikeutta ja osallisuutta edistävästä työskentelystä
• moniammatilliseen ja monikulttuuriseen työhön eri ikäisten
kehitysvammaisten ja heidän läheistensä parissa
• verkostoitua erilaisten kehitysvamma-alan osaajien kanssa

Tutkinnon suorittamiseksi sinun kanssasi laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma yhteistyössä työelämän kanssa.
Voit suorittaa kehitysvamma-alan opinnot työn ohella ja ne kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen.

Suoritettuasi kehitysvamma-alan ammattitutkinnon voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä. Kehitysvamma-alan palvelurakenteet uudistuvat ja yksilöllistyvät. Työtä tehdään aikaisempaa enemmän moniammatillisissa ja monikulttuurisissa verkostoissa.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Ota yhteys Jyväskylän oppisopimuskeskus Krista Hanski puh.040 341 5191, etunimi.sukunimi@jao.fi