Yhteistyötä yli erikoisalarajojen – toimiiko se?

Syksyllä 2016 kaksi somaattisen puolen sairaanhoitajaa aloitti opinnot Gradia Jyväskylässä (silloisessa Jyväskylän aikuisopistossa ) Mielenterveys- ja päihdetyön erikois-ammattitutkinnossa. Erityisesti mielenterveyshoitotyön opiskelu tuntui aluksi haastavalta;

”Eihän sitä somaattisen puolen hoitaja mitään tiedä ja osaanko minä oikeasti mitään, huomaanko asioita potilaan parhaaksi. Osaanko auttaa ihmistä, kun mieli järkkyy?”.

Työpisteenä meillä on Keski-Suomen Keskussairaalassa 41 paikkainen päivystys- ja infektio-osasto, missä vastuualueena päihdeseuranta.. Kaikilla osastolle tulevilla potilailla on somaattinen tulosyy.

Kuluneen reilun vuoden aikana tietoa on tullut paljon ja sanonta ”Tieto lisää tuskaa” pitänee paikkansa. Pikkuhiljaa tiedon karttuessa, huomasimme, että oikeasti me ihmiset olemme psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Meidän mieli ja somaattiset vaivat todellakin kulkevat käsi kädessä kokonaisuutena. Miksi sitten palvelujärjestelmässämme ihminen ”pilkotaan” esimerkiksi somaattisen vaivan, päihdeongelman ja mielenterveyden ongelmiksi? Miten voisimme turvata oikeasti sitä paljon puhuttua yhden luukun periaatetta, niin että ihmistä ei juoksuteta paikasta toiseen.

Keski-Suomen keskussairaalan psykiatrinen akuuttityöryhmä on hieno yhteistyökumppani meidän moniammatillisessa hoitotiimissä. Olemme päässeet kertomaan päivystys- ja infektio-osaston päihdetiimistä ja sen toimintatavoista. Vastaavasti olemme saaneet arvokasta tietoa akuutti psykiatriselta tiimiltä potilaan hoidosta ja hoitoon ohjaamisesta psykiatrian näkökulmasta. Iloksemme huomasimme, että puolin ja toisin haluaisimme käydä ”varjostamassa” toistemme työtä. Lisäksi yhteistyö sosiaalityön kanssa on tiivistä. Uusimpana parannuksena sosiaalityöntekijä on tavattavissa osastolla myös iltavuoroissa ja viikonloppuisin – ei siis ainoastaan virka-aikaan.

Uuteen sairaalaan Jyväskylään on suunnitteilla seitsemän paikkainen päihdeyksikkö. Iso haave olisi, että siellä työskentelisi rinta rinnan psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja me, somaattisen puolen hoitajat. Pystyisimme auttamaan potilasta kokonaisvaltaisesti ihmisenä, ei dg: rintakipuisena, dg: mielenterveyspotilaana, jolla on dg: päihdeongelma.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon opiskelijat

Miia & Tiina

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *