Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää mielenterveys- ja päihdetyön osaamistasi sekä lisätä valmiuksiasi toimia mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittäjänä.
Koulutus on tarkoitettu sote-alan ammattilaisille.

Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan osallistujien yksilölliset sekä ryhmän yhteiset toiveet. Opintojen aikana kirjoitat oppimispäiväkirjaa Optimassa sekä toteutat työpaikallasi käytännönläheisen kehittämistehtävän. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät tukevat ja täydentävät oppimistasi.

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:
Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö ja/tai
Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö ja/tai
Tutkinnon osa jostain ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Kustannukset
• 600€ (koko tutkinto), 250€ (tutkinnon osa)
• Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Jatkuva haku. Opinnot voi aloittaa aina tutkinnon osan vaihtuessa.

Hae koulutukseen

Lisätietoja
• Opettaja Annukka Heimonen p. 040 341 6346, annukka.heimonen@gradia.fi