Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2017

Kinestetiikka – vuorovaikutteinen ja voimavaralähtöinen asiakkaan arjessa tukeminen

Potilaan / asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen niin laitos- kuin kotihoidossakin on merkittävä sosiaali- ja terveysalan laatukriteeri. Kinestetiikka on potilaan/asiakkaan tukemista ja avustamista hänen omassa liikkumisessaan ja toiminnassaan. Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, vaikuttavaan keholliseen kommunikointiin, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle.

Kinestetiikkaa voi opiskella Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n kursseilla. Myös Jyväskylän aikuisopiston kouluttajat ovat kouluttautuneet ja tutustuttavat lähihoitajaopiskelijoita sekä sosiaali- ja terveysalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoita menetelmään. Tässä kehitysvamma-alan ammattitutkinnon opiskelijoiden ajatuksia yhden lähiopetuspäivän jälkeen:

” Havahduimme kinestetiikan lähipäivässä siihen, kuinka paljon ja usein ihmisen pitäisi liikkua ja miten vähän liikuntarajoitteiset henkilöt päivän mittaan saavat liikkeen kokemuksia sekä siihen, miten pienillä asioilla voimme aktivoida henkilöä omien voimavarojen käyttöön.”

”Päivän jälkeen olimme innoissamme ohjeista ja niistä pienistä apuvälineistä, joilla helpottaa omaa tai asiakkaan jaksamista ja toimintakykyä.”

”Ergonomisesti oikeilla työotteilla säästämme omaa fyysistä kuormitusta ja lisäämme työssäjaksamista. Sen keinoin saamme siirtotilanteen miellyttävämmäksi autettavalle asiakkaalle.”

”Jokainen meistä mukana olleista löysi heti työssänsä käyttöön otettavaksi käytännön menetelmiä ja uusia toimintatapoja.”

”Työpaikoille hankimme erikokoisia ”pähkinäpalloja”, tasapainovälineitä sekä liuku- ja jarrumateriaaleja. Otimme käyttöömme kehon kosketusalueet sekä kehon herättelyn liikkeeseen.”

Työyhteisöissämme suhtauduttiin positiivisesti terveisiimme kinestetiikan päivästä.

Suosittelemme kinestetiikkaan tutustumista kaikille hoito- ja ohjaustyötä tekeville!

Opiskelijat: Terhi, Anne, Elina, Satu ja Birgitta