Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Kohderyhmä
Koulutukseen voivat hakeutua lasten parissa toimivat ilman tutkintoa olevat varhaiskasvatuksen työntekijät, perhepäivähoitajana työskentelevät ja perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta kiinnostuneet.

Kuvaus
Perhepäivähoitaja työskentelee kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana tai ryhmäperhepäiväkodissa vastuullisena varhaiskasvattajana. Työ toteutetaan kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti yhdessä lasten ja perheiden kanssa.

Tutkinto soveltuu varhaiskasvatukseen suuntautuville henkilöille. Oman tietokoneen käyttömahdollisuus ja nettiyhteys on opiskelun kannalta suositeltava. Perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta voi suorittaa myös tutkinnon osia.

Toteuttamistapa

Koulutus toteutetaan pääasiallisesti verkko-opetuksena sisältäen monipuolisia tehtäviä ja vuorovaikutteista oppimista verkon välityksellä ja ohjattua käytännön työssä oppimista perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi. Koulutuksen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmat opinnot, työkokemus ja muu ammatillinen osaaminen ja määritellään koulutuksen kesto ja tutkintotilaisuuden ajankohdat.

Sisältö
Koko tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki viisi tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon osia voi suorittaa myös erillisinä.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa
  • Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa
  • Lapsen terveydestä ja fyysistä turvallisuudesta huolehtiminen
  • Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:

  • Toiminta monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa
  • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
  • Yrittäjänä toimiminen

Koulutuksen järjestäjä tarjoaa valinnaisena tutkinnon osana ensisijaisesti yrittäjänä toimimista.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksella opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on työpaikka päivähoidossa tai että hän työskentelee yrittäjänä. Opppisopimus asioissa ota yhteyttä oppisopimuskeskukseen koulutussuunnittelija Elina Malinen 040 341 5190.

Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa
Kouluttaja ja työnohjaaja Kati Kaulio-Kuikka puh. 040 341 6391 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jao.fi ja opiskelijan ohjauspalvelu puh. 040 341 5055, s-posti: aikuisopisto@jao.fi.