Päihdetyön ammattitutkinto

Tarjoaa sinulle mahdollisuuden
• lisätä päihdetyön ammatillista osaamista ja työelämän edellyttämää ammatillista pätevyyttä
• päivittää ja ajantasaistaa päihdetyössä tarvittavia tietoja ja taitoja
• kehittää omaa ja työyhteisön päihdetyötä sekä päihdetyön menetelmiä
• verkostoitua erilaisten päihdetyön osaajien kanssa.

Tutkinnon suorittamiseksi sinun kanssasi laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma yhteistyössä työelämän kanssa.

Voit suorittaa päihdetyön opinnot työn ohella ja ne kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen.

Suoritettuasi päihdetyön ammattitutkinnon voit toimia päihdetyöntekijänä erilaisissa päihdetyön toimintaympäristöissä, kuten ehkäisevässä-, haittoja vähentävässä- tai kuntouttavassa päihdetyössä, sinulla on valmiuksia kehittää päihdetyötä ja osaat toimia oman alasi asiantuntijana erilaisten päihdetyön asiakasryhmien ja yhteistyötahojen kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Ota yhteys Jyväskylän oppisopimuskeskus Krista Hanski puh.040 341 5191, etunimi.sukunimi@jao.fi